Menu
Mesto Želiezovce
Mesto
Želiezovce
Zselíz
város

Oddelenie správy mestského majetku a služieb

Mgr. Peter Haris
vedúci oddelenia
tel.: +421 36 771 1140
e-mail: peter.haris@zeliezovce.sk

Ing. Jana Alakšová
referentka
tel.: +421 36 771 2124
e-mail: jana.alaksova@zeliezovce.sk

Gabriel Ábel
odborný referent a referent BOZP
tel.: +421 36 771 1140
e-mail: gabriel.abel@zeliezovce.sk

Gabriela Petríková
referentka
tel.: +421 36 771 2124
e-mail: gabriela.petríková@zeliezovce.sk

Ľudovít Šárik
správca cintorínov
e-mail: ludovit.sarik@zeliezovce.sk

Eleonóra Kovácsová
koordinátor aktivačnej činnosti
tel.: 
e-mail: eleonora.kovacsova@zeliezovce.sk

Eduard Vavro
František Molnár

Božena Sucháčová
Eva BeníkováÚtvar "Centrálna mestská zóna"
Štefan Stojka

Útvar "Regionálne centrum na zhodnotenie BRO"
Igor Fašung
Gabriel Gaál

Útvar "Riešenie kvality ovzdušia"
Gabriel Adamček

obsahová náplň činnosti oddelenia

Združenie účastníkov pozemkových úprav (ZÚPÚ)


 

Môžete mať záujem

Mesto Želiezovce Mesto Želiezovce
Mesto Želiezovce

O nás

Želiezovce sú mesto na Slovensku ležiace v Nitrianskom kraji v okrese Levice. Mesto leží vo východnej časti Podunajskej pahorkatiny, na pravom brehu rieky Hron. Prechádza ním cesta I/76 a železničná trať Štúrovo – Levice.


hore