Menu
Mesto Želiezovce
Mesto
Želiezovce
Zselíz
város

2022 - 2026

Komisia výstavby, správy mestského majetku, regionálneho rozvoja, životného prostredia a bytovej politiky mesta
 

Ing. Kazimír Kovács - predseda

Ing. Ľudovít Baka, Ladislav Boška, Ing. Tibor Csenger, PaedDr. Ákos Csonka, Pavel Ivan, Ing. Alexandra Jurčeková, Peter Kokoška, Pavol Polka, Bc. Norbert Rák, Ladislav Sokol

 

Komisia cestovného ruchu, kultúry, športu a komunitného plánovania
 

Estera Juhászová - predsedkyňa, Bc. Norbert Rák - predseda

Ing. Ľudovít Baka, Ladislav Boška, PaedDr. Ákos Csonka, Pavel Ivan, Mgr. Marek Kepka, Peter Kokoška, Ing. Kazimír Kovács, Pavol Polka, Ladislav Sokol

 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov
 

Pavel Ivan - predseda

Bc. Norbert Rák, PaedDr. Ákos Csonka, Peter Kokoška

 

Komisia ekonomiky mesta a na prípravu materiálov a odborných podkladov na rokovanie mestského zastupiteľstva

 

Ing. Tibor Csenger - predseda 

Ing. Ľudovít Baka, Ladislav Boška, PaedDr. Ákos Csonka, Pavel Ivan, Estera Juhászová, Mgr. Marek Kepka, Peter Kokoška, Ing. Kazimír Kovács, Pavol Polka, Bc. Norbert Rák, Ladislav Sokol

Môžete mať záujem

Mesto Želiezovce Mesto Želiezovce
Mesto Želiezovce

O nás

Želiezovce sú mesto na Slovensku ležiace v Nitrianskom kraji v okrese Levice. Mesto leží vo východnej časti Podunajskej pahorkatiny, na pravom brehu rieky Hron. Prechádza ním cesta I/76 a železničná trať Štúrovo – Levice.


hore