koncert učiteľov (1)

MsK


 

 

televízne relácie RTVS:

Prichádzame s radosťou v srdciach!
Naše kvitnúce tradície

záznam z galaprogramu
51. Celoštátneho
ľudovo-umeleckého festivalu v Želiezovciach
11. júna 2017


„Sú krajiny...“
záznam z galaprogramu
50. Celoštátneho
ľudovo-umeleckého festivalu v Želiezovciach
12. júna 2016

 


Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Základná škola Želiezovce: Voľné pracovné miesta

Typ: ostatné
Učiteľ II. stupňa základnej školy – predmet matematika
Učiteľ II. stupňa základnej školy – predmet anglický jazyk


Učiteľ II. stupňa základnej školy – predmet matematika

a) Miesto výkonu práce: Základná škola, Mierová 67, 937 01 Želiezovce

b) Učiteľ II. stupňa základnej školy – predmet matematika (výhodou v aprobácii s jedným z nasledovných predmetov: nemecký jazyk, informatika, anglický jazyk, chémia, fyzika)

c) Rozsah úväzku: 100%

d) Termín nástupu: 01. 09. 2022

e) Počet žiakov školy: 514

f) Kvalifikačné predpoklady: vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z.
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky MŠVVaŠ SR 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

g) Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
- životopis vo forme Europass,
- doklady o dosiahnutom vzdelaní,
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
- súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti a v požadovaných dokladoch na účel výberového konania podľa osobitného predpisu.

h) Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom: ovládanie štátneho jazyka, znalosť práce s PC.

i) Platové podmienky: v zmysle Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenie vlády SR č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú „Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1.1.2020“.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nepozvať na osobný pohovor tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na osobný pohovor elektronicky, prípadne telefonicky.

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania zaslať emailom na adresu: zakladnaskolazeliezovce@gmail.com do 30.05.2022.


Učiteľ II. stupňa základnej školy – predmet anglický jazyk

a) Miesto výkonu práce: Základná škola, Mierová 67, 937 01 Želiezovce

b) Učiteľ II. stupňa základnej školy – predmet anglický jazyk (výhodou v aprobácii s jedným z nasledovných predmetov: nemecký jazyk, informatika, matematika)

c) Rozsah úväzku: 100%

d) Termín nástupu: 01. 09. 2022

e) Počet žiakov školy: 514

f) Kvalifikačné predpoklady: vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z.
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky MŠVVaŠ SR 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

g) Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
- životopis vo forme Europass,
- doklady o dosiahnutom vzdelaní,
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
- súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti a v požadovaných dokladoch na účel výberového konania podľa osobitného predpisu.

h) Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom: ovládanie štátneho jazyka, znalosť práce s PC.

i) Platové podmienky: v zmysle Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenie vlády SR č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú „Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1.1.2020“.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nepozvať na osobný pohovor tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na osobný pohovor elektronicky, prípadne telefonicky.

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania zaslať emailom na adresu: zakladnaskolazeliezovce@gmail.com do 30.05.2022.
 

Učiteľ II. stupňa základnej školy – predmet matematika
Učiteľ II. stupňa základnej školy – predmet anglický jazyk

 


Prílohy

Vytvorené: 19. 5. 2022
Posledná aktualizácia: 19. 5. 2022 12:33
Autor: Správce Webu