Menu
Mesto Želiezovce
Mesto
Želiezovce
Zselíz
város

Mestská knižnica

v Želiezovciach

Mestská knižnica Želiezovce je verejná knižnica. Zastúpená je tu krásna literatúra, odborná literatúra alebo výtlačky niektorých periodík. Veľký dôraz je kladený na deti a mládež, ktorým je venované samostatné oddelenie. V knižnici nájdete oddelenie pre deti a mládež, oddelenie pre dospelých a môžete využiť tiež pohodlie čitárne. 

Otváracia doba Mestskej knižnice v Želiezovciach

kniznicaOd roku 1986 pôsobí MsK v krídle budovy mestského úradu. Popri hlavnej, knižničnej činnosti sa jej pracovníci venujú aj ďalším aktivitám. Získavajú granty z rôznych nadácií, z ktorých sa dopĺňa technika a knižničný fond. Svoju činnosť rozšírili aj o niektoré ďalšie činnosti: knižný kolotoč, servis mestského rozhlasu.

kniznicaZ organizovaných podujatí spomenieme niektoré:súťaž pre mládež Dobšinského posolstvo a adekvátna Mezei bokréta s vianočným vyhodnotením, Cena Mestskej knižnice v medzinárodnej súťaži Ex libris, súťaž pre mládež v spolupráci s Tekovskou hvezdárňou Levice Človek na orbite, literárne kaviarne so vzácnymi osobnosťami, výstavy  a pod.

kniznicaV knižničnom fonde sa nachádza približne 30 tisíc dokumentov, každoročne je evidovaných vyše 1000 registrovaných čitateľov a vyše 100 podujatí ročne.

Mestská knižnica Želiezovce v rámci skvalitnenia a rozšírenia služieb sprístupňuje online katalóg Infogate, ktorý umožňuje čitateľom rezervovanie dokumentov, sledovanie konta svojich výpožičiek a samoobslužné predlžovanie výpožičnej lehoty v akomkoľvek časovom okamihu. 

Online katalog

 

 


ÚSPEŠNÉ PROJEKTY


2023: Úspešný projekt “Tisíc a jedna kniha”

Projekt Mestskej knižnice Želiezovce v roku 2023 s názvom Tisíc a jedna kniha podporil Fond na podporu umenia sumou 2700 €.  Spolufinancovanie vo výške 300 € zabezpečí Mesto Želiezovce.

Vďaka projektu sa nakúpi literatúra pre deti a dospelých rôznych žánrov a odborov v slovenskom, maďarskom, českom a ukrajinskom jazyku.

Aj tentokrát môžu čitatelia podávať svoje návrhy na nákup kníh priamo v knižnici alebo na formulári, ktorý je dostupný na webovej stránke knižnice a Mesta Želiezovce a následne ho poslať na emailovú adresu knižnice kniznicazeliezovce@gmail.com .

Nakúpia sa knihy pre všetky vekové kategórie čitateľov rôznych žánrov. Súčasťou projektu je nákup publikácií vydaných s podporou FPU alebo vydaných organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR z minimálne 20% podielu dotácie.

Projekt je zameraný na kvalitnú aktualizáciu knižničného fondu zohľadňujúc rôznorodé informačné potreby používateľov knižnice.

link - Fond na podporu umenia

Číslo zmluvy: 23-514-03047
Výška dotácie: 2700,- €
Účel dotácie: Akvizícia knižničného fondu

„Nákup kníh z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.“

 

“Počas realizácie projektu dbáme na minimalizáciu tvorby odpadu, zabezpečenie triedenia a zhodnocovania odpadu a optimalizáciu dopravy.” 

minimalizácia tvorby odpadu   zabezpečenie triedenia   optimalizácia dopravy

 

2023: Úspešný projekt “Knihomoli pozor! - Könyvmolyok figyelem!”

Mestská knižnica Želiezovce získala aj v roku 2023 finančné prostriedky z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Podporený projekt prinesie čitateľom čítajúcim v maďarskom jazyku knihy v celkovej hodnote 860,- €. Spolufinancovanie vo výške 60,- € zabezpečí Mesto Želiezovce.

Hlavným cieľom je prispieť k podpore zachovania, vyjadrenia, ochrany a rozvoja identity a kultúrnych hodnôt materinského jazyka maďarskej národnostnej menšiny v Želiezovciach a blízkom okolí.

Každý čitateľ môže prispieť svojim návrhom na nákup konkrétnej knihy.

Číslo zmluvy: 23-214-00056
Výška dotácie: 800,-€logo
Účel dotácie: Nákup knižničného fondu

„Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín."

2022: Úspešný projekt “Boli raz jedny knižky”

Kde bolo, tam bolo.. opäť podporil Fond na podporu umenia nový projekt Mestskej knižnice Želiezovce aj v roku 2022 rozprávkovou sumou 2500,- €. Spolufinancovanie projektu zabezpečí Mesto Želiezovce sumou 300,- €. Aj tentokrát môžu čitatelia podávať svoje návrhy na nákup kníh priamo v knižnici alebo na formulári, ktorý je dostupný na webovej stránke knižnice a Mesta Želiezovce a následne ho poslať na emailovú adresu knižnice kniznicazeliezovce@gmail.com . Nakúpia sa knihy pre všetky vekové kategórie čitateľov rôznych žánrov. Súčasťou projektu je nákup publikácií vydaných s podporou FPU alebo vydaných organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR z minimálne 20% podielu dotácie.

Zámerom projektu je doplnenie knižničného fondu s dôrazom na informačnú saturáciu želiezovskej komunity a kvalitu knižničného fondu.

Nové knihy budú potom na policiach v knižnici "žiť šťastne až naveky".

link - Fond na podporu umenia

Číslo zmluvy: 22-514-03954
Výška dotácie: 2500,- €
Účel dotácie: Akvizícia knižničného fondu

„Nákup kníh z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.“

 

“Počas realizácie projektu dbáme na minimalizáciu tvorby odpadu, zabezpečenie triedenia a zhodnocovania odpadu a optimalizáciu dopravy.” 

minimalizácia tvorby odpadu   zabezpečenie triedenia   optimalizácia dopravy

 

2022: Úspešný projekt “Symfónia kníh - Könyvek szimfóniája”

Mestská knižnica Želiezovce získala aj v roku 2022 finančné prostriedky z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Podporený projekt s ľúbozvučným názvom prinesie čitateľom čítajúcim v maďarskom jazyku knihy v celkovej hodnote 1070,- €. Spolufinancovanie vo výške 70,- € zabezpečí Mesto Želiezovce.

Hlavným cieľom je podpora rozvoja kultúry a materinského jazyka maďarskej národnostnej menšiny v Želiezovciach a blízkom okolí.

Každý čitateľ môže prispieť svojim návrhom na nákup konkrétnej knihy.

Číslo zmluvy: 22-214-00197
Výška dotácie: 1000,-€logo
Účel dotácie: Nákup knižničného fondu

„Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín."

2021: Úspešný projekt “Išli knižky na vandrovku”

Nový projekt Mestskej knižnice Želiezovce na kúpu nových kníh nechýba ani v roku 2021. Tentokrát má rozprávkovo-putovný názov „Išli knižky na vandrovku“. Fond na podporu umenia ho podporil sumou 2500 € a Mesto Želiezovce zabezpečí spolufinancovanie vo výške 300 €. Z dotácie sa nakúpia knihy pre všetky vekové kategórie rôznych žánrov prioritne v slovenskom jazyku a budú nakúpené aj knihy v maďarskom a českom jazyku. Čitatelia už tradične môžu svoje návrhy na nákup kníh podávať formou emailu alebo osobne v knižnici. Na tento účel je k dispozícii formulár v slovenskom i v maďarskom jazyku priamo v knižnici, na webovej stránke knižnice a webovej stránke Mesta Želiezovce.

Zámerom projektu je efektívne doplnenie knižničného fondu o nové hodnotné knihy.

link - Fond na podporu umenia

Číslo zmluvy: 21-514-04662
Výška dotácie: 2500,- €
Účel dotácie: Akvizícia knižničného fondu

„Nákup kníh z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.“

 

“Počas realizácie projektu dbáme na minimalizáciu tvorby odpadu, zabezpečenie triedenia a zhodnocovania odpadu a optimalizáciu dopravy.” 

minimalizácia tvorby odpadu   zabezpečenie triedenia   optimalizácia dopravy

 

2021: Úspešný projekt “Knižná paleta - Könyvpaletta”

Mestská knižnica Želiezovce získala finančné prostriedky aj v roku 2021 z verejných zdrojov poskytovaných Fondom na podporu kultúry národnostných menšín vo výške 1 500,-€. Spolufinancovanie projektu zabezpečí Mesto Želiezovce sumou 100 €. Hlavným zámerom projektu je podpora rozvoja materinského jazyka maďarskej národnostnej menšiny. Každý čitateľ môže prispieť svojim návrhom na nákup konkrétnej knihy.

Číslo zmluvy: 21-214-00016
Výška dotácie: 1500,-€logo
Účel dotácie: Nákup knižničného fondu

„Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín

2020: Úspešný projekt “Divotvorné knižky”

Divotvorné knižky je rozprávkový názov ďalšieho projektu Mestskej knižnice Želiezovce v roku 2020, ktorý podporil Fond na podporu umenia sumou 3000 €.  Počas pandémie COVID-19 pomohol FPU knižnému trhu nulovým spolufinancovaním. Projekt je zameraný na nákup literatúry pre deti a dospelých rôznych žánrov a odborov v slovenskom, maďarskom a v iných jazykoch.

Aj tentokrát sú spolutvorcami doplnenia knižničného fondu všetci čitatelia knižnice. Svoje návrhy môžu čitatelia podávať na nižšie uvedenom formulári prieskum k nákupu nových kníh a odoslať ho na e-mailovú adresu knižnice. Formulár je tiež k dispozícii pri výpožičnom pulte priamo v knižnici.

Zámerom projektu je optimálne doplnenie knižničného fondu s reflektovaním na požiadavky čitateľov a kvalitu knižničného fondu.link - Fond na podporu umenia

Číslo zmluvy: 20-514-04101
Výška dotácie: 3000,- €
Účel dotácie: Akvizícia knižničného fondu

 

 
„Nákup kníh z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.“
 

2020: Úspešný projekt “KniHU do každej ruky”

Mestská knižnica Želiezovce aj v roku 2020 získala finančné prostriedky z verejných zdrojov poskytovaných Fondom na podporu kultúry národnostných menšín vo výške 1 000,-€. Spolufinancovanie projektu zabezpečí Mesto Želiezovce. Hlavným zámerom projektu je umožniť čitateľom maďarskej národnosti k rozvíjaniu svojej osobnosti a vzdelania čítaním kníh v ich materinskom jazyku.

Číslo zmluvy: 20-214-00061
Výška dotácie: 1000,-€logo
Účel dotácie: Nákup knižničného fondu

„Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín“

        
 

2019: Úspešný projekt “Knižky z čarovného mešca”

Knižky z čarovného mešca je rozprávkový názov projektu Mestskej knižnice Želiezovce v roku 2019, ktorý podporil Fond na podporu umenia rozprávkovou sumou 2500 €.  Spolufinancovanie zabezpečí Mesto Želiezovce. Projekt je zameraný na nákup literatúry pre deti a dospelých rôznych žánrov a odborov v slovenskom, maďarskom a v iných jazykoch.

Tak, ako po uplynulé roky, aj tentokrát budú spolutvorcami doplnenia knižničného fondu všetci čitatelia knižnice. Svoje návrhy môžu čitatelia podávať na nižšie uvedenom formulári prieskum k nákupu nových kníh a odoslať ho na e-mailovú adresu knižnice. Formulár je tiež k dispozícii pri výpožičnom pulte priamo v knižnici.

Zámerom projektu je zlepšenie kvality knižničného fondu jeho efektívnym doplnením.link - Fond na podporu umenia

Číslo zmluvy: 19-514-03397
Výška dotácie: 2500,- €
Účel dotácie: Akvizícia knižničného fondu
 
„Nákup kníh z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.“
 

2019: "Tvorme spolu knižničný fond"

Mestská knižnica svojím úspešným projektom "Tvorme spolu knižničný fond" zíkala finančnú podporu z verejných zdrojov poskytovaných Fondom na podporu kultúry národnostných menšín v plnej výške 1 300,-€. Spolufinancovanie projektu zabezpečí Mesto Želiezovce.

Číslo zmluvy: č. 19-214-00258logo

Výška dotácie: 1 300,-€

Účel dotácie: Aktualizácia a modernizácia knižničného fondu v maďarskom jazyku s prihliadnutím na požiadavky čitateľov

V rámci projektu knižnica zaobstarala tieto tituly:

Zoznam č. 1: https://kniznicazeliezovce.wordpress.com/2019/06/13/vdaka-projektu-pribudlo-do-kniznice-83-novych-titulov-a-palyazatnak-koszonhetoen-83-konyvvel-gyarapodott-a-konyvtar-allomanya/

Zoznam č. 2: https://kniznicazeliezovce.wordpress.com/2019/11/07/knihy-z-projektu-tvorme-spolu-kniznicny-fond-konyvek-az-epitsuk-kozosen-konyvtargyujtemenyunket-cimu-projektbol/

"Nákup kníh z verejných zdrojov podporil Fond na podporu kultúry národnostných menšín."

2018: "Harmónia v rozmanitosti"

Mestská knižnica Želiezovce rozšíri svoj fond o nové publikácie. Prostriedky na ich nákup získala prostredníctvom projektu pod názvom „Harmónia v rozmanitosti“, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu kultúry národnostných menšín (FPKNM) v hodnote 800,-€. Získaním finančných prostriedkov a spolu so 100,-€-ou spoluúčasťou Mesta Želiezovce plánujeme rozšíriť knižničný fond o nové a aktuálne tituly v maďarskom jazyku.

Číslo zmluvy:18-214-01066

Výška dotácie: 800,-€logo

Účel dotácie: Akvizícia knižničného fondu

V rámci projektu knižnica zaobstarala tieto tituly:

Zoznam č. 1: https://kniznicazeliezovce.wordpress.com/2018/11/23/knihy-z-projektu-harmonia-v-rozmanitosti/

Zoznam č. 2: https://kniznicazeliezovce.wordpress.com/2019/02/14/druha-etapa-projektu-harmonia-v-rozmanitosti-harmonia-a-sokfelesegben-cimu-projekt-masodik-fazisa/

 

2018: "Knihy - brány k poznaniu"

V roku 2018 získala Mestská knižnica Želiezovce finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia na realizáciu projektu: "Knihy - brány k poznaniu".  Spolufinancovanie projektu zabezpečí Mesto Želiezovce.link - Fond na podporu umenia

Číslo zmluvy: 18-513-04291

Výška dotácie: 1500,- €

Účel dotácie: Akvizícia knižničného fondu

Nákup kníh z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Za poskytnutú dotáciu Fondu na podporu umenia aj touto cestou ďakujeme.

2017: Mestská knižnica v Želiezovciach Vás informuje o úspešných projektoch

Mestská knižnica v Želiezovciach v roku 2017 podala v rámci dotačného programu Fondu na podporu umenia dva projekty. Oba projekty fond podporil a knižnica tak získala finančné prostriedky v celkovej výške 4 800,- €. Spolufinancovanie projektov zabezpečí Mesto Želiezovce. Za poskytnuté dotácie Fondu na podporu umenia aj touto cestou ďakujeme.link - Fond na podporu umenia

PROJEKT: “Revitalizácia mestskej knižnice v Želiezovciach”

Číslo zmluvy: 17-511-02268

Výška dotácie: 2 000,- EUR

Účel dotácie: Realizácia skvalitnenia interiérového vybavenia pre používateľov mestskej knižnice

“Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia”

PROJEKT: “Poklady ukryté v knihách”

Číslo zmluvy: 17-513-02270

Výška dotácie: 2 800,- EUR

Účel dotácie: Akvizícia knižničného fondu

“Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia”

2016: "Knižky - sťaby šibnutím čarovného prútika"

Mestská knižnica Želiezovce získala roku 2016 z Fondu na podporu umenia v rámci programu Knižky - sťaby šibnutím čarovného prútika dotáciu vo výške 1000 eur. Za túto sumu boli nakúpené nové knihy, ich zoznam si môžete pozrieť tu:link - Fond na podporu umenia
http://kniznicazeliezovce.webnode.sk/
alebo kliknutím sem:
Zoznam kníh z projektu:
„Knižky – sťaby šibnutím čarovného prútika“

Na výbere literatúry do knižničného fondu sa podieľajú najmä naši čitatelia. Každý obyvateľ Želiezoviec sa môže v knižnici zaregistrovať (členský poplatok je 4 € na rok; deti, dôchodcovia nad 65 rokov a inv. dôchodcovia majú 50% zľavu) a knihy si môže bezplatne požičať na jeden mesiac. O zakúpenie konkrétnej knihy môže čitateľ požiadať vyplnením formulára, ktorý je k dispozícii priamo v knižnici alebo na našej webovej stránke. Informácie o nových knihách nájdete na webovej stránke knižnice. https://kniznicazeliezovce.wordpress.com/about/nove-knihy/
SPOLU TVORÍME KNIŽNIČNÝ FOND

 

Môžete mať záujem

Mesto Želiezovce Mesto Želiezovce
Mesto Želiezovce

O nás

Želiezovce sú mesto na Slovensku ležiace v Nitrianskom kraji v okrese Levice. Mesto leží vo východnej časti Podunajskej pahorkatiny, na pravom brehu rieky Hron. Prechádza ním cesta I/76 a železničná trať Štúrovo – Levice.


hore