Tri noci, tri dni...
Három éjjel, három nap...

Trojdňové podujatie k 20. výročiu založenia súboru Kincső
PROGRAM:
9. 10. 2015
17.00 hod.
Dom kultúry

Minúty spomínania
otvorenie výstavy
19.00 hod.
Športová hala

Csík zenekar
koncert
21.00 hod.
Športová hala

Stretnutie ľudových hudieb
tanečný dom

10. 10. 2015
18.00 hod.
Športová hala

Hľadanie cesty
jubilejný program súboru KINCSŐ
21.00 hod.
Športová hala

Tanečný dom - Zagyra Banda

11. 10. 2015
14.00 hod.

Krojovaný sprievod
15.00 hod.
Športová hala

Tri noci, tri dni...
medzinárodný galaprogram
17.00 hod.
Športová hala

Maďarský národný tanečný súbor
vystúpenie budapeštianskeho súboru (bývalý Honvéd)
 

20. 10. - 25. 10. 2015
8.00 - 16.00 hod.

Dom kultúry
Výstava obrazov,
ručných prác
a remeselníckej tvorivosti

otvorenie: 19. 10. 2015 o 16.00 hod.


20. 11. - 21. 11. 2015
ONDREJSKÝ JARMOK

 

banner - celoslov. zbierka - Dni nezábudiek

 

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

28.09.2015

Septembrové zasadnutie MsZ: rýchlo a pokojne

Mestské zastupiteľstvo v Želiezovciach sa 24. septembra zišlo na svojom 12. zasadnutí. V úvode schválilo výročnú správu individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky mesta za rok 2014 a zobralo na vedomie vyjadrenie nezávislého audítora k výročnej správe. Zobralo na vedomie informáciu o pohľadávkach, v prípade ktorých zo špecifických príčin mesto v minulom roku upustilo od vymáhania.

Detail

24.09.2015

Želiezovce 2015: Spoločne pre Európu - nedeľa

Tretí deň mestských dní sa okrem slávnostného zasadnutia Mestského zastupiteľstva takmer celý odohrával na amfiteátri.

Detail

24.09.2015

Takí sme 2015 - opäť aj v Želiezovciach

Aj tohtoročné mestské dni boli tvorené dvomi festivalmi. Okrem festivalu Želiezovce 2015: Spoločne pre Európu to bola „želiezovská časť“ ôsmeho ročníka Medzinárodného folklórneho festivalu Takí sme.

Detail

24.09.2015

Želiezovce 2015: Spoločne pre Európu - sobota

V sobotu sa v istej chvíli odohrával program na dvoch miestach naraz, keď festival Želiezovce 2015: Spoločne pre Európu v podvečer pokračoval na amfiteátri, zatiaľ čo na námestí a neskôr v Dome kultúry prebiehal festival Takí sme 2015.

Detail

18.09.2015

Nao Higano a Zuzana Biščáková v múzeu

Vokálny recitál japonskej sopranistky Nao Higano s klaviristkou Zuzanou Biščákovou prednesený v piatok 11. septembra podvečer na nádvorí Mestského múzea a pamätnej izby Franza Schuberta v Želiezovciach bol otváracím podujatím Mestských dní 2015.

Detail

18.09.2015

MsZ schválilo podanie projektu kanalizácie a verejného osvetlenia

Mestské zastupiteľstvo v Želiezovciach zasadlo na svojom 11. riadnom zasadnutí 8. septembra. Dôvodom jeho zvolania v netradičný termín začiatkom mesiaca bola potreba schválenia podania žiadostí o nenávratné finančné príspevky v dvoch projektoch. V jednom prípade išlo o projekt dobudovania kanalizačnej siete v meste, v druhom o projekt modernizácie verejného osvetlenia. Rovnako súrnou bola aj otázka návrhu 2. zmeny tohtoročného rozpočtu, ktorá sa taktiež dostala do programu rokovania.

Detail

18.09.2015

Nečakaná zábava v Kiss Čárde

Video z nečakane nie celkom obyčajného podvečera v Kiss Csárde...

Detail

18.09.2015

Aktivisti nakoniec prišli

V nedeľu 30. augusta sa aj v Želiezovciach zastavili aktivisti podporujúci informačnú kampaň Za živé rieky 2015 – Dolu Hronom.

Detail