Menu
Mesto Želiezovce
Mesto
Želiezovce
Zselíz
város

Obchod a služby

Žiadosť o povolenie informačného, reklamného, propagačného zariadenia

Otváracie hodiny prevádzok

Žiadosť o vydanie súhlasu na zriadenie prevádzky a návrhu prevádzkovej doby

 

Vybavuje:
Odbor výstavby a územného rozvoja MsÚ v Želiezovciach
Ul. SNP 2
937 01 Želiezovce
prízemie, č. dv. 13
kontakt: 036/771 04 00

Môžete mať záujem

Mesto Želiezovce Mesto Želiezovce
Mesto Želiezovce

O nás

Želiezovce sú mesto na Slovensku ležiace v Nitrianskom kraji v okrese Levice. Mesto leží vo východnej časti Podunajskej pahorkatiny, na pravom brehu rieky Hron. Prechádza ním cesta I/76 a železničná trať Štúrovo – Levice.


hore