Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

03.11.2015

Októbrové zasadnutie MsZ: Knižnica ako príspevková organizácia bude zrušená

Mestské zastupiteľstvo v Želiezovciach zasadalo na svojom 13. rokovaní 29. októbra v sobášnej sieni mestského úradu. V úvode schválilo hodnotenie dosiahnutých výchovno-vyučovacích výsledkov v školskom roku 2014/2015. Potom zobralo na vedomie žiadosť reformovanej kresťanskej cirkvi o odstúpenie od zmluvy o prevádzkovaní pohrebísk a domov smútku v Želiezovciach.

Detail

03.11.2015

Želiezovský bežecký úspech

Andor Kovács je mladý Želiezovčan, ktorý sa za prácou odsťahoval do rakúskeho Grazu a pred niekoľkými rokmi sa tam aj usadil aj s rodinou. Dobré meno svojmu mestu robí nielen svedomitou prácou, ale aj svojou záľubou – behom. Naposledy sa v polovici októbra zúčastnil ultramaratónskej súťaže Malokarpatská vertikála, kde získal delené 2. miesto.

Detail

22.10.2015

Otvorená výstava obrazov, ručných prác a remeselníckej tvorivosti

V Dome kultúry bola 19. októbra otvorená výstava obrazov, ručných prác a remeselníckej tvorivosti. Zorganizoval ju Miestny odbor Matice slovenskej v Želiezovciach v spolupráci s Domom kultúry, Centrom voľného času, ZUŠ, obomi základnými školami a gymnáziami a ZSS Perla. Krátkym programom prispela Základná umelecká škola F. Schuberta. Výstava je otvorená do 25. októbra.

Detail

22.10.2015

Kincső má 20 rokov

Folklórny súbor Kincső má 20 rokov. K okrúhlemu výročiu patrí oslava. Tak, ako každých 5 rokov, Kincső oslavoval vo veľkom. Tri noci, tri dni. Trojdňové podujatie sa začalo 9. októbra otvorením výstavy v Dome kultúry a pokračovalo v Športovej hale. Až do nedele...

Detail

28.09.2015

Septembrové zasadnutie MsZ: rýchlo a pokojne

Mestské zastupiteľstvo v Želiezovciach sa 24. septembra zišlo na svojom 12. zasadnutí. V úvode schválilo výročnú správu individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky mesta za rok 2014 a zobralo na vedomie vyjadrenie nezávislého audítora k výročnej správe. Zobralo na vedomie informáciu o pohľadávkach, v prípade ktorých zo špecifických príčin mesto v minulom roku upustilo od vymáhania.

Detail

24.09.2015

Želiezovce 2015: Spoločne pre Európu - nedeľa

Tretí deň mestských dní sa okrem slávnostného zasadnutia Mestského zastupiteľstva takmer celý odohrával na amfiteátri. Doplnené o video

Detail

24.09.2015

Takí sme 2015 - opäť aj v Želiezovciach

Aj tohtoročné mestské dni boli tvorené dvomi festivalmi. Okrem festivalu Želiezovce 2015: Spoločne pre Európu to bola „želiezovská časť“ ôsmeho ročníka Medzinárodného folklórneho festivalu Takí sme.

Detail

24.09.2015

Želiezovce 2015: Spoločne pre Európu - sobota

V sobotu sa v istej chvíli odohrával program na dvoch miestach naraz, keď festival Želiezovce 2015: Spoločne pre Európu v podvečer pokračoval na amfiteátri, zatiaľ čo na námestí a neskôr v Dome kultúry prebiehal festival Takí sme 2015. Doplnené o video

Detail