Menu
Mesto Želiezovce
Mesto
Želiezovce
Zselíz
város

Dane a poplatky

Daň z nehnuteľnosti Typ: PDF dokument, Velkosť: 449.04 kB
Daň za nevýherné hracie prístroje Typ: PDF dokument, Velkosť: 405.4 kB
Daň za predajné automaty Typ: PDF dokument, Velkosť: 198.62 kB
Daň za psa Typ: PDF dokument, Velkosť: 268.64 kB
Daň za ubytovanie Typ: PDF dokument, Velkosť: 372.72 kB
Oznámenie k poplatku - trvalý alebo prechodný pobyt Typ: PDF dokument, Velkosť: 423.95 kB
Oznámenie k poplatku za kom.odpady pre vlastníka resp. užívateľa nehnuteľnosti Typ: PDF dokument, Velkosť: 428.43 kB
oznamenie_k_dani_za_ubytovanie_-_stvrtrocne_hlasenie8297 (2) Typ: PDF dokument, Velkosť: 268.06 kB
Poplatok za kom. odpady - právnické osoby, FO podnikatelia Typ: PDF dokument, Velkosť: 202.18 kB
Poplatok za komunálny odpad - oprávnenie užívať alebo užívanie nehnuteľnosti Typ: PDF dokument, Velkosť: 201.24 kB
Poplatok za komunálny odpad - fyzické osoby Typ: PDF dokument, Velkosť: 470.46 kB
Potvrdenie o prezvatí priznania Typ: PDF dokument, Velkosť: 208.38 kB
Poučenie k vyplnanie priznania Typ: PDF dokument, Velkosť: 8.22 MB
Priznanie_tlacivo Typ: PDF dokument, Velkosť: 1.7 MB
žiadosť o preúčtovanie úhrady Typ: PDF dokument, Velkosť: 422.9 kB
Žiadosť o vrátenie preplatku na dani z nehnuteľnosti – kópia Typ: PDF dokument, Velkosť: 407.39 kB
Žiadosť o vrátenie preplatku na dani za nevýherné hracie prístroje Typ: PDF dokument, Velkosť: 410.13 kB
Žiadosť o vrátenie preplatku na dani za predajné automaty Typ: PDF dokument, Velkosť: 408.71 kB
Žiadosť o vrátenie preplatku na dani za psa Typ: PDF dokument, Velkosť: 407.34 kB
Žiadosť o vrátenie preplatku na dani za užívanie verejného priestranstva Typ: PDF dokument, Velkosť: 409.05 kB
žiadosť o vrátenie preplatku na poplatku za kom. odpady Typ: PDF dokument, Velkosť: 408.73 kB
žiadosť o zmenu adresy doručovania – kópia Typ: PDF dokument, Velkosť: 406.79 kB
Žiadosť o zníženie resp. odpustlenie poplatku za kom. odpady Typ: PDF dokument, Velkosť: 397.14 kB
Poplatok za KO a DSO - ohlásenie pre právnické osoby (169.22 kB)
Daň za užívanie verejného priestranstva - oznámenie
Dohoda spoluvlastníkov na podanie spoločného priznania k dani z nehnuteľnosti Typ: PDF dokument, Velkosť: 276.54 kB

 

Vybavuje:
Odbor ekonomiky MsÚ v Želiezovciach
Ul. SNP 2
937 01 Želiezovce
prízemie, č. dv. 14
kontakt: 036/771 34 82

Môžete mať záujem

Mesto Želiezovce Mesto Želiezovce
Mesto Želiezovce

O nás

Želiezovce sú mesto na Slovensku ležiace v Nitrianskom kraji v okrese Levice. Mesto leží vo východnej časti Podunajskej pahorkatiny, na pravom brehu rieky Hron. Prechádza ním cesta I/76 a železničná trať Štúrovo – Levice.


hore