Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

28.08.2015

Na počesť 71. výročia SNP...

Dňa 28. augusta popoludní, na počesť 71. výročia Slovenského národného povstania, vedenie mesta na čele s primátorom Ondrejom Juhászom spoločne s členmi Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Želiezovciach, časťou poslancov Metského zastupiteľstva a zamestnancov Mestského úradu, položili vence k Pomníku padlým na Námestí sv. Jakuba.

Detail

28.08.2015

Želiezovce 2015: Spoločne pre Európu

Príprava tohtoročných mestských dní je v plnom prúde, niektoré detaily týkajúce sa termínov sa ešte dolaďujú, v hrubých rysoch je však už možné predstaviť konkrétny program.

Detail

27.08.2015

Nový poslanec v zastupiteľstve

Dňa 27. augusta sa v obradnej sieni MsÚ zišli poslanci Mestského zastupiteľstva na svojom 10. riadnom zasadnutí. V úvode zložil poslanecký sľub Miroslav Kriška. Zasadne ako nový poslanec na uvoľnené miesto po zosnulom Ladislavovi Vékonyovi.

Detail

24.08.2015

Kampaň Dolu Hronom aj v Želiezovciach

S cieľom upozorniť verejnosť na existujúce aj hroziace problémy rieky Hron, na dôsledky prehradzovania vodných tokov, a osobitne Hrona, zorganizovali členovia občianskych združení Slatinka a Rieka informačnú kampaň Za živé rieky 2015 – Dolu Hronom. Putovanie od prameňa Hrona pod Kráľovou hoľou po jeho ústie do Dunaja sa uskutočňuje v dňoch 23. 8. – 1. 9. Kampaň prebieha paralelne na rieke a v mestách a obciach pri rieke. Skupina aktivistov splavuje Hron, druhá navštevuje obce a mestá pri Hrone a vo vybraných sídlach, podľa záujmu samospráv a miestnych iniciatív, rozloží stanovište a informuje o kampani. Jej súčasťou je aj petičná akcia vyzývajúca k ochrane rieky Hron. Želiezovským úsekom Hrona prejdú aktivisti v nedeľu 30. 8. v rámci etapy Jur nad Hronom – Pohronský Ruskov. Od 9:30 do 11:00 hod. budú aktivisti na Námestí sv. Jakuba v Želiezovciach, kde budú záujemcov informovať o kampani. Bližšie informácie o akcii sú uvedené na www.ziverieky.sk a www.slatinka.sk.

Detail

17.08.2015

Pohronská verbovačka

Dňa 12. septembra 2015 sa na Námestí sv. Jakuba uskutoční VII. Pohronská verbovačka. Podujatie bude súčasťou medzinárodného folklórneho festivalu Takí sme 2015, ktorý tento rok vstúpi do svojho VIII. ročníka.

Detail

29.07.2015

Deň Svodova 2015 sa nekoná

Dozvedeli sme sa túto neradostnú, ale očakávanú správu. Členovia občianskeho združenia Svodov náhlym odchodom protagonistu novodobého svodovského diania Ing. Ladislava Vékonya stratili nielen jedného z hlavných organizátorov, ale aj blízkeho priateľa. Je preto ťažko predstaviteľné organizovanie tak veľkého podujatia po tak krátkom čase. Ak by sa aj konalo, atmosféra takého Dňa Svodova by mala veľmi ďaleko od typickej atmosféry minulých ročnikov. Podpredsedníčka OZ Svodov Henrieta Kurucová nám však povedala, že členovia výboru združenia sú odhodlaní v činnosti pokračovať. Takže je nádej, že v spoločenskej a kultúrnej obrode Svodova, na ktorej Ladislavovi Vékonyovi tak záležalo, budú jeho spolupracovníci i nasledovníci pokračovať. Dúfajme, že pokračovať budú aj skvelé svodovské podujatia...

Detail

17.07.2015

Zastihla nás smutná správa...

V stredu 15. júla 2015 nás vo veku 56 rokov navždy opustil Ing. Ladislav Vékony. Posledná rozlúčka sa uskutoční v sobotu 18. júla o 16:00 hod. vo svodovskom cintoríne.

Detail

17.07.2015

Súťaž vo varení gulášových špecialít

V sobotu 11. júla sa v Mikule uskutočnil 5. ročník súťaže vo varení gulášových špecialít. Slnečná sobota strávená v mikulskom parčíku sa mnohým domácim i návštevníkom z okolia zjavne zdala dobrou voľbou. 22 družstiev pripravovalo guláš z kolena a paprčiek, návštevníci si mohli dať aj divinu, fazuľový i baraní guláš. Súťaž zorganizovalo občianske združenie Mikulčan, jeho predseda Pavol Ivan a podpredseda Ladislav Molnár odovzdali ocenenia víťazom podľa rozhodnutia poroty. Zvíťazila Mária Novosadová so synom Tiborom, na druhom mieste sa umiestnila dvojica Peter Hanzo a Július Kollár, na treťom družstvo združenia Policajt vo výslužbe (Csudai-Szolár). Vydarené podujatie pokračovalo voľnou zábavou do neskorých nočných hodín.

Detail