27. 4. 2019
DEŃ ZEME
DZ
bližšie informácie

 


29. 4. 2019
19.00 hod.
Dom kultúry

Johann Sigismund Kusser
Erindo
Konzervatórium Bratislava
a komorný orchester Classica

komická opera
Erindo

ukážka - video
 


11. 5. 2019
18.00 hod.
Dom kultúry

Prehliadka speváckych zborov
z príležitosti 100. výročia
narodenia
hudobného skladateľa,
Eugena Szíjjártóa

Szíjjártó Jenő
zeneszerző
születésének 100. évfordulója tiszteletére
kórusfesztivált

 


31. 5. - 2. 6. 2019
MESTSKÉ DNI
VÁROSI NAPOK
 


14. 6. - 16. 6. 2019
53. CELOŠTÁTNY
ĽUDOVO-UMELECKÝ
FESTIVAL

53. ORSZÁGOS
NÉPMŰVÉSZETI
FESZTIVÁL

 


MsKtelevízne relácie RTVS:

Prichádzame s radosťou v srdciach!
Naše kvitnúce tradície

záznam z galaprogramu 51. ročníka
Celoštátneho ľudovo-umeleckého festivalu v Želiezovciach 11. júna 2017


„Sú krajiny...“
záznam z galaprogramu 50. ročníka
Celoštátneho ľudovo-umeleckého festivalu v Želiezovciach 12. júna 2016

 


Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Zber vyradených elektrických a elektronických zariadení...

Typ: ostatné
.

O Z N A M

Mesto Želiezovce oznamuje občanom mesta, že organizuje zber vyradených elektrických a elektronických zariadení, prístrojov, batérií, akumulátorov a iného nebezpečného odpadu, ako sú rozpúšťadlá, kyseliny, zásady, pesticídy, farby, lepidlá, živice, a pod.,  ktorý sa uskutoční od 20. októbra do 10.00 hod. 26. októbra 2018 počas otváracích hodín na zbernom dvore nachádzajúceho sa pri štátnej ceste za železničnou traťou smerom na Karolínu.

Elektrické a elektronické prístroje a akumulátory musia byť celé a nerozmontované. Iný nebezpečný odpad musí byť uzavretý vo vlastnom obale (škatuľa, fľaša a pod.).

Ďalej oznamujeme, že zberný dvor je miesto určené na uloženie:

  • objemného odpadu (nábytok, staré okná, dvere, koberce, nádoby,    plechové rúry a podobný odpad, ktorý sa  pre svoju veľkosť  nezmestí do bežne používanej nádoby na zmesový odpad),
  • biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a parkov (pokosená tráva, konáre, lístie a pod.),
  • drobného stavebného odpadu (malé množstvo zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod.)

počas celého roka v otváracích hodinách.

Uloženie drobného stavebného odpadu je spoplatnené, uloženie ostatného hore uvedeného odpadu je bez poplatku.

Upozorňujeme občanov, že uvedené druhy odpadu je zakázané uložiť na iné miesto, než na miesto určené mestom! (Napríklad uložiť nábytok vedľa zberných nádob na verejných priestranstvách.)           Za porušenie tohto zákazu môže byť fyzickej osobe uložená pokuta do výšky 1500 eur.

 

K Ö Z L E M É N Y

Zselíz város tájékoztatja a lakosságot, hogy 2018. október 20-tól    október 26-én 10.00 óráig kiselejtezett elektromos és elektronikus készülékek, akkumulátorok és más veszélyes hulladék – oldószerek, savak, lúgok, növényvédő szerek, festékek, ragasztók – gyűjtését szervezi a vasúton túl, a Karolina felé vezető országút mellett található gyűjtőudvarban, nyitva tartási időben.

Az elektromos és elektronikus készülékek, valamint az akkumulátorok nem lehetnek szétszerelve. Más veszélyes hulladéknak a saját, jól zárható csomagolásában (dobozban, palackban) kell lennie.

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a gyűjtőudvar, nyitva tartási időben az egész év folyamán a

  • nagy terjedelmű hulladék (bútor, öreg ablakok, ajtók, szőnyegek, edények, bádog szerelvények, stb. – olyan hulladékok, amelyek a méretük miatt nem férnek el az általában használatos hulladékgyűjtő edényben)
  • kerti szerves hulladék (kaszált fű, gallyak, ágak, stb.)
  • kis tömegű építkezési hulladék (beton, tégla, csempe, talajlap, stb.)

elhelyezésére kijelölt hely.

Az építkezési hulladék elhelyezéséért fizetni kell, a többi fent említett hulladék elhelyezése ingyenes.

Felhívjuk tisztelt lakosaink figyelmét, hogy hulladékot máshova, mint az elhelyezésére kijelölt helyre tenni tilos! (Pl. bútort közterületen, szemétgyűjtő konténer mellé.)  Ennek a tilalomnak a megszegéséért az elkövető személy 1500 euróig terjedő bírsággal sújtható.

 


Vytvorené: 24. 9. 2018
Posledná aktualizácia: 24. 9. 2018 16:24
Autor: Správce Webu