klizsko

 

MsK


televízne relácie RTVS:

Prichádzame s radosťou v srdciach!
Naše kvitnúce tradície

záznam z galaprogramu
51. Celoštátneho
ľudovo-umeleckého festivalu v Želiezovciach
11. júna 2017


„Sú krajiny...“
záznam z galaprogramu
50. Celoštátneho
ľudovo-umeleckého festivalu v Želiezovciach
12. júna 2016

 


Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Späť

PHRSR - verejné pripomienkovanie

Vážení občania,

Mesto Želiezovce vypracovalo pracovný návrh Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) mesta na roky 2022 – 2027.

Dokument je otvoreným pracovným materiálom.  Jeho obsahom je analytická časť, návrh vízie, prioritných oblastí, globálnych a špecifických cieľov, tematických cieľov (opatrení), ktorými sa bude mesto riadiť vo svojom rozvoji,  aktivitách a investičných zámeroch v nasledujúcich 7 rokoch.

Vízia bola spracovaná  na základe podkladov zástupcov pracovných skupín a samosprávy. Popisuje ideálny stav,  ktorý chceme dosiahnuť. Na jej základe a výsledkov SWOT analýzy boli pracovným tímom PHSR  odvodené prioritné oblasti mesta a jej ciele.

Jedným z dôležitých procesov v príprave dokumentu je verejné prerokovanie strategickej časti PHSR a zapracovanie pripomienok občanov do dokumentu. Pracovná verzia PHSR je uverejnená pod článkom spolu s formulárom na pripomienkovanie.

Vaše pripomienky nám môžete zasielať elektronicky na dole uvedenom formulári na adresu phsr@geminigroup.sk do 31.10.2022.

Prosíme vás o spoluprácu a vyjadrenie vašich postojov. Váš názor je dôležitý!

Návrh PHRSR na verejné prerokovanie/pripomienkovanie (3.68 MB)

Formulár na pripomienkovanie pdf (385.36 kB) / rtf (72.06 kB)

 

Vyvesené: 19. 10. 2022

Dátum zvesenia: 4. 11. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť