11. 12. 2016
10:30 hod.
Námestie sv. Jakuba

Vítanie adventu
posvätenie a rozsvietenie tretej sviečky adventného venca

 

**********************************
televízna relácia RTVS
Sú krajiny...
záznam z galaprogramu 50. ročníka Celoštátneho ľudovo-umeleckého festivalu v Želiezovciach

 

Hovorme 5 minút

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

30.11.2016

Likvidujú ďalšiu čiernu skládku

Mesto pokračuje v odstraňovaní čiernych skládok odpadov. V súčasnosti sa pracuje na nelegálnej skládke na pozemku medzi bike-parkom a amfiteátrom. Pracovníci mesta a aktivační pracovníci zbierajú odpad do veľkoobjemového kontajnera. Odpad vyvezený na riadenú skládku TKO.

Detail

28.11.2016

Vítanie adventu 1

V nedeľu predpoludním sa uskutočnilo privítanie adventu, keď dekan želiezovskej farnosti Stanislav Illéš zapálil 1. sviečku na adventnom venci umiestnenom na Námestí sv. Jakuba. Blížiaci sa sviatok narodenia Ježiša privítali deti spevom, dekan krátkym príhovorom.

Detail

28.11.2016

Ondrejský jarmok 2016 - jeden z najlepších

V dňoch 18. - 19. novembra sa v našom meste konal tradičný Ondrejský jarmok. Napriek tomu, že v sobotu popoludní sa zhoršilo počasie, podľa výsledkov možno tento ročník hodnotiť ako jeden z najvydarenejších.

Detail

25.11.2016

Rozsvietenie adventného venca

Mesto Želiezovce Vás s radosťou pozýva dňa 27. novembra, v nedeľu, začiatkom o 10:30 hod na posvätenie a rozsvietenie prvej sviečky adventného venca.

Detail

24.11.2016

Októbrové zasadnutie MsZ

MsZ podporilo výstavbu v centre

Mestské zastupiteľstvo v Želiezovciach zasadalo na svojej 26. schôdzi dňa 27. októbra v sobášnej sieni MsÚ. V úvode sa poslanci zaoberali žiadosťou developerskej spoločnosti o odkúpenie pozemku v centre mesta s cieľom výstavby obchodného centra. Po dlhšej rozprave k tejto téme sa mestské zastupiteľstvo uznieslo, že súhlasí so zámerom predaja parcely s rozlohou 8 707 m2, zároveň uložilo začať práce na zmenách a doplnkoch územného plánu centrálnej mestskej zóny, stanoviť všeobecnú hodnotu pozemku a vypísať na predaj obchodnú verejnú súťaž.

Detail

02.11.2016

2. 11. 2016

Pripravuje sa priestor na nové domy

Priestranstvo od objektu bývalého bitúnku medzi hrádzou a Poštovou ulicou sa do vlastníctva mesta dostalo v roku 2011 zámenou s Poľnohospodárskym družstvom, ktoré získalo ornú pôdu. Mesto získalo pozemok, na ktorom sa už niekoľko desaťročí tvorila čierna skládka, na ktorú sa vozil stavebný odpad, kmene stromov ale aj komunálny odpad z domácností. Lokalita bola zapracovaná do územného plánu mesta ako pozemok určený na individuálnu bytovú výstavbu. Aby však bolo možné pozemky predať záujemcom, bolo potrebné najskôr odstrániť skládku a pozemok vyčistiť.

Detail

21.10.2016

Pribudli pracovné miesta, ďalšie vzniknú

Po vyriešení dopravného napojenia areálu spoločnosti Selyz Nábytok na hlavnú cestu podľa požiadaviek orgánov štátnej správy sa v areáli závodu nedávno ukončila výstavba ďalšej výrobnej haly. Nová čalúnnická dielňa bola odovzdaná začiatkom jesene, prácu si v nej našlo zatiaľ 45 ľudí.

Detail

21.10.2016

Mesto poďakovalo dobrovoľníkom

V rámci Mestských dní boli, ako už tradične, na slávnostnom zasadnutí MsZ odovzdané ocenenia mesta. Väčšinu tohtoročných ocenení v podobe ďakovných listov získali doborovoľníci – účastníci brigád v rámci Dňa Zeme a pri úpravách mestského parku.

Detail