Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6
Oficiálne stránky mesta Želiezovce

http://www.zeliezovce-isaszeg.eu/


 

Budova MsÚVitajte na stránke mesta Želiezovce

 

Dámy a páni,
 

vítame Vás na želiezovských stránkach. Naše mesto patrí medzi malé mestá na juhu Slovenskej republiky s bohatou minulosťou, čo  dokazujú aj archeologické nálezy z dávnych čias, ale aj história nedávnej minulosti.  Naše mesto je pre nás domovom. Máme ho radi s jeho pozitívnymi i negatívnymi stránkami.

 

DEŇ ZEME, 26.4.2014, 9:00h


 


Na ZŠ 4, resp. 2 prvé triedy

Do ZŠ na Mierovej ulici bolo na budúci školský rok zapísaných do 1. ročníka 86 detí, z toho 36 dievčat a 50 chlapcov, informovala mestské noviny riaditeľka školy Marta Zabadalová. Želiezovčanov bude v prvom ročníku 54, z okolitých obcí bude dochádzať 32 žiakov. Do školského klubu sa prihlásilo 62 žiakov. „Na základe počtu prihlásených detí plánujeme otvoriť štyri prvé triedy. Presný počet prvákov bude však známy až koncom júna po pedagogicko-psychologických vyšetreniach v prípadoch, kde je pre nezrelosť dieťaťa odporučený odklad školskej dochádzky,“ dodáva riaditeľka.
Do ZŠ s VJM v Želiezovciach zapísali vo februári 30 budúcich prvákov, z nich 24 Želiezovčanov a 6 detí z okolitých obcí (Čaty, Hronoviec, Šalova a Malých Ludiniec). Medzi prihlásenými je 19 chlapcov a 11 dievčat. Vedenie školy vyjadrilo celkovú spokojnosť s počtom prihlásených detí, keďže pred dvomi rokmi tu začalo školskú dochádzku 34 a vlani 26 žiakov. „S počtom detí sme spokojní. Môžeme otvoriť dve triedy s 15 žiakmi a pri takomto počte žiakov sa učiteľky budú môcť deťom viac venovať,“ vyjadrila sa riaditeľka školy Anikó Máté.

 
Prezidentské voľby v Želiezovciach

Prvé kolo prezidentských volieb sa konalo 15. marca. V 8 želiezovských okrskoch sa ho zúčastnilo 2587 z celkového počtu 6548 oprávnených voličov, čo predstavuje 39,5 %-nú účasť. Najviac hlasov získal Andrej Kiska, ktorému vyjadrilo svoju dôveru 677 občanov. 647 Želiezovčanov podporilo Gyulu Bárdosa a celoštátny víťaz prvého kola volieb Róbert Fico sa v našom meste musel uspokojiť s tretím miestom a počtom hlasov 546. V druhom kole 29. marca bola v Želiezovciach zaznamenaná 47 %-ná volebná účasť, keď k schránkam v 8 volebných okrskoch pristúpilo 3070 voličov. Víťaz prezidentských volieb Andrej Kiska získal 2146 hlasov, súčasného premiéra volilo 888 občanov.

 
Očakáva sa nepatrné zvýšenie príjmov z podielových daní

Na decembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva bol prijatý rozpočet mesta na tento rok, ktorý z pohľadu celku neprináša výrazné odlišnosti od minuloročných, najmä v oblasti bežných príjmov a výdavkov. Následky dlhovej krízy pretrvávajú doteraz, a tak mesto z tzv. podielových daní, teda štátom znovu rozdelených daní z príjmov fyzických osôb, nemôže počítať s výrazným nárastom. Podľa vyjadrení predstaviteľov ministerstva financií z vyzbieranej dane z príjmu fyzických osôb uvoľní 67 namiesto doterajších 65 percent. Daňové príjmy mesta sa podľa rozpočtu očakávajú vo výške 2 194 tis. €, čo je viac ako vlaňajšie plánované daňové príjmy, zároveň však menej ako predpoklad skutočného stavu, ktorý pôvodné očakávania prevýšil. To môžeme chápať ako pozitívny signál, po mnohých skúsenostiach však spracovatelia rozpočtu na tento rok zostávajú opatrnejší. Čo sa týka podielových daní, rozpočet počíta so sumou 1 600 tis. €. Vlaňajší rozpočet počítal s príjmom vo výške 1 500 tis. €, koncom roka bol predpoklad na získanie 1 580 tis. € z tohto zdroja.
Takmer bez zmeny oproti predchádzajúcemu roku zostali príjmy mesta z dane z nehnuteľnosti, keďže sa nezmenili ani sadzby dane. V roku 2014 počíta mesto s príjmami z daní z nehnuteľnosti vo výške 425 tis. €. Dobrou správou pre majiteľov nehnuteľností je, že tieto sadzby samospráva neplánuje zvyšovať ani v budúcich rokoch. O tom aspoň svedčia položky vo výhľadovej časti na budúce roky, keďže už niekoľko rokov sa rozpočet tvorí na tri nasledujúce roky. Najviac má mesto získať z dane zo stavieb (210 tis. €) a pozemku (205 tis. €), rádovo menej z dane za byty a nebytové priestory (10 tis. €).
S menšími príjmami sa počíta z daní za tovary a služby. Sem patria dane za predajné automaty a ubytovanie, ktoré očakávane zostanú na úrovni minulého roka, ako aj dane za psa, užívanie verejného priestranstva či za odpad, u ktorých sa v tomto roku očakáva mierny pokles. Zvýšenie daňových príjmov v tejto oblasti sa očakáva iba v prípade dane za nevýherné hracie prístroje.


Nedaňové príjmy mierne vzrastú

Nedaňové príjmy mesta by podľa schváleného rozpočtu mali oproti vlaňajšiemu roku mierne vzrásť. Vyjadrené v číslach to znamená, že by mali dosiahnuť 381,8 tis. eur. V minulom roku boli nedaňové príjmy rozpočtované vo výške 372,7 tis. eur, podľa koncoročných očakávaní sa však naplnia len cca vo výške 335 tis. eur. Príjmy mesta z podnikania a vlastníctva majetku by mali dosiahnuť 171 tis. eur. Na rozdiel od uplynulých rokov mesto počíta s odvodom zo zisku firmy Eurospinn, a to až vo výške 15 tis. eur. Z prenajatých pozemkov by v roku 2014 mali plynúť príjmy vo výške 6000 eur, z prenájmu objektov a priestorov vo výške 150 tis. eur.
Ak sa naplní rozpočtový scenár, výrazný bude nárast nedaňových príjmov z poplatkov a platieb z predaja služieb mesta, a to z vlaňajších 58 tis. na 110 tis. eur plánovaných v tomto roku. Tak ako v uplynulom roku, aj v tomto roku by mesto z predaja výrobkov, tovarov a služieb malo zinkasovať až 40 tis. eur. Ide najmä o použitie služobných motorových vozidiel, odpadových nádob, odvysielané relácie v rozhlase, reklamy v novinách, vstupné, služby za vodné, stočné, elektrickú energiu, plyn, teplo či sprístupnenie informácií. Na rozdiel od uplynulých období sú v tomto roku rozpočtované vlastné príjmy základných škôl (ZŠ 35 000, ZŠ s VJM 14 tis. eur), ZUŠ (4000 eur) a CVČ (3000 eur). Príjmy mestskej polície plynúce z ochrany objektov sú v tomto roku vyčíslené na 3000 eur.


 

Zahraničná reprezentácia Kincső

KIncsõ

Raduno Internazionale del Folklore je etablovaný medzinárodný folklórny festival, ktorý prostredníctvom dôslednej programovej koncepcie ponúka mnohostranný priestor nielen pre prezentáciu...

viac...


 

Členovia Kincső začali rok sólovými úspechmi

 

     V dňoch 17.–18. január sa v maďarskom Egeri konalo finále VIII. celoštátnej mládežníckej súťaže v ľudovom tanci, v ktorom si svoje sily zmerali najlepší tanečníci Maďarska. Do finále sa z celkového počtu 99 produkcií 150 účastníkov dostalo 55 produkcií v podaní 74 tanečníkov. Vo finále tejto súťaže sa tanečníci neumiestňujú v poradí: buď získajú titul „Ezüstpitykés táncos”, resp. „Gyöngygalléros táncos” alebo nie. Medzi finalistami boli aj štyria členovia želiezovského súboru Kincső, navštevujúci Ľudovoumeleckú odbornú školu a gymnázium vo Fóte. „Na podujatí sme zaznamenali úspech, aký pred nami žiadny súbor zo Slovenska ešte nedosiahol. Dva páry z nášho súboru získali ocenenie za kvalitnú produkciu,“ hovorí Alexander Juhász, vedúci želiezovského súboru. Ocenenia pre najlepších získali Eszter Németh, Rebeka Németh, Daniel Csicsman a Bence Zsombor Juhász. Gratulujeme im aj všetkým, ktorí sa na ich úspechu podieľali!

Németh Eszter I. kategória - Gyöngygalléros táncos
Németh Rebeka II. kategória - Gyöngygalléros táncos
Csicsman Dániel II. kategória - Ezüstpitykés táncos
Juhász Bence Zsombor II. kategória - Ezüstpitykés táncos


 

Pre efektívnejšiu ochranu

      V septembri bola vykonaná revízia chráneného stromu tisovca dvojradového, stojaceho v mestskom parku blízko amfiteátra. Želiezovský strom, zasadený grófom Jánom Karolom Esterházym, bol vyhlásený za chránený strom v roku 1996...

viac...


 

Najlepšieho saxofonistu máme doma

      Základná umelecká škola Franza Schuberta zaznamenala ďalší úspech v celoštátnej súťaži. Každý, kto pozoruje činnosť ZUŠ, nepovažuje podobné informácie za výnimočné, keďže žiaci školy dosahujú podobné úspechy často...

viac...


 

Mestská polícia na novom vozidle

Hyundai i30 kombi

Počas minulého roka sa Mestská polícia v Želiezovciach začala postupne pripravovať na poskytovanie služieb zameraných na ochranu súkromných objektov...

viac...


 

Schubert Fest 2013

Schubert Fest 2013

Konzervatórium v Bratislave sa pri príležitosti 185. výročia smrti Franza Schuberta rozhodlo uskutočniť festival, ktorý by pozostával z koncertov na niekoľkých miestach a predstavil skladateľovu piesňovú, klavírnu, komornú i zborovú tvorbu skladateľa...

viac...


 

Vyhodnotili strom roka 2013

TISOVEC DVOJRADOVÝ ŽELIEZOVCE

V utorok 29. októbra bola vyhodnotená anketa Strom roka 2013. Cieľom ankety, každoročne vyhlasovanej Nadáciou Ekopolis, je upozorniť na staré, vzácne  či ohrozené stromy a vzbudiť záujem ľudí o životné prostredie

viac...


 

Anikó si zopakovala vlaňajší úspech

Tanec v parku

Národná sieť rozvoja vidieka SR sa rozhodla pokračovať v tradícii organizovania súťaže s názvom Najkrajšia fotografia z územia MAS (Miestnej akčnej skupiny). V tomto roku vyhlásila jej 3. ročník, v ktorom sa na rozdiel od minulých ročníkov okrem miestnych akčných skupín v rámci prístupu LEADER mohli zúčastniť aj verejno-súkromné partnerstvá...

viac ...


 

Pavel Korbel vystavoval v Leviciach

V nedeľu 8. septembra bola v levickej synygóge otvorená výstava obrazov akademického maliara Pavla Korbela a jeho hostí ku ktorým patril aj želiezovský maliar Jozef Kanyuk. Život a dielo oboch maliarov, ktorých okrem priateľstva spája aj to, že obaja sa narodili v Maďarsku, priblížili kurátori výstavy Ladislav Uhliar a Csaba Tolnai.
Maliar a pedagóg Pavel Korbel, ktorý po roku 1968 žil vo Švajčiarsku, si za svoju tvorbu vyslúžil mnohé medzinárodné ocene¬nia, dokonca je aj čestným občanom mesta Želiezovce, je aj úspešným pedagógom. Na spomínanej výstave boli vystavené aj práce jeho žiačok Kataríny Rákóczi a Kataríny Bordánovej. (ŽS)


 

Tlačová správa

Mestské dni v európskom duchu

V dňoch 13.–15. septembra sa v Želiezovciach uskutočnili mestské dni, tentoraz v európskom duchu s názvom Želiezovce 2013 – Dni európskych občanov...

viac ...


 

Eszterlánc

Napísali o nás

Pátranie

Akékoľvek informácie o deťoch môžete poskytnúť polícii na čísle 158 alebo na Linke pre hľadané deti 116000

viac...


 

Návšteva zo severofrancúzskeho mesta Grande-Synthe

V polovici septembra privítali na Mestskom úrade v Želiezovciach návštevu zo severofrancúzskeho mesta Grande-Synthe...

viac...


 

Zber použitých rastlinných olejov


 

V súťaži „Strom Roka 2010“ náš želiezovský dub, ktorý rastie v parku pri kaštieli, skončil na treťom mieste. Veľmi pekne ďakujeme všetkým, ktorí ho podporili svojim hlasom.
 


 


 


 

Hlavným mestom biodiverzity pre rok 2010 sú Želiezovce

Slovenským Hlavným mestom biodiverzity pre rok 2010 sa stalo mesto Želiezovce. Mesto si získalo titul nielen za výsledky dokumentujúce nasadenie mesta pri ochrane prírody, ale aj zaujímavými projektmi podporujúcimi ochranu drevinnej vegetácie.

 

viac...


 

Navštívte Mestské múzeum a pamätnú izbu Franza Schuberta v Želiezovciach

Harmonogram viacúčelového ihriska

Otvorenie Mestského múza a pamätnej izby Franza Schuberta

V priestoroch tzv. Sovieho domu, v ktorom kedysi prebýval Franz Schubert (v rokoch 1818 a 1824 tu pôsobil ako domáci učiteľ hudby dcér grófa Esterházyho) doteraz sídlila expozícia Tekovského múzea Levice – Pamätná izba Franza Schuberta.

viac...


 

webygroup

dnes je: 21.4.2014

meniny má: Ervín

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Valid HTML 4.01 Transitional

Za obsah zodpovedá
a technická podpora


English version
Magyar verzió

4082436

Úvodná stránka