Menu
Mesto Želiezovce
Mesto
Želiezovce
Zselíz
város

CoMe-in

sk / hu

logo

Aktuality 

19. 5. 2023
Televízna reportáž o projekte
 

7. 4. 2022
ŽELIEZOVCE 7.4. 2022 – Začína sa rekonštrukcia Esterházyho kaštieľa v Želiezovciach
Od uskutočnenia Otváracej konferencie projektu CLT01024 sa realizoval proces verejného obstarávania na dodávateľa stavebných prác. Po kontrole riadiacich orgánov mesto mohlo pristúpiť k podpisu zmluvy s víťaznou firmou Tomáš Pohori. Odovzdanie a prevzatie staveniska bolo zvolané na 1.4.2022. Po obhliadke objektu zhotoviteľom boli zistené také statické poruchy, ktoré treba zdokumentovať a zaistiť pred samotným zahájením rekonštrukčných prác. V stredu 06. apríla 2022 si zhotoviteľ oficiálne prevzal stavenisko od mesta. Po vykonaní nevyhnutného statického zabezpečenia konštrukčných prvkov budovy zhotoviteľ zaháji práce. Rekonštrukčné práce by mali trvať 400 dní. Z Grantu EHP sa obnoví strešná konštrukcia objektu a z programu Interreg V-A SK-HU bude zrekonštruované severovýchodné krídlo kaštieľa.

prevzatie staveniskasúčasný stav kaštieľa

24. 12. 2021

karácsonyi üdvözlet

24. 12. 2021
Prezentácia projektu Spolupráca v prospech znovuotvorenia Múzea Bálinta Balassu v Ostrihome a kaštieľa Esterházyovcov v Želiezovciach - CoME-In 2.0

22. 12. 2021
Prezentácia projektu One family four history – Cooperation for saving the cultural heritage of Esterhazy family 

16. 7. 2021
Vo vestníku verejného obstarávania bola vyhlásená výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky "Obnova kaštieľa v Želiezovciach - národná kultúrna pamiatka":
https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/509486

15. 7. 2021
Správa o úvodnom podujatí projektu INTERREG-SKHU 1902/1.1./035  - Spolupráca v prospech znovuotvorenia Múzea Bálinta Balassu v Ostrihome a kaštieľa Esterházyovcov v Želiezovciach
Správa o úvodnom podujatí (749.09 kB) (434.89 kB)

7. 6. 2021
Úvodné podujatie projektu INTERREG-SKHU 1902/1.1./035  - Spolupráca v prospech znovuotvorenia Múzea Bálinta Balassu v Ostrihome a kaštieľa Esterházyovcov v Želiezovciach - 9. 6. 2021
Termín a program úvodného podujatia (200.36 kB)

 

 

V rámci programu INTERREG Slovenská republika - Maďarsko (http://www.skhu.eu/) v koordinácii Magyar Nemzeti Múzeum (MNM) sa pod identifikátorom SKHU/1902/1.1/035 uskutoční projekt „Spolupráca v prospech znovuotvorenia Múzea Bálinta Balassu v Ostrihome a kaštieľa Esterházyovcov v Želiezovciach".

Projekt sa uskutoční s podporou Európskej únie, maďarskej vlády, vlády SR a samosprávy mesta Želiezovce. Nenávratný finančný príspevok vo výške 85 % z celkového rozpočtu 1 492 947,75 eur, čiže 1 269 005,58 eur zafinancuje Európska únia.

Cieľom projektu, realizovaného v rámci programu INTERREG Slovenská republika – Maďarsko je zabezpečenie rekonštrukcie kaštieľa Esterházyovcov v Želiezovciach a Múzea Bálinta Balassaho v Ostrihome v záujme záchrany a sprístupnenia oboch objektov kultúrneho dedičstva.

Projekty a projektoví partneri realizovaného programu sú uvedení v nasledujúcej tabuľke:

tab1

Výstavné siene a skladové priestory Múzea Bálinta Balassu v Ostrihome sa nachádzajú v objekte na Ul. Pétera Pázmánya 13. Na historickej hlavnej ulici v niekdajšej arcibiskupskej časti mesta Víziváros sa nachádzajú domy na stredovekých základoch. Poschodová budova v barokovom štýle pod číslom 13 bola župným domom Ostrihomskej stolice. Predpokladá sa, že dekoratívn budovanu na stredovekých základoch postavil ostrihomský arcibiskup Ágost Keresztély po znovuobsadení mesta. Menší palác slúžil cieľom stolice v období županstva ostrihomského arcibiskupa medzi rokmi 1714 a 1805. Potreba rekonštrukcie budovy je už roky aktuálna.

 

foto Ostrihom

V pohronskom meste Želiezovce bol malý kaštieľ Esterházyovcov postavený ako letná kúria v roku 1720. Sezónna rezidencia sa skladá zo štyroch malých krídel a vnútorného nádvoria. Páni kaštieľa vo svojej modernej kúrii privítali mnoho známych osobností danej doby. Najznámejším hosťom kaštieľa bol skladateľ Franz Schubert, ktorý do Želiezoviec prišiel v roku 1818 na pozvanie Jána Karola Esterházyho, aby pôsobil ako učiteľ kontesiek Márie a Karolíny. Následne tu pôsobil aj v roku 1824.

foto Želiezovce


Stav oboch kultúrnych pamiatok, ktoré sú predmetmi projektu, je kritický, pre verejnosť nie sú sprístupnené. Budovy už desaťročia čakajú na rekonštrukciu, dlho absentujúca údržba je už roky potrebná. Žiaľ ani Magyar Nemzeti Múzeum, ani Samospráva mesta Želiezovce nedisponuje potrebnými zdrojmi na rekonštrukciu krásnych budov pamiatkového charakteru, resp. ani na ich využitie v kultúrno-turistickej oblasti.

Program INTERREG Slovenská republika - Maďasko prostredníctvom podpory Európskej únie, maďarskej vlády, vlády SR a Samospráva mesta Želiezovce - zabezpečí rekonštrukciu budov a podmienky pre vytvorenie múzejných, vzdelávacích-vyučovacích a kultúrnych funkcií.

Prostredníctvom zachovania a využitia kultúrneho dedičstva projekt prispeje k zvýšeniu životnej úrovne obyvateľstva a rozšíreniu vzdelávacích možností. Posilní sa uvedomelý prístup k miestnemu kultúrnemu dedičstvu, schopnosť miest na udržanie si svojho obyvateľstva, rozšíria sa poznatky mládeže, spevní sa jeho angažovanosť k svojmu prostrediu a zvýši sa aktivita mladých ľudí. Projekt v značnej miere prispeje k spoločenskému, hospodárskemu a kultúrnemu rozvoju regiónov.

tab2

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Viac informácií o projekte nájdete na webových stránkach: balassamuzeum.hu a https://www.zeliezovce.sk.

Ďalšie informácie poskytne

Norbert Kotasz, projektový manažér (norbert.kotasz@projectentwicklung.com)

 

 

Môžete mať záujem

Mesto Želiezovce Mesto Želiezovce
Mesto Želiezovce

O nás

Želiezovce sú mesto na Slovensku ležiace v Nitrianskom kraji v okrese Levice. Mesto leží vo východnej časti Podunajskej pahorkatiny, na pravom brehu rieky Hron. Prechádza ním cesta I/76 a železničná trať Štúrovo – Levice.


hore