16. 9. 2016 - 29. 9. 2016
prac. dni od 8.00 do 16.00 hod.
Dom kultúry

Výstava diel Viliama Guliša
výstava kresieb a obrazov

29. 9. 2016
17.00 hod.
Dom kultúry

Schubert Fest 2016
komorný koncert

1. 10. 2016
15.00 hod.
Mestské múzeum

Schubert Fest 2016
Soirée v Sovom zámočku
Little Symphony

komorný koncert

3. 10. 2016 - 9. 10. 2016
prac. dni od 8.00 do 16.00 hod.
Dom kultúry

Výstava remeselníckej tvorivosti a zručnosti
Vernisáž: 3. 10. 2016 o 16.00 hod. 


**********************************
televízna relácia RTVS
Sú krajiny...
záznam z galaprogramu 50. ročníka Celoštátneho ľudovo-umeleckého festivalu v Želiezovciach
 

 

Hovorme 5 minút

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

23.09.2016

Mestské dni 2016 v Želiezovciach 1

Mestské dni 2016 v Želiezovciach

Mestské dni 2016 sa uskutočnili v skromnejšom rámci, než po iné roky, pretože neboli podporené eurofondmi. Hlavný program bol sústredený na sobotu, no napriek plánom a prípravám nakoniec rozhodovalo počasie.

Detail

23.09.2016

Den deti vo Svodove

Takmer 9 tisíc eur pre združenia

Šesť rokov nemali organizácie na území mesta možnosť získať mestské dotácie na základe VZN o poskytovaní dotácií právnickým a fyzickým osobám. V tomto roku pristúpilo mestské zastupiteľstvo k opätovnej aktivácii dotačného mechanizmu, vlani otvorilo prijímanie žiadostí o dotáciu a vyčlenilo na to rámec v tohtoročnom rozpočte.

Detail

20.09.2016

Pál Csáky v Maďarskom dome

Pál Csáky v Maďarskom dome

Na otázku, či sme zjednotení v rozmanitosti, alebo rozmanití v jednote, ale aj na mnohé ďalšie, odpovedal europoslanec Pál Csáky, ktorý sa so záujemcami o druhý z programov tohtoročných mestských dní stretol v piatok podvečer v Maďarskom dome.

Detail

18.09.2016

Otvorená výstava diel Vilama Guliša

Mestské dni 2016 sa začali otvorením výstavy výtvarných prác Viliama Guliša. V piatok popoludní sa vo výstavnej sále Domu kultúry zišli ľudia, ktorí ho poznali osobne, ale aj takí, ktorí ho môžu spoznať prostredníctvom jeho pohľadu na svet zachytenom na kresbách a maľbách z rozličných období jeho života.

Detail

16.09.2016

Mgr. Alexander Tóth

Novým poslancom MsZ je Alexander Tóth

V stredu 14. septembra sa poslanci Mestského zastupiteľstva v Želiezovciach zišli na svojom 25. zasadnutí v tomto volebnom období. Dôvodom zvolania krátkeho zasadnutia bola potreba vyriešenia situácie, ktorá nastala, keď sa na minulom zasadnutí poslanec Peter Martosy vzdal mandátu. Na jeho miesto nastúpil náhradník. Mgr. Alexander Tóth bol po zložení poslaneckého sľubu delegovaný aj za člena rady školy pri ZUŠ F. Schuberta.

Detail

08.09.2016

Za Hronom horela vatra SNP

Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (SZPB) v spolupráci so základnou organizáciou Združenia technických a športových činností regiónov zorganizovali pri príležitosti 72. výročia Slovenského národného povstania v sobotu 3. septembra v areáli strelnice posedenie pri vatre.

Detail

06.09.2016

Želiezovce

MsZ schválilo dotácie pre združenia

Mestské zastupiteľstvo v Želiezovciach zasadlo na svojom 24. zasadnutí 25. augusta v sobášnej sieni mestského úradu.

Detail

21.07.2016

23. zasadnutie MsZ sa uskutočnilo 11. júla v zasadačke MsÚ.

Zmena rozpočtu na druhý pokus schválená

Mestské zastupiteľstvo sa zišli na svojom júnovom zasadnutí v sobášnej sieni MsÚ 30. júna. V úvode rokovania zobralo na vedomie správu o činnosti mestskej polície za máj a čerpanie rozpočtov za rok 2015 ZŠ, CVČ, Mestskej knižnice a Základne umeleckej školy, ktoré aj schválili.

Detail