10. 2. 2016
16:00 hod.
Maďarský dom

Literárna kaviareň
Tibor Szomolai: Fáklyavivő

Spisovateľ píšuci po maďarsky
predstavuje svoju najnovšiu knihu


21. 2. 2016
11:00 hod.
Dom kultúry

Bálint Ágnes
Mazsola és Tádé
Ametist Bábszínház

hudobné bábkové divadlo
v maďarskom jazyku


27. 2. 2016
18:00 hod.
Dom kultúry

Jack Poplewell - Robert Thomas
Az áldozat viszatér
(Obeť sa vracia)

Közjegyzők Színjátszó Köre

divadelné predstavenie
v maďarskom jazyku

 

 

 

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

02.02.2016

Januárové zasadnutie MsZ: Rozhodnuté o spôsobe prideľovania nových bytov

Mestské zastupiteľstvo sa zišlo na svojom 16. rokovaní 28. januára. V úvode sa poslanci zaoberali správou o kontrole plnenia uznesení zastupiteľstva a riešením interpelačných pripomienok. Po krátkej rozprave správu schválili. V správe hlavného kontrolóra o následnej finančnej kontrole mestskej investičnej akcie výstavby parkoviska pri Dome kultúry sa konštatovalo, že v roku 2008 pri tejto investícii nedošlo k porušeniu zákona o verejnom obstarávaní. Zastupiteľstvo zobralo správu na vedomie.

Detail

22.01.2016

Občania majú možnosť vyjadriť sa

Mesto pripravuje Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2015 - 2020. Je to dokument, ktorý bude určovať základné rámcové ciele rozvoja mesta v jednotlivých oblastiach. Pri príprave sú dôležité aj názory a predstavy občanov. Jednak preto, aby mal tento dôležitý dokument svoju legitimitu, a jednak z dôvodu, aby aktivity samosprávy mesta mali počas celého obdobia podporu občanov. Na tento účel bol pripravený dotazník v dvoch verziách - pre občanov a pre organizácie. "Predstavitelia samosprávy a pracovníci mesta nemusia mať rovnaké predstavy, ako občania. Teraz majú občania možnosť vyjadriť sa k smerovaniu mesta. Ich vyjadrenie bude samospráva rešpektovať", povedal primátor mesta Ondrej Juhász. Čím viac vyplnených dotazníkov budú mať tvorcovia materiálu k dispozícií, tým viac bude výsledný produkt odzrkadľovať vôľu občanov. A tým budú určené aj priority v rozhodovaní predstaviteľov samosprávy, čo sa odrazí na reálnej podobe Želiezoviec v priebehu najbližšieho desaťročia.

Detail

21.01.2016

Hlasujte každý deň za detské ihrisko v Želiezovciach

Obchodný reťazec Lidl postaví v lete na Slovensku desať detských ihrísk v lokalitách, ktoré vyberú v hlasovaní na internete ľudia v rámci projektu Ihrisko Žihadielko. Jednou z možných lokalít je aj mesto Želiezovce. Stačí, ak v stanovenom termíne dostane v kategórii miest do 10 000 obyvateľov dostatok hlasov.

Detail

18.01.2016

Novoročné stretnutie primátora s podnikateľmi

V piatok 8. januára sa v priestoroch želiezovského amfiteátra uskutočnilo novoročné stretnutie predstaviteľov samosprávy so želiezovskými podnikateľmi. Po minuloročnom podujatí tak mesto pokračuje v snahe o upevňovanie vzťahov s podnikateľskou sférou.

Detail

13.01.2016

Decembrové zasadnutie MsZ: Rozpočet s prebytkom

Mestské zastupiteľstvo v Želiezovciach zasadalo na svojom 15. riadnom a poslednom minuloročnom zasadnutí 10. decembra. V úvode rokovania MsZ zobralo na vedomie a schválilo správu o kontrole plnenia uznesení zastupiteľstva a odpovede na interpelácie poslancov.

Detail

17.12.2015

Pozdravili seniorov

Členovia základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska sa v utorok 15. decembra v Dome kultúry zišli na svojom predvianočnom stretnutí. Súčasťou podujatia bola výstava vianočného pečiva prítomných gazdiniek i vianočných pohľadníc zo zbierky Jozefa Kanyuka, pohostenie a kultúrny program v podaní žiakov Základnej umeleckej školy a speváckeho zboru miestneho odboru Matice slovenskej a Fialiek. Našich seniorov prišiel pozdraviť primátor mesta Ondrej Juhász, prednostka MsÚ Diana Csicsmanová a vedúca odboru vnútorných a sociálnych vecí MsÚ Irena Turzová.

Detail

07.12.2015

Noc v škole bez mobilov

Piatok 4. decembra bol v Základnej škole na Mierovej ulici rušný. Návštevou Celeste Buckingham a jej koncertom v telocvični sa zďaleka neskončil. Žiaci prichádzali do školy do školy aj večer. Mali so sebou karimatky a spacie vaky. V škole strávili noc...

Detail

07.12.2015

Celeste Buckingham v Želiezovciach

Základnú školu na Mierovej ulici navštívila v piatok 4. decembra speváčka Celeste Buckingham. Vďaka úspešnému projektu odučila hodinu angličtiny v siedmej triede a potom pre celú školu so svojou sprievodnou kapelou vystúpila v telocvični.

Detail