Na čo sa nevzťahuje zákaz vychádzania (leták)
 


15. 2. - 31. 3. 2021
Prvé plne elektronické sčítanie obyvateľov, domov a bytov
s1s2


 

MsKtelevízne relácie RTVS:

Prichádzame s radosťou v srdciach!
Naše kvitnúce tradície

záznam z galaprogramu
51. Celoštátneho
ľudovo-umeleckého festivalu v Želiezovciach
11. júna 2017


„Sú krajiny...“
záznam z galaprogramu
50. Celoštátneho
ľudovo-umeleckého festivalu v Želiezovciach
12. júna 2016

 


Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Zber vyradených elektrických a elektronických zariadení a nebezpčného odpadu...

Typ: ostatné
.

O Z N A M

Mesto Želiezovce oznamuje občanom mesta, že organizuje zber vyradených elektrických a elektronických zariadení, prístrojov, batérií, akumulátorov a iného nebezpečného odpadu, ako sú rozpúšťadlá, kyseliny, zásady, pesticídy, farby, lepidlá, živice, a pod.,  ktorý sa uskutoční od 26. októbra do 10.00 hod. dňa 30. októbra 2020 počas otváracích hodín na zbernom dvore nachádzajúceho sa pri štátnej ceste za železničnou traťou smerom na Karolínu.

Elektrické a elektronické prístroje a akumulátory musia byť celé a nerozmontované. Iný nebezpečný odpad musí byť uzavretý vo vlastnom obale (škatuľa, fľaša a pod.).

Ďalej oznamujeme, že zberný dvor je miesto určené na uloženie:

  • objemného odpadu (odpad, ktorý sa  pre svoje rozmery  nezmestí do bežne používanej nádoby na zmesový odpad),
  • biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a parkov (pokosená tráva, konáre, lístie a pod.),
  • drobného stavebného odpadu (malé množstvo zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod.)
  • vytriedeného odpadu: papier, sklo a drevo

Prosíme občanov, aby jednotlivé zložky odpadov už pred príchodom do zberného dvora pripravili oddelene a aby rešpektovali pokyny obsluhy zberného dvora.

Uloženie drobného stavebného odpadu je spoplatnené, uloženie ostatného hore uvedeného odpadu je bez poplatku.

Upozorňujeme občanov, že uvedené druhy odpadu je zakázané uložiť na iné miesto, než na miesto určené mestom! (Napríklad uložiť nábytok vedľa zberných nádob na verejných priestranstvách.)           Za porušenie tohto zákazu môže byť fyzickej osobe uložená pokuta do výšky 1500 eur.


K Ö Z L E M É N Y

Zselíz város tájékoztatja a lakosságot, hogy 2020. október 26-tól   október 30-án 10.00 óráig kiselejtezett elektromos és elektronikus készülékek, akkumulátorok és más veszélyes hulladék – oldószerek, savak, lúgok, növényvédő szerek, festékek, ragasztók – gyűjtését szervezi a (vasúton túli) Karolina felé vezető országút mellett található gyűjtőudvarban, nyitvatartási időben.

Az elektromos és elektronikus készülékek, valamint az akkumulátorok nem lehetnek szétszerelve. Más veszélyes hulladéknak a saját, jól zárható csomagolásában (dobozban, palackban) kell lennie.

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a gyűjtőudvar, nyitvatartási időben az egész év folyamán a

  • nagy terjedelmű hulladék (olyan hulladék, amely a mérete miatt nem fér el az általában használatos hulladékgyűjtő edényben)
  • kerti szerves hulladék (kaszált fű, gallyak, ágak, stb.)
  • kis tömegű építkezési hulladék (beton, tégla, csempe, talajlap, stb.)
  • osztályozott papír, üveg és fa hulladék

elhelyezésére kijelölt hely.

Kérjük lakosainkat, hogy az egyes hulladékfajtákat már elkülönítve hozzák a telepre, és kövessék az üzemeltető munkatársak utasításait.

Az építkezési hulladék elhelyezéséért fizetni kell, a többi, fent említett hulladék elhelyezése ingyenes.

Felhívjuk tisztelt lakosaink figyelmét, hogy hulladékot  a kijelölt helyen kívül elhelyezni tilos! (Pl. bútort közterületen szemétgyűjtő konténer mellé.)  Ennek a tilalomnak a megszegéséért az elkövető személy 1500 euróig terjedő bírsággal sújtható.

 


Vytvorené: 23. 9. 2020
Posledná aktualizácia: 23. 9. 2020 15:51
Autor: Správce Webu