Menu
Mesto Želiezovce
Mesto
Želiezovce
Zselíz
város

Kultúrny kalendár 2024

Marec

5. 3. Výročná členská schôdza s kultúrnym programom

Kde, kedy:
Organizátor: ZO Slovenského zväzu telesne postihnutých Želiezovce

 

14. 3. Výročná členská schôdza MO MS 

Kedy, kde: Dom kultúry
Organizátor: MO MS Želiezovce

 

14. 3. Vystúpenie FSS Vrbovianka na hodnotiacej členskej schôdzi ZO JDS

Kedy, kde: Dom kultúry
Organizátor: MO MS Želiezovce

 

14. 3. Hodnotiaca členská schôdza spojená s posedením pri príležitosti MDŽ

Kde, kedy: Dom kultúry
Organizátor: JDS, ZO Želiezovce

 

15. 3. Spomienková slávnosť na revolúciu a národooslobodzovacie boje rokov 1848/49

Kde: zraz o 16:00 hod. v Maďarskom dome, pochod Pamätnému parku hrdinov, potom k pamätníku pred Domom kultúry
Organizátor: Csemadok, ZO Želiezovce v spolupráci s ďalšími organizáciami

 

21. 3. Záver kampane proti rasizmu – záver projektu z Nórskeho fondu

Kde, kedy: kaštieľ, 14:00 – 16:00 hod.
Organizátor: mesto

 

21. 3. Nórska noc – koncert – záver projektu z Nórskeho fondu

Kde, kedy: kaštieľ, 19:30 hod.
Organizátor: mesto

 

22. 3. Predstavenie knihy Jánosa Fótyiho

Kde, kedy: Sacherov dom, 17:00 hod.
Organizátor: Csemadok, ZO Želiezovce

 

23. 3. Spomienka na obete žandárskej salvy – 104. výročie

Kde, kedy: Pamätník na Ul. SNP, 16:00 hod.
Organizátor: Csemadok, ZO Želiezovce

 

26. 3. „Čaro umenia“. Vernisáž výstavy obrazov bývalých absolventov ZUŠ

Kde, kedy:
Organizátor: ZUŠ F. Schuberta, OZ ZUSchuberta
Výstava potrvá do 4. 4.

 

27. 3. Koncert učiteľov a bývalých absolventov ZUŠ pri príležitosti Dňa učiteľov

Kde, kedy:
Organizátor: ZUŠ F. Schuberta, OZ ZUSchuberta

 

26. 3. Spomienka 79. výročia oslobodenia mesta – spoločné podujatie mesta a spoločenských organizácií

Kde, kedy: Námestie sv. Jakuba, 13:30 hod.
Organizátor: mesto, spoločenské organizácie mesta

 

Apríl

11. 4. Deň maďarskej poézie

Kde, kedy: Sacherov dom
Organizátor: Csemadok, ZO Želiezovce

 

12. 4. Spomienka a vysídlenie a deportácie – 77. výročie

Kedy, kde: Pamätník vysídlených, Spomienkový park hrdinov, 17:00 hod.
Organizátor: Csemadok, ZO Želiezovce

 

13. 4. Deň Zeme – brigáda

Kedy, kde: počas celého dňa na viacerých miestach na území mesta
Organizátor: kultúrne, športové a spoločenské organizácie mesta: Csemadok, MO SRZ – nad MVE, OZ Mikulčan, ďalšie organizácie vo svojej réžii

 

20. 4. 6. ročník športového dňa dôchodcov

Kedy, kde:
Organizátor: JDS, ZO Želiezovce

 

26. – 28. 4. „Egy csipet Kárpátalja Fevidékre!“

Kedy, kde: Sacherov dom
Organizátor: Csemadok, ZO Želiezovce

 

30. 4. Stavanie mája

Kedy, kde: Sacherov dom
Organizátor: Csemadok, ZO Želiezovce

 

Máj

??. 5. Deň matiek

Kedy, kde: Nádvorie ZŠ s VJM
Organizátor: Csemadok, ZO Želiezovce, ZŠ s VJM,

 

5. 5. Oslava 75. výročia založenia Csemadoku v Želiezovciach + spevácky večer

Kedy, kde: Dom kultúry
Organizátor: Csemadok, ZO Želiezovce

 

??. 5. Kladenie vencov k pomníku padlých hrdinov v 2. svet. vojne, 

Kedy, kde: Námestie sv. Jakuba, pamätník obetí II. svetovej vojny
Organizátor: ZO SZPB v spolupráci s mestom a spoločenskými organizáciami

 

11. 5. Cyklotúra k MVE, spojená s piknikom

Kedy, kde: cyklotrasa,
Organizátor: JDS, ZO Želiezovce


11. 5. Rybárske preteky dospelých

Kedy, kde: Hron, úsek nad  MVE Želiezovce
Organizátor: MO SRZ

 

25. 5. Mestské oslavy 750. výročia prvej písomnej zmienky o Želiezovciach

Kedy, kde: mestský park, celý deň
Organizátor: mesto, kultúrne, športové a spoločenské organizácie mesta
              Deň detí v mestskom parku

            Kedy, kde: mestský park, 8:30 hod.
            Organizátor: OZ Želiezovčan + kultúrne, športové a spoločenské organizácie mesta

            Programy v parku, na malom javisku a v kaštieli a v Sacherovom dome:
              Jarná Schubertiáda, Hudobný program ZUŠ F. Schuberta, Vystúpenie Zmiešaného zboru Franza                            Schuberta, spevokolov Vrbovianka a Őszirózsák, scénky v podaní členov ZO JDS
              Gastrokultúrny dvor - tvorivé dielne

           

26. 5. Rybárske preteky detí,

Kedy, kde: VN Samota – Svodov
Organizátor: MO SRZ

 

Jún

4. 6. Deň maďarskej národnej spolupatričnosti – Trianon 104.

Kedy, kde: Spomienkový park hrdinov,
Organizátor: Csemadok, ZO Želiezovce

 

6. 6. Školská výtvarná súťaž: Kreslenie na chodník

Kde, kedy: ZUŠ F. Schuberta,
Organizátor: ZUŠ F. Schuberta, OZ ZUSchuberta

 

12. – 15. 6. Celoštátny ľudovo-umelecký festival

Kde, kedy: mestský park, veľké javisko, kaštieľ, malé pódium
Organizátor: NF Čistý prameň, Csemadok

 

??. 6. Szólj síp, szólj ... / Így járta nagyapám is ... – súťažný deň škôlkarov s VJM

Kedy, kde: Sacherov dom
Organizátor: Csemadok, ZO Želiezovce

 

22. 6. Letná prechádzka umením. Spoločný koncert a výstava výtvarných prác v spolupráci s partnerskými školami ZUŠ F. Schuberta Zlaté Hory (ČR), ZUŠ Glucholazy (PL)

Kde, kedy: ZUŠ F. Schuberta,
Organizátor: ZUŠ F. Schuberta, OZ ZUSchuberta

 

29. 6. Bográcsba a tanévvel – súťaž vo varení guláša

Kedy, kde: Sacherov dom, celý deň
Organizátor: Csemadok, ZO Želiezovce

 

Júl

1. – 4. 7. Pobytový letný umelecký tábor

Kde, kedy:
Organizátor: ZUŠ F. Schuberta, OZ ZUSchuberta

 

13. 7. Deň Mikuly a súťaž vo varení gulášových špecialít

Kde, kedy: celý deň, Mikulský park
Organizátor: OZ Mikulčan

 

August

20. 8. Sviatok kráľa sv. Štefana

Kedy, kde: Sacherov dom,
Organizátor: Csemadok, ZO Želiezovce

 

??. 8. vystúpenie FSS Vrbovianka na oslavách 80. výročia SNP v Želiezovciach, spojených s pietnym aktom kladenia vencov

Kde, kedy:
Organizátor: MO Matice slovenskej + iné spoločenské organizácie

 

??. 8. Posedenie pri guláši

Kde, kedy: Mikulský park
Organizátor: OZ Mikulčan

 

September

14. 9. Gastrokultúrne podujatie

Kde, kedy:
Organizátor: Csemadok, ZO Želiezovce

 

13. 9. Vystúpenie FSS Vrbovianka v rámci programu „XVI. Medzinárodný folklórny festival Takí sme“

Kde, kedy: 
Organizátor: MO Matice slovenskej

 

Október

6. 10. Spomienka na martýrov z Aradu – 175. výročie

Kde, kedy:
Organizátor: ZO Csemadok

 

12. 10. Rybárske preteky dvojčlenných družstiev, „Putovný pohár MO SRZ Želiezovce,“

Kde, kedy: Hron na úseku nad  MVE Želiezovce
Organizátor: MO SRZ

 

23. 10. Spomienka na revolúciu v roku 1956 – 68. výročie

Kde, kedy:
Organizátor: ZO Csemadok

 

25. 10. Posedenie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším

Kde, kedy:
Organizátor: ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku

 

??. 10. Schubert Fest

Kde, kedy: kaštieľ
Organizátor: OZ Castellum Zeliz

 

November

11. 11. Vystúpenie FSS Vrbovianka na pietnej spomienke pri príležitosti výročia ukončenia 1. svetovej vojny

Kde, kedy: mikulský cintorín, 11:00 hod.
Organizátor: MO Matice slovenskej

 

16. 11. Schubert 200 – koncert spevokolov

Kde, kedy: kaštieľ, príp. Dom kultúry,
Organizátor: OZ Želiezovské hlasy

 

December

8. 12. Adventný koncert

Kde, kedy: rímsko-katolícky kostol
Organizátor: OZ Želiezovské hlasy

 

13. 12. Vianočné posedenie členov ZO JDS

Kde, kedy:
Organizátor: ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku

 

26. 12. Vianočný koncert

Kde, kedy: kostol reformovanej cirkvi
Organizátor: OZ Želiezovské hlasy

 

26. alebo 27. 12. Vianočné stretnutie s kapustnicou a punčom

Kde, kedy: Mikulský park,
Organizátor: OZ Mikulčan

 

29. 12. Vianočné a silvestrovské posedenie k záveru roka

Kde, kedy: Sacherov dom
Organizátor: ZO Csemadok

 

Môžete mať záujem

Mesto Želiezovce Mesto Želiezovce
Mesto Želiezovce

O nás

Želiezovce sú mesto na Slovensku ležiace v Nitrianskom kraji v okrese Levice. Mesto leží vo východnej časti Podunajskej pahorkatiny, na pravom brehu rieky Hron. Prechádza ním cesta I/76 a železničná trať Štúrovo – Levice.


hore