3. 5. - 26. 5. 2016
v prac. dňoch 8:00 - 16:00 hod.
Dom kultúry

Skupina textilného umenia Quilticon
Vnútorná žiara
- Belső ragyogás

výstava patchworkových prác


10. - 12. 6. 2016
Želiezovský park

50. ORSZÁGOS NÉPMŰVÉSZETI FESZTIVÁL
50. CELOŠTÁTNY ĽUDOVO-UMELECKÝ FESTIVAL

 

 

Hovorme 5 minút

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

18.05.2016

Mesto ušetrí reštruktura­lizáciou svojich úverov

Mestské zastupiteľstvo zasadalo 5. mája na svojom 19. riadnom zasadnutí. V úvode zobralo na vedomie správu o kontrole plnenia uznesení a riešení interpelačných pripomienok poslancov. Na poslanecký návrh bola zriadená dotačná komisia.

Detail

17.05.2016

Želiezovčania v Isaszegu

Na pozvanie Dôchodcovského kruhu priateľov z Isaszegu navštívila 18-členná delegácia členov želiezovskej ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku začiatkom apríla mesto Isaszeg.

Detail

02.05.2016

Kus práce za nami

Na celomestskej dobrovoľníckej akcii ku Dňu Zeme, organizovanej v sobotu 16. apríla, sa zúčastnilo 225 obyvateľov v niekoľkých lokalitách mesta. V Želiezovciach boli aktivity sústredené do parku, kde 108 dobrovoľníkov čistilo priestranstvá, chodníky a okolie kaštieľa, natieralo mosty, lavičky a smetné koše a oplotenie. V Želiezovskom parku sa vyzbieralo 210 kg odpadkov. V Mikule sa zúčastnilo 54 miestnych obyvateľov, ktorí vyčistili miestny park, kosili porast a sadili kríky. Vo Svodove sa 63 dobrovoľníkov venovalo čisteniu okolia Hrona, verejných priestranstiev v mestskej časti a vyzbierali kontajner starých pneumatík.

Detail

26.04.2016

Lienka na kolobežke

Dopravné ihrisko v areáli Materskej školy v Želiezovciach sa rozrastie o nové prvky, oznámila riaditeľka MŠ Lienka Ildikó Kállaiová. Stane sa tak vďaka projektu Nadácie Volkswagen Slovakia, zameraného na vzdelávania detí v oblasti dopravných zručností a bezpečnosti na cestách.

Detail

30.03.2016

Podaný projekt zateplenia MsÚ

Mestské zastupiteľstvo zasadlo na svojom 18. zasadnutí v netradičnom termíne začiatkom mesiaca. Na programe rokovania bolo schválenie podania projektu na zateplenie budovy MsÚ a určenie výšky nájomného v bytoch na Rákócziho ulici.

Detail

22.03.2016

Mesiac knihy

V marci – mesiaci knihy sa dvere knižnice otvárali aj niekoľkokrát denne pre triedy aj školské kluby želiezovských škôl. Podujatia v knižnici boli spojené s oboznamovaním sa s významom kníh, ich hodnotou ako neoceniteľného zdroja informácií a samozrejme aj so zaobchádzaním s nimi. Deti sa zapojili aj do kreatívnych hier na motívy rozprávok a porozprávali sa aj o jari – ročnom období, v ktorom sa aj príroda prebúdza.

Detail

22.03.2016

Pripravuje sa publikácia o Mikule

Občianske združenie Mikulčan pri príležitosti 50. výročia pripojenia obce k Želiezovciam pripravuje vydanie monografie. Cieľom publikácie s názvom Spomienky na obec Mikula bude vytvoriť prehľad o živote a histórie Mikuly.

Detail

17.03.2016

Seniori na počesť MDŽ

Na počesť Medzinárodného dňa žien sa členovia Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska zišli v Dome kultúry 9. marca. Pozdraviť ich prišli novozvolená predsedníčka okresnej organizácie JDS v Leviciach a poslankyňa zastupiteľstva NSK Emília Nichtová, zástupca primátora Géza Nagy, prednostka MsÚ Diana Csicsmanová a vedúca odboru vnútorných a sociálnych vecí Irena Turzová.

Detail