Medzinárodný folklórny festival
TAKÍ SME

IX. ročník

17. 9. 2016
16:00 hod.
Námestie sv. Jakuba

VIII. Pohronská verbovačka
8. ročník tradičného folklórneho podujatia
17. 9. 2016
17:00 hod.
Námestie sv. Jakuba

Galaprogram
vystúpenia folklórnych súborov**********************************
televízna relácia RTVS
Sú krajiny...
záznam z galaprogramu 50. ročníka Celoštátneho ľudovo-umeleckého festivalu v Želiezovciach
 

 

Hovorme 5 minút

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

21.07.2016

23. zasadnutie MsZ sa uskutočnilo 11. júla v zasadačke MsÚ.

Zmena rozpočtu na druhý pokus schválená

Mestské zastupiteľstvo sa zišli na svojom júnovom zasadnutí v sobášnej sieni MsÚ 30. júna. V úvode rokovania zobralo na vedomie správu o činnosti mestskej polície za máj a čerpanie rozpočtov za rok 2015 ZŠ, CVČ, Mestskej knižnice a Základne umeleckej školy, ktoré aj schválili.

Detail

14.07.2016

Seniori sa stretli v Mikulskom parčíku

V nedeľu 10. júla patril Mikulský parčík našim seniorom. Deň po tom, ako sa tu konal 6. ročník súťaže vo varení gulášových špecialít, členovia Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska si tu urobili vlastnú akciu. Bola trošku komornejšia, ako tá sobotná, ale tiež guláš nechýbal a aj vďaka harmonike bola dobrá nálada. Ako nám povedali, stretli sa, aby sa porozprávali i zabavili, staré priateľstvá utužili a nové vytvorili.

Detail

11.07.2016

Súťaž vo varení gulášových špecialít v Mikule

Už šiesty ročník súťaže vo varení gulášových špecialít sa uskutočnil v sobotu 9. júla v Mikulskom parčíku. O rastúcej obľube podujatia svedčila vysoká účasť, čo potešilo organizátorov z občianskeho združenia Mikulčan. Na záver porota určila poradie víťaných družstiev: 1. Švecová-Šuchterová, 2. Miroslav Opavský-Ladislav Opavský, 3. ÚVTOS Želiezovce.

Detail

05.07.2016

Deň Svodova 2016

V sobotu 2. júla Svodovčania a ostatní, ktorí si do tejto mestskej časti našli cestu, oslavovali. Dôvodov na oslavu bolo dosť. Napríklad 860. výročie prvej písomnej zmienky o Svodove alebo 10. výročie vzniku Občianskeho združenia Svodov. Alebo nové multifunkčné ihrisko, ktoré vyrástlo za svodovským kultúrnym domom a práve v tento deň začalo slúžiť svojmu účelu.

Detail

01.07.2016

Žiačky ZUŠ získali titul majstrov Európy

Žiačky ZUŠ F. Schuberta majsterkami Európy

Žiačky Základnej umeleckej školy F. Schuberta v Želiezovciach sa koncom júna zúčastnili na VII. ročníku súťaže s názvom Stage Dance European Championschip – Majstrovstiev Európy vo výrazových tancoch v Leviciach a dosiahli historický úspech.

Detail

25.06.2016

Alica v krajine zázrakov v podaní žiakov ZUŠ F. Schuberta

Žiaci Základnej umeleckej školy Franza Schuberta sa predviedli ďalší muzikál Ľuda Kuruca Alica v krajine zázrakov. Tak ako vlani pri úspešnom muzikáli Pinocchio, opäť spolupracovali všetky tri odbory - hudobný, tanečný a výtvarný. Samozrejme, najviac excelovali speváci, medzi ktorými sa stále viac objavujú výrazné talenty, napr. Kristína Michlová, Lea Acsaiová, Lukáš Michlo, Angéla Mézes, Marek Ambrúz...

Detail

16.06.2016

50. Celoštátny ľudovo-umelecký festival - 3. deň (nedeľa)

V nedeľu pokračoval program v parku, už od rána boli otvorené stánky s občerstvením, prebiehala ochutnávka vín, tvorivé dielne a rozmanitý program pre deti. Spevácky zbor Gaudium pri Gymnáziu Reformovanej cirkvi Pétera Czéglédiho v Leviciach so speváckym zborom Musica Aurea zo Šiah a domácim Miešaným zborom Franza Schuberta zo Želiezoviec vystúpili na bohoslužbách v kostole reformovanej cirkvi i v katolíckom Kostole sv. Jakuba.

Detail

13.06.2016

50. Celoštátny ľudovo-umelecký festival - 2. deň (sobota)

V sobotu sa pre účastníkov festivalu už od rána otvárali možnosti stráviť v parku príjemný deň. Pokračoval jarmok ľudových remeselných výrobkov, vedľa kaštieľa zprava prebiehala ochutnávka vín a zľava za humnom ukážky ľudových remesiel i tvorivé dielne a na malom pódiu program nielen pre deti. Samozrejme, po celý deň boli k dispozícii stánky s občerstvením.

Detail