Rodina bez cigariet
RbC

 


MsKtelevízne relácie RTVS:

Prichádzame s radosťou v srdciach!
Naše kvitnúce tradície

záznam z galaprogramu
51. Celoštátneho
ľudovo-umeleckého festivalu v Želiezovciach
11. júna 2017


„Sú krajiny...“
záznam z galaprogramu
50. Celoštátneho
ľudovo-umeleckého festivalu v Želiezovciach
12. júna 2016

 


Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Zber vyradených elektrických a elektronických zariadení, prístrojov, batérií, akumulátorov a iného nebezpečného odpadu

Typ: ostatné
oznam

Mesto Želiezovce oznamuje občanom mesta, že organizuje zber
vyradených elektrických a elektronických zariadení, prístrojov,
batérií, akumulátorov a iného nebezpečného odpadu, ako sú
rozpúšťadlá, kyseliny, zásady, pesticídy, farby, lepidlá, živice,
a pod., ktorý sa uskutoční od 8. apríla do 10.00 hod. dňa 12. apríla
2019 počas otváracích hodín na zbernom dvore nachádzajúceho sa
pri štátnej ceste za železničnou traťou smerom na Karolínu.
Elektrické a elektronické prístroje a akumulátory musia byť celé
a nerozmontované. Iný nebezpečný odpad musí byť uzavretý vo
vlastnom obale (škatuľa, fľaša a pod.).

Ďalej oznamujeme, že zberný dvor je miesto určené na uloženie:
 objemného odpadu (odpad, ktorý sa pre svoje rozmery
nezmestí do bežne používanej nádoby na zmesový odpad),
 biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a parkov (pokosená
tráva, konáre, lístie a pod.),
 drobného stavebného odpadu (malé množstvo zmesi betónu,
tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod.)
 vytriedeného odpadu: papier, sklo a drevo
Prosíme občanov, aby jednotlivé zložky odpadov už pred
príchodom do zberného dvora pripravili oddelene a aby
rešpektovali pokyny obsluhy zberného dvora.
Uloženie drobného stavebného odpadu je spoplatnené, uloženie
ostatného hore uvedeného odpadu je bez poplatku.
Upozorňujeme občanov, že uvedené druhy odpadu je zakázané
uložiť na iné miesto, než na miesto určené mestom! (Napríklad
uložiť nábytok vedľa zberných nádob na verejných
priestranstvách.) Za porušenie tohto zákazu môže byť fyzickej
osobe uložená pokuta do výšky 1500 eur.


K Ö Z L E M É N Y

Zselíz város tájékoztatja a lakosságot, hogy 2019. április 8-tól
április 12-én 10.00 óráig kiselejtezett elektromos és elektronikus
készülékek, akkumulátorok és más veszélyes hulladék –
oldószerek, savak, lúgok, növényvédő szerek, festékek, ragasztók –
gyűjtését szervezi a (vasúton túli) Karolina felé vezető országút
mellett található gyűjtőudvarban, nyitvatartási időben.
Az elektromos és elektronikus készülékek, valamint az
akkumulátorok nem lehetnek szétszerelve. Más veszélyes
hulladéknak a saját, jól zárható csomagolásában (dobozban,
palackban) kell lennie.

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a gyűjtőudvar, nyitvatartási
időben az egész év folyamán a
 nagy terjedelmű hulladék (olyan hulladék, amely a mérete
miatt nem fér el az általában használatos hulladékgyűjtő
edényben)
 kerti szerves hulladék (kaszált fű, gallyak, ágak, stb.)
 kis tömegű építkezési hulladék (beton, tégla, csempe, talajlap,
stb.)
 osztályozott papír, üveg és fa hulladék
elhelyezésére kijelölt hely.

Kérjük lakosainkat, hogy az egyes hulladékfajtákat már elkülönítve
hozzák a telepre, és kövessék az üzemeltető munkatársak
utasításait.
Az építkezési hulladék elhelyezéséért fizetni kell, a többi, fent
említett hulladék elhelyezése ingyenes.
Felhívjuk tisztelt lakosaink figyelmét, hogy hulladékot a kijelölt
helyen kívül elhelyezni tilos! (Pl. bútort közterületen szemétgyűjtő

konténer mellé.) Ennek a tilalomnak a megszegéséért az elkövető
személy 1500 euróig terjedő bírsággal sújtható.

 

Otváracia doba od 1. 4. - Nyitvatartás április 1-től

    Pondelok                10,00  - 16,00 hod.

    Utorok                     Zatvorené

    Streda                      10,00  - 16,00 hod.

    Štvrtok                     Zatvorené

    Piatok                      10,00  - 16,00 hod.

    Sobota                     08,00 – 12,00 hod.

    Nedeľa                     Zatvorené


Vytvorené: 1. 3. 2019
Posledná aktualizácia: 8. 4. 2019 09:39
Autor: Správce Webu