Menu
Mesto Želiezovce
Mesto
Želiezovce
Zselíz
város

Oddelenie organizačno-správne a sociálnych vecí

Ing. Diana Csicsmanová
vedúca oddelenia
Tel.: +421 36 772 11 60
Mobil: +421 905 961 591
e-mail: diana.csicsmanova@zeliezovce.sk

Mgr. Angelika Šál
Odborná referentka a asistentka primátora
Tel: +421 36 7713004
E-mail: angelika.sal@zeliezovce.sk

Ing. Ladislav Benčík
samostatný odborný referent
tel.: +421 36 771 1087
e-mail: ladislav.bencik@zeliezovce.sk

Marta Tóthová
referentka PAM a štatistiky
tel.: +421 36 771 3552
e-mail:  marta.tothova@zeliezovce.sk

Aneta Némethová
referentka PAM školstva
tel.: +421 36 771 3552
e-mail:  aneta.nemethova@zeliezovce.sk

Mariana Dobrovická
referentka evidencie obyvateľstva,
vnútorných vecí a osvedčovania listín
tel.: +421 36 772 1171
e-mail:  mariana.dobrovicka@zeliezovce.sk

Mária Némethová
referentka sociálnej starostlivosti a matrikárka
tel.: +421 36 771 1238
e-mail: maria.nemethova@zeliezovce.sk

Mgr. Ildikó Lestyanová
odborná referentka a správca registratúry
tel.: +421 36 772 1920
e-mail: ildiko.lestyanova@zeliezovce.sk

Ema Baťalíková
podateľňa
odborná referentka 
tel.: 
E-mail: ema.batalikova@zeliezovce.sk

Alexander Juhász
referent miestnej kultúry a voľnočasových aktivít
tel.: +421 36 771 1099
e-mail: domkultury.zeliezovce@gmail.com

Mgr. Sylvia Plizgová
referentka organizačných vecí a knihovníčka
tel.: +421 36 771 1000; +421 915 712 839
e-mail: sylvia.plizgova@zeliezovce.sk
kniznicazeliezovce@gmail.com

Jana Beníková
knihovníčka
tel.: +421 36 771 1000; +421 915 712 839
e-mail: jana.benikova@zeliezovce.sk
kniznicazeliezovce@gmail.com

Iveta Kovácsová
prevádzkárka DK, T18
tel.: +421 36 771 1099
e-mail: iveta.kovacsova@zeliezovce.sk
 

 

 

 

 

 

 


obsahová náplň činnosti oddelenia

 

Môžete mať záujem

Mesto Želiezovce Mesto Želiezovce
Mesto Želiezovce

O nás

Želiezovce sú mesto na Slovensku ležiace v Nitrianskom kraji v okrese Levice. Mesto leží vo východnej časti Podunajskej pahorkatiny, na pravom brehu rieky Hron. Prechádza ním cesta I/76 a železničná trať Štúrovo – Levice.


hore