Menu
Mesto Želiezovce
Mesto
Želiezovce
Zselíz
város

Projekty

Projekt: Rozšírenie kamerového systému v meste Želiezovce Typ: PDF dokument, Velkosť: 378.73 kB

Projekt: Riesenie migracnych vyziev v meste Želiezovce

Projekt: Európa pre občanov - Propagácia aktívneho občianstva – Želiezovce 2023
Projekt Regenerácia vnútroblokov sídlisk v meste Želiezovce - sídlisko na Fučíkovej ul., sídlisko v lokalite pri Vrbovci

Projekt Regenerácia vnútroblokov sídlisk v meste Želiezovce

Projekt SFZ: Eurá z Eura - projekt dobudovania amatérskej futbalovej infraštruktúry

Projekt: Zachovanie biodiverzity a vybudovanie novej zelenej infraštruktúry v meste Želiezovce 

Projekt Budúcnosť EÚ v kontexte jej nových priorít v mestách strednej a východnej Európy” financovala Európska únia v rámci programu Európa pre občanov

Projekt rekonštrukcia kaštieľa z grantov EHP a Nórska

Projekt "Spolupráca v prospech znovuotvorenia Múzea Bálinta Balassu v Ostrihome a kaštieľa Esterházyovcov v Želiezovciach" CoMe-in

Športuje celé mesto

Projekt budovania technického vybavenia jazykových učební - ZŠ Želiezovce

Projekt „Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v meste Želiezovce rozšírením priestorov materskej školy prístavbou v mestskej časti Mikula"

 Budovanie technického vybavenia jazykových učební - ZŠ s VJM

 

Rekonštrukcia telocvične v Želiezovciach  
Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v meste Želiezovce – lokalita Svodov  
Cyklistické trasy v Želiezovciach – zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy / príloha  
 Zníženie spotreby energie pri prevádzke mestského úradu  
Rozšírenie systému separovaného zberu odpadov na území mesta Želiezovce  
Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Želiezovce
 
Želiezovce 2015 - Spoločne pre Európu  
 
Zselíz 2015 - Közösen Európáért  
 
   

Národný projekt podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska – Zelené obce Slovenska
 
"WIFI pre Teba v meste Želiezovce"  

  Rozšírenie kamerového systému

Rekonštrukcia a prestavba budovy na objekt materskej školy a na objekt detských jaslí vrátane zníženia energetickej náročnosti budovy Typ: PDF dokument, Velkosť: 192.34 kB  
Rekonštrukcia a prestavba budovy na objekt materskej školy, Želiezovce Typ: PDF dokument, Velkosť: 171.4 kB  
Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca  

 

Môžete mať záujem

Mesto Želiezovce Mesto Želiezovce
Mesto Želiezovce

O nás

Želiezovce sú mesto na Slovensku ležiace v Nitrianskom kraji v okrese Levice. Mesto leží vo východnej časti Podunajskej pahorkatiny, na pravom brehu rieky Hron. Prechádza ním cesta I/76 a železničná trať Štúrovo – Levice.


hore