Menu
Mesto Želiezovce
Mesto
Želiezovce
Zselíz
város

Oddelenie výstavby, územného rozvoja a životného prostredia

Ing. Emese Gubíková
vedúca oddelenia
tel.: +421 36 772 1930
e-mail: emese.gubikova@zeliezovce.sk

Mgr. Miroslava Bandová
referentka manažovania projektov
tel.: +421 36 771 1064
e-mail: miroslava.bandova@zeliezovce.sk

Ing. Gabriela Bieliková
referentka životného prostredia
tel.: +421 36 771 0403
e-mail: gabriela.bielikova@zeliezovce.sk

Ing. Vojtech Kalló
referent výstavby a územného rozvoja
tel.: +421 36 771 0660
e-mail: vojtech.kallo@zeliezovce.sk

Ing. Denisa Majtánová
referentka manažovania projektov
tel.: +421 36 771 1064
e-mail: denisa.majtanova@zeliezovce.sk

Mgr. Réka Rackóová
referentka manažovania projektov
tel.: +421 36 771 1064
e-mail: reka.rackoova@zeliezovce.sk


obsahová náplň činnosti oddelenia

 

Môžete mať záujem

Mesto Želiezovce Mesto Želiezovce
Mesto Želiezovce

O nás

Želiezovce sú mesto na Slovensku ležiace v Nitrianskom kraji v okrese Levice. Mesto leží vo východnej časti Podunajskej pahorkatiny, na pravom brehu rieky Hron. Prechádza ním cesta I/76 a železničná trať Štúrovo – Levice.


hore