Menu
Mesto Želiezovce
Mesto
Želiezovce
Zselíz
város

Regenerácia vnútroblokov sídlisk v meste Želiezovce - sídlisko na ul. Fučíkovej, sídlisko v lokalite pri Vrbovci“

 Hlavným cieľom projektu s názvom „Regenerácia vnútroblokov sídlisk v meste Želiezovce - sídlisko na ul. Fučíkovej, sídlisko v lokalite pri Vrbovci“ je zlepšenie environmentálnych aspektov prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry, adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy a zavedením systémových prvkov na zníženie znečistenia ovzdušia a hluku v meste.

Predmetom projektu je regenerácia a revitalizácia 2 dôležitých sídlisk prostredníctvom zelenej infraštruktúry a drobných externých architektonických prvkov.

Projekt rieši súčasné problémy mesta a nadväzuje na už zrealizované projekty v rámci zelenej infraštruktúry a je podporovaný z európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Predmetným územím predkladaného projektu sú dve verejne dostupné plochy vnútroblokov na parcele č. 2407/16 a č. 225/20 s celkovou plochou 7167,5 m2.

plagát vnútrobloky - Fučíkova, Vrbovecplagát v pdf. (307.15 kB) (313.57 kB)

Môžete mať záujem

Mesto Želiezovce Mesto Želiezovce
Mesto Želiezovce

O nás

Želiezovce sú mesto na Slovensku ležiace v Nitrianskom kraji v okrese Levice. Mesto leží vo východnej časti Podunajskej pahorkatiny, na pravom brehu rieky Hron. Prechádza ním cesta I/76 a železničná trať Štúrovo – Levice.


hore