Menu
Mesto Želiezovce
Mesto
Želiezovce
Zselíz
város

Európa pre občanov

Projekt “Budúcnosť EÚ v kontexte jej nových priorít v mestách strednej a východnej Európy” 
 

Účasť: projekt umožnil stretnutie -    4235 občanov, z ktorých 143 pochádzalo z Maďarska, z miest Isaszég a Barcs,  70 z Poľska, z obce Jablonka a 4022 zo Slovenska, z miest Trstená, Želiezovce a levického okresu.

Miesto/dátumy: stretnutie sa uskutočnilo v Meste Želiezovce na Slovensku od 25/06/2021 do 27/06/2021

Stručný opis:

Projektovému podujatiu predchádzalo vytvorenie online dotazníkov na tému Nové priority EÚ a EP. Dotazníky boli rozposlané na stredné školy partnerských miest (Maďarsko – Isaszeg (47), Barcs (70), Poľsko – Jablonka (70); Slovensko – Trstená (72), Želiezovce (76)), z ktorých sa vrátilo vyplnených dokopy 335.

V piatok, 25. 6. 2021, bol projekt Európa pre občanov "Budúcnosť EÚ v kontexte jej nových priorít v mestách strednej a východnej Európy" zahájený prezentáciami o výsledkoch dotazníka, na čo nadväzovala voľná diskusia o relatívne nových prioritách EÚ a EP, vrátane opatrení proti šíreniu COVID-19 so študentami. Pokračoval workshop v Dome kultúry, ktorý zahájil primátor mesta ŽBeseda s veľvyslankyňou SR v Talianskueliezovce Ondrej Juhász. Účastníkmi workshopu boli poslanec Európskeho parlamentu – Robert Hajšel, veľvyslankyňa v Taliansku, rodáčka zo Želiezoviec – Karla Wursterová, manažérka informačného centra EUROPE DIRECT Komárno - Zuzana Szabóová a študenti gymnázia. Účastníci workshopu, najmä zahraniční hostia a predstavitelia miestnych organizácií sa presunuli na spoločný obed, kde rozvinuli diskusiu o nových prioritách EÚ, ako funguje EP, legislatívny proces v ňom, ako ho majú možnosť ovplyvniť občania EÚ a ako posilniť hlas mladých ľudí na lokálnej a európskej úrovni.

V poobedných hodinách v centre mesta pred budovou mestského úradu nasledovalo vztýčenie vlajok partnerských miest a krajín, kde všetky delegácie privítal miestny folklórny súbor Kincső predstavením lokálnej tanečnej a hudobnej histórie.

Vo večeVystúpenie kapely Republicrných hodinách pokračoval program pre verejnosť na námestí, kde vystúpili 2 maďarské hudobné skupiny – Tunyogi Péter emlékzenekar a Republic.

 

Delegácie z partnerských miest, poslanci mestského zastupiteľstva, vedenie mesta a predstavitelia miestnych neziskových organizácií mali spoločnú networkingovú večeru, kde jednak diskutovali o možnej spolupráci a rozvíjaní partnerských vzťahov medzi krajinami navzájom a jednak sa neformálne zhovárali a spoznávali navzájom, čím bola dosiahnutá medzikultúrna a spoločenská výmena na úrovni EÚ, čo vedie k lepšiemu porozumeniu.

V sobotu 26. júna 2021 sa v dopoludňajších hodinách uskutočnil Pamätný beh Gábora Torma v mestskom parku a po miestnej cyklotrase vybudovanej vďaka finančným prostriedkom EÚ. Zúčastnení bežci sa vzájomne dohodli, že v tomto bežeckom Pamätný beh Gábora Tormumemoriáli by sa malo pokračovať, čím sa rozvíjajú vzťahy nielen medzi prítomnými zúčastnenými partnermi zo zahraničia, ale aj s inými slovenskými regiónmi. Zúčastnení bežci sa vzájomne dohodli, že v tomto bežeckom memoriáli by sa malo pokračovať. čím sa rozvíjajú vzťahy nielen medzi prítomnými zúčastnenými partnermi zo zahraničia, ale aj s inými slovenskými regiónmi. Beh pripomenul / bude pripomínať bežcom a ich fanúšikom výhody členstva v EÚ (cyklotrasa financovaná EÚ).

Nasledovala študentská dobrovoľnícka aktivita. Študenti skrášlili okolie miestneho gymnázia, upratali odpadky a vysadili stromčeky.

Delegácie partnerských miest a zástupcovia organizácií sa súbežne zúčastnili súťaže v streľbe z malokalibrovej pištole, z ktorej si mnohí odniesli medailu a trofej.

Nasledoval spoločný obed s diskusiou a utužovaním vzťahov medzi partnerskými obcami/mestami navzájom (networking), čím došlo k spoločenskej a medzikultúrnej výmene. Účastníci spoločného obeda diskutovali najmä o súčasných politických trendoch v EÚ, najmä aktuálnych spoločenských výzvach, ktorým čelia (COVID-19 pandémia, aktivity na poli životného prostredia, pomalé a prebyrokratizované čerpanie prostriedkov z eurofondov a výhodách členstva v EÚ), skúsenostiach so zvládaním týchto výziev / zdieľanie best-practices, o pomoci a podpore zo strany EÚ.

Celé poobedie na námestí mesta Želiezovce prebiehali aktivity a vystúpenia pre deti, kde bol najmä pre deti pripravený program v slovenskom aj maďarskom jazyku (Šaška-Baška, skupina Kobold). Program slúžil najmä na prehlbovanie znalostí oboch jazykov a uvedomenie si jazykovej a kultúrnej rozmanitosti EÚ už v tak skorom veku. 

Večer zakončilo vystúpenie slovenských interpretov a kapiel: Zuzana Smatanová a Peter Cmorík Band.

Delegácie z partnerských miest, poslanci mestského zastupiteľstva a vedenie mesta sa zúčastnili spoločnej pracovnej večere v reprezentačných priestoroch mestského úradu. Pred večerou odzneli prezentácie jednotlivých projektových partnerov na tému, aké projekty financované EÚ zimplementovali a ktoré najviac pomohli ich občanom.

V nedeľu, 27. 6. 2021, v doobedňajších hodinách sa vedenie mesta Želiezovce na čele s primátorom rozlúčilo so zahraničnými partnermi projektu. Tomu predchádzalo zhodnotenie podujatia z úst primátorov a mladých ľudí zo zúčastnených partnerských miesta a obce: slovenské Želiezovce, maďarské mestá Isaszég a Barcs a poľská obec Jablonka.

Info o projekte (61.53 kB)

Információ a pályázatról (208.31 kB)

Podujatie v rámci projektu: Želiezovce 2021 – Budúcnosť EÚ v kontexte jej nových priorít v mestách strednej a východnej Európy, bolo spolufinancované programom Európa pre občanov.

logo1                                                               logo2  

 

Môžete mať záujem

Mesto Želiezovce Mesto Želiezovce
Mesto Želiezovce

O nás

Želiezovce sú mesto na Slovensku ležiace v Nitrianskom kraji v okrese Levice. Mesto leží vo východnej časti Podunajskej pahorkatiny, na pravom brehu rieky Hron. Prechádza ním cesta I/76 a železničná trať Štúrovo – Levice.


hore