Vujity Tvrtko

MsK


televízne relácie RTVS:

Prichádzame s radosťou v srdciach!
Naše kvitnúce tradície

záznam z galaprogramu
51. Celoštátneho
ľudovo-umeleckého festivalu v Želiezovciach
11. júna 2017


„Sú krajiny...“
záznam z galaprogramu
50. Celoštátneho
ľudovo-umeleckého festivalu v Želiezovciach
12. júna 2016

 


Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta  Želiezovce pre školský rok 2021/2022

Typ: ostatné
Mesto Želiezovce oznamuje, že zápis do materských škôl sa bude konať v termíne od 01.05.2021 do 31.05.2021.
Podávanie žiadostí na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2021/2022 sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí.

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, t. j. deti narodené od 01. 09. 2015 do 31. 08. 2016. Riaditeľka materskej školy vydá rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do 15. júna 2021. Bližšie informácie k zápisu jednotlivých materských škôl:

Materská škola SNP 9 Želiezovce link:

https://ms-zeliezovce.webnode.sk/

Materská škola SNP 93 Želiezovce: tu

Materská škola s vyuč. jazykom maďarským – Óvoda, Komenského 1539/3 Želiezovce-Zselíz: tu

 

Informácie o povinnom predprimárnom vzdelávaní:

- pre dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2021 je od školského roku 2021/2022  predprimárne vzdelávanie povinné  podľa § 28a ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon),

- podľa § 59a ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) povinné predprimárne vzdelávanie bude dieťa plniť v obci, v ktorej má trvalý pobyt v spádovej materskej škole, ak zákonný zástupca pre dieťa nevyberie inú materskú školu. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole, ak ho riaditeľ tejto materskej školy prijme na povinné predprimárne vzdelávanie. Riaditeľ spádovej materskej školy je povinný prednostne prijať na povinné predprimárne vzdelávanie deti s trvalým pobytom v obci.

- Povinné predprimárne vzdelávanie bude dieťa plniť formou pravidelného dochádzania do spádovej materskej školy v pracovných dňoch, v rozsahu najmenej 4 hodiny denne. - Zákonní zástupcovia detí, ktorým zdravotný stav neumožňuje plniť povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole môžu požiadať riaditeľa kmeňovej materskej školy o možnosť plnenia povinného predprimárneho vzdelávania individuálnou formou.

- Nesplnenie povinnosti zákonného zástupcu prihlásiť dieťa do materskej školy na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania a tiež neospravedlnené vynechávanie povinného predprimárneho vzdelávania sa súčinnosťou od 1. septembra 2021 považuje za nedbanie o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania.


Prílohy

Vytvorené: 29. 4. 2021
Posledná aktualizácia: 29. 4. 2021 09:18
Autor: Správce Webu