Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Zber vyradených elektrických a elektronických zariadení, prístrojov,

Typ: ostatné
Mesto Želiezovce oznamuje občanom mesta, že organizuje zber vyradených elektrických a elektronických zariadení, prístrojov, batérií, akumulátorov a iného nebezpečného odpadu,

ako sú rozpúšťadlá, kyseliny, zásady, pesticídy, farby, lepidlá, živice, a pod.,  ktorý sa uskutoční od 27. marca do 10.00 hod. dňa 11. apríla 2023 počas otváracích hodín na zbernom dvore nachádzajúceho sa pri štátnej ceste za železničnou traťou smerom na Karolínu.

Elektrické a elektronické prístroje a akumulátory musia byť celé a nerozmontované. Iný nebezpečný odpad musí byť uzavretý vo vlastnom obale (škatuľa, fľaša a pod.).

Ďalej oznamujeme, že zberný dvor je miesto určené na uloženie:

  • objemného odpadu (odpad, ktorý sa  pre svoje rozmery  nezmestí do bežne používanej nádoby na zmesový odpad),
  • biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a parkov (pokosená tráva, konáre, lístie a pod.),
  • drobného stavebného odpadu (malé množstvo zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod.)
  • vytriedeného odpadu: papier, sklo a drevo

Prosíme občanov, aby jednotlivé zložky odpadov už pred príchodom do zberného dvora pripravili oddelene a aby rešpektovali pokyny obsluhy zberného dvora.

Uloženie drobného stavebného odpadu je spoplatnené, uloženie ostatného hore uvedeného odpadu je bez poplatku.

Upozorňujeme občanov, že uvedené druhy odpadu je zakázané uložiť na iné miesto, než na miesto určené mestom! (Napríklad uložiť nábytok vedľa zberných nádob na verejných priestranstvách.) 

Za porušenie tohto zákazu môže byť fyzickej osobe uložená pokuta do výšky 1500 eur.


Vytvorené: 9. 3. 2023
Posledná aktualizácia: 9. 3. 2023 8:10
Autor: Správce Webu