Menu
Mesto Želiezovce
Mesto
Želiezovce
Zselíz
város

Oddelenie finančné a hospodárenia školských zariadení

Ing. Monika Tomeková
vedúca oddelenia
tel: +421 36 7711161
e-mail: monika.tomekova@zeliezovce.sk

Ing. Monika Melichová
odborná referentka financií a školstva
tel.: +421 36 771 0661
e-mail: monika.melichova@zeliezovce.sk

Mária Tóthová
účtovníčka školských zariadení
tel.: +421 36 771 0661
e-mail: maria.tothova@zeliezovce.sk

Ing. Mariana Beňová
samostatný odborný referent
tel.: +421 36 771 0661
e-mail: mariana.benova@zeliezovce.sk

Erika Szolárová
referentka daní a poplatkov
tel.: + 421 36 771 3482
e-mail: erika.szolarova@zeliezovce.sk

Eurydika Rotíková
referentka daní a poplatkov
tel.: + 421 36 771 3482
e-mail: eurydika.rotikova@zeliezovce.sk

Táňa Sólyová
pokladníčka
tel.: +421 36 771 2830
e-mail: tana.solyova@zeliezovce.sk

obsahová náplň činnosti oddelenia

Môžete mať záujem

Mesto Želiezovce Mesto Želiezovce
Mesto Želiezovce

O nás

Želiezovce sú mesto na Slovensku ležiace v Nitrianskom kraji v okrese Levice. Mesto leží vo východnej časti Podunajskej pahorkatiny, na pravom brehu rieky Hron. Prechádza ním cesta I/76 a železničná trať Štúrovo – Levice.


hore