Menu
Mesto Želiezovce
Mesto
Želiezovce
Zselíz
város

Zníženie spotreby energie pri prevádzke MsÚ

banner

Krátky opis projektu: Projekt rieši zateplenie objektu mestského úradu. Navrhnuté je kompletné zateplenie fasády, výmena otvorových konštrukcií, zateplenie časti stropu nad podzemným podlažím a tiež strešnej konštrukcie. Vzhľad objektu sa po vykonaní prác výrazne nezmení. Na západnej strane objektu je navrhnutá betónová rampa umožňujúca bezbariérový prístup do budovy. 

Cieľ projektu: Hlavným cieľom projektu je modernizácia a zlepšenie tepelnotechnických vlastností budovy Mestského úradu v Želiezovciach. Daný cieľ bol dosiahnutý aktivitami v rámci projektu – kompletným zateplením fasády budovy, zateplením časti stropu nad podzemným podlažím, zateplením strešnej konštrukcie a výmenou otvorových konštrukcií budovy. V rámci realizácie projektu bola vybudovaná aj betónová rampa umožňujúca bezbariérový prístup do budovy s protišmykovou povrchovou úpravou. Danými aktivitami  sa odstránil nevyhovujúci technický stav budovy Mestského úradu, v dôsledku čoho je prevádzka budovy Mestského úradu energeticky nenáročná, zlepšili sa jej tepelnotechnické vlastnosti a estetický vzhľad.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.

Celkové oprávnené výdavky:     390 945,33 €
Nenávratný finančný príspevok 371 398,06 €

Plagát projektu

Stála informačná tabuľa:
Stála informačná tabuľa

www.op-kzp.sk
www.siea.sk
www.partnerskadohoda.gov.sk

 

Môžete mať záujem

Mesto Želiezovce Mesto Želiezovce
Mesto Želiezovce

O nás

Želiezovce sú mesto na Slovensku ležiace v Nitrianskom kraji v okrese Levice. Mesto leží vo východnej časti Podunajskej pahorkatiny, na pravom brehu rieky Hron. Prechádza ním cesta I/76 a železničná trať Štúrovo – Levice.


hore