Menu
Mesto Želiezovce
Mesto
Želiezovce
Zselíz
város

Mestské dni 2023

16. - 17. jún 2023 

plagátSKplagátHU

Mesto Želiezovce usporiada počas mestských dní aj letný mini jarmok.
Účasť pre predajcov je limitovaná priestorom ohraničujúcim podujatie, preto nieje možné poskytnúť predajné miesta v takom počte ako počas Ondrejského jarmoku.

Podpísanú záväznú prihlášku s požadovanými prílohami zasielajte predovšetkým prostredníctvom elektronického podania (vrátane príloh) prostredníctvom portálu www.slovensko.sk
IČO Mesta Želiezovce: 00307696

prípadne na mail: ladislav.bencik@zeliezovce.sk 

alebo poštou na adresu: Mesto Želiezovce, SNP 2, 937 01  Želiezovce

Mestské dni sa budú konať na Námestí sv. Jakuba, predajné stánky bude možné umiestniť na poštovej ulici  a na námestí.


Vyhradené miesta:

  • komerčný predaj - medzi farou a kostolom
  • remeselníci - chodník na námestí
  • občerstvenie - pravá strana námestia  

Informácie pre predajcov - právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie         Informácie pre predajcov - fyzické osoby bez oprávnenia na podnikanie

jelentkezesi lap

Môžete mať záujem

Mesto Želiezovce Mesto Želiezovce
Mesto Želiezovce

O nás

Želiezovce sú mesto na Slovensku ležiace v Nitrianskom kraji v okrese Levice. Mesto leží vo východnej časti Podunajskej pahorkatiny, na pravom brehu rieky Hron. Prechádza ním cesta I/76 a železničná trať Štúrovo – Levice.


hore