Menu
Mesto Želiezovce
Mesto
Želiezovce
Zselíz
város

Upozornenie pre občanov – zákaz spaľovania

spaľovanie trávy

Spaľovanie lístia, konárov, zvyškov rastlín po zbere úrody a ostatného odpadu zo záhrad a domácnosti, je zakázané a škodlivé. 

Tento zákaz upravujú tieto zákony:

– zákon NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov,

– zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov,

– zákon č. 40/1964 Zb. (občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov.

A tiež Všeobecne záväzné nariadenie mesta Želiezovce  č. 4/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Želiezovce. Pri spaľovaní odpadov na záhradách sa uvoľňujú toxické látky, ako napríklad oxid uhoľnatý, dráždivý čpavok, uhľovodíky, dechtové látky a mnohé ďalšie zdraviu škodlivé látky. Uvoľňujú sa škodlivé látky v ešte vyšších koncentráciách, než je to v mnohých priemyselných závodoch. Dôvodom je horenie za nízkych teplôt a nedostatočného okysličovania. Pálením zeleného odpadu, keď nad dedinami, mestami  sa vznášajú mračná bieleho zapáchajúceho a škodlivého dymu, dochádza k porušovaniu Občianskeho zákonníka. Podľa neho nikto nesmie nad mieru prípustnú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami a podobne. Spaľovanie odpadu predstavuje aj porušovanie zákona o odpadoch.

Zákon o ochrane pred požiarmi zase hovorí, že sa nesmie zakladať oheň tam, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu a že sa nesmú vypaľovať porasty bylín, kríkov.

Ak teda niekto spaľuje odpad zo záhrady – lístie, trávu, konáre …, odpad z domu – plastové fľaše, papiere, kartóny, gumu … dopúšťa sa protiprávneho konania a hrozí mu pokuta až do výšky 1500,00.- €. Ak by sa však takéhoto priestupku dopustila právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pokuta môže dosiahnuť až do výšky od 1200,00 do 120 000.-  €.

V meste Želiezovce  je pre občanov počas prevádzkových hodín k dispozícii Zberný dvor, v ktorom sú vytvorené podmienky na uskladnenie aj väčšieho množstva odpadov.. Do tohto zberného dvora je možné odviezť nasledovné druhy odpadu:

- väčšie množstvo papiera a lepenky

- väčšie množstvo skla

- šatstvo, textílie

- jedlé oleje a tuky

- drevo

- väčšie množstvo plastov

- biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad  (ako napríklad: tráva, kvety, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov )

- objemný odpad

- drobný stavebný odpad – za poplatok

Zberný dvor je otvorený v pondelok, stredu a piatok od  8:00 do  16:00 hod a v sobotu od 8:00 do 12:00 hod.
Na základe uvedeného vyzývame obyvateľov  k dodržiavaniu zákonných ustanovení.

V prípade zistenia zakladania ohňov na verejných priestranstvách, vypaľovania trávy alebo pálenia ostatkov v záhradách, ohláste zistenia na tel. čísle mestskej polície: 0905891441 alebo na bezplatnú linku polície na číslo 158.
ĎAKUJEME. MsÚ Želiezovce

 

 

Dátum vloženia: 13. 3. 2024 10:21
Dátum poslednej aktualizácie: 13. 3. 2024 10:27
Autor: Správce Webu

Aktuality

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

digitalne mestoSprávy mestského rozhlasuSmútočné oznámenia

gisplan.skZber bioodpadu

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:518
TÝŽDEŇ:1180
CELKOM:2046216

Môžete mať záujem

Mesto Želiezovce Mesto Želiezovce
Mesto Želiezovce

O nás

Želiezovce sú mesto na Slovensku ležiace v Nitrianskom kraji v okrese Levice. Mesto leží vo východnej časti Podunajskej pahorkatiny, na pravom brehu rieky Hron. Prechádza ním cesta I/76 a železničná trať Štúrovo – Levice.


hore