Menu
Mesto Želiezovce
Mesto
Želiezovce
Zselíz
város

Zachovanie biodiverzity a vybudovanie novej zelenej infraštruktúry v meste Želiezovce

plagat projektu

Projekt Zachovanie biodiverzity a vybudovanie novej zelenej infraštruktúry v meste Želiezovce  

Zhotoviteľ projektu: green project s.r.o., Legionárska 642/31, 911 01 Trenčín

Zahájenie prác: 16.09.2022

Ukončenie projektu: 29.11.2022

Celková cena za dielo: 270 000,- eur s DPH

Projekt realizovaný v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia a spolufinancovaný Európskou úniou, z Kohézneho fondu.

 

Opis projektu na web - biodiverzita.pdf (308.02 kB)

PlagatA3_Biodiverzita.pdf (463.91 kB)

Môžete mať záujem

Mesto Želiezovce Mesto Želiezovce
Mesto Želiezovce

O nás

Želiezovce sú mesto na Slovensku ležiace v Nitrianskom kraji v okrese Levice. Mesto leží vo východnej časti Podunajskej pahorkatiny, na pravom brehu rieky Hron. Prechádza ním cesta I/76 a železničná trať Štúrovo – Levice.


hore