Menu
Mesto Želiezovce
Mesto
Želiezovce
Zselíz
város

Dom kultúry

v Želiezovciach

 

dom kultúryAdresa:

Mierová ul. 40
937 01 Želiezovce
GPS: 48.048615; 18.653762
Tel: +421 (0)36 771 10 99
domkultury.zeliezovce@gmail.com
Kontaktná osoba: Alexander Juhász

 

PRENÁJOM MIESTNOSTÍ V DOME KULTÚRY V ŽELIEZOVCIACH

na základe VZN č. 1/2023 o podmienkach prenájmu nebytových priestorov, pozemkov a hnuteľných vecí vo vlastníctve mesta.

VZN / cenová mapa

Kultúrny dom Želiezovce
Výška nájomného pri príležitostnom prenájme miestností v dome kultúry v Želiezovciach
· veľká sála do 3 hodín 84,00 €
· veľká sála nad 3 hod. za každú začatú hodinu sa pripočíta 28,00 €
· malé miestnosti ( č. 4 a 17) do 2 hodín 28,00 €
· malé miestnosti ( č. 4 a 17) nad 2 hod.
za každú začatú hodinu sa pripočíta 15,00 €

Prenájom na organizovanie spoločenských plesov, zábav, diskoték, stužkových slávností za jednu akciu v trvaní do 12 hodín je:
· veľká sála 120,00 €
· malé miestnosti ( č. 4 a 17 ) 25,00 €
Šatňové služby 0,50 €/osoba, minimálne 20,00 €/akcia

Podmienky nájmu v dome kultúry v Želiezovciach a vo Svodove
(1) Pri príležitostnom prenájme miestností v dome kultúry v Želiezovciach a vo Svodove platia osobitné sadzby uvedené v cenovej mape, v ktorých sú zahrnuté tieto služby: vykurovanie, osvetlenie, ozvučenie, používanie sociálnych zariadení pre účinkujúcich a upratovanie.
(2) Za služby neuvedené v ods. 1 prenajímateľ účtuje odplatu minimálne vo výške skutočne preukázaných nákladov.

Zľavy z nájomného v dome kultúry v Želiezovciach
(1) Prenajímateľ môže poskytnúť zľavu z nájomného určeného podľa prvej vety § 5 ods. 1:
a) miestnym kultúrnym a spoločenským organizáciám, politickým stranám vo výške 50 %;
b) miestnym gymnáziám, základným školám, materským školám, Základnej umeleckej škole, rodičovským združeniam pôsobiacim pri týchto subjektoch a iným subjektom vo všeobecnom záujme, ktorý preukazujú osobitnou a spoločensky zvlášť významnou 3 spoluprácou s mestom Želiezovce vo výške 100%. Spoločensky zvlášť významnou spoluprácou sú aktivity vyvíjané za účelom šírenia dobrého mena mesta, najmä propagáciou mesta na športových a kultúrnych podujatiach.
(2) O poskytnutí zľavy z nájomného pri krátkodobom prenájme rozhoduje primátor. Nájomné sa neúčtuje za 3 hodiny zdobenia sály pred podujatím podľa § 5 ods. 2. Za každú začatú hodinu nad 3 hodiny sa účtuje poplatok 4,00 €. Výzdoba je povolená na základe usmernenia pracovníkov kultúrneho domu.
(3) Nájomné sa neúčtuje za nacvičovanie kultúrneho programu miestnym kultúrnym spolkom.
(4) O poskytnutí zľavy podľa ods. 1 rozhodne primátor mesta na základe písomnej žiadosti nájomcu.

 

 

Mesto

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

digitalne mestoSprávy mestského rozhlasuSmútočné oznámenia

gisplan.skZber bioodpadu

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:234
TÝŽDEŇ:1193
CELKOM:2086108

Môžete mať záujem

Mesto Želiezovce Mesto Želiezovce
Mesto Želiezovce

O nás

Želiezovce sú mesto na Slovensku ležiace v Nitrianskom kraji v okrese Levice. Mesto leží vo východnej časti Podunajskej pahorkatiny, na pravom brehu rieky Hron. Prechádza ním cesta I/76 a železničná trať Štúrovo – Levice.


hore