Africký mor ošípaných
 


 

MsKtelevízne relácie RTVS:

Prichádzame s radosťou v srdciach!
Naše kvitnúce tradície

záznam z galaprogramu
51. Celoštátneho
ľudovo-umeleckého festivalu v Želiezovciach
11. júna 2017


„Sú krajiny...“
záznam z galaprogramu
50. Celoštátneho
ľudovo-umeleckého festivalu v Želiezovciach
12. júna 2016

 


Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi v roku 2020

Typ: ostatné
Oznam okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Leviciach

Vážení občania !

S príchodom jarných dní sa každoročne v prírode vytvárajú podmienky pre zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov.  Z týchto dôvodov sa k Vám touto formou hlásia opäť hasiči  s cieľom upozorniť Vás na typické príčiny a poskytnúť Vám rady, ako tieto riziká podstatne obmedziť.

Väčšina požiarov súvisí s neopatrnosťou a nedbalosťou ľudí, resp. podceňovaním požiarneho nebezpečenstva pri vypaľovaní trávnatých porastov, kríkov, pri pálení haluziny,  zakladaní ohňa v prírode, fajčenie a spaľovanie odpadu a odpadkov, najčastejšie na miestach s možnosťou rýchleho rozšírenia požiaru alebo činnosťou detí pri hre zápalkami.

 S cieľom predísť vzniku požiarov v lesoch upozorňujeme na:

  •  dodržiavanie zásad protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,
  •  zabezpečovanie plnenie opatrení v súvislosti s ochranou lesov pred požiarmi, ktoré sú v jej vlastníctve, v správa alebo v užívaní,

Nesmie sa

  •  fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
  •  vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
  •  zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

         Zákon o ochrane pred požiarmi zakazuje vypaľovať porasty a zakladať oheň na miestach, kde by sa mohol rozšíriť.  Je na mieste túto skutočnosť rešpektovať a odpad likvidovať iným ekologickým spôsobom, ktorý je upravený v zákone 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý zakazuje spaľovať komunálny odpad na voľnom priestranstve.

Ak požiar nedokážete uhasiť vlastnými silami, neodkladne volajte a uveďte:

kto volá, kde horí, čo horí, ako sa tam dá dostať.

telefónne číslo 150

tiesňové telefónne číslo Integrovaného záchranného systému 112


Vytvorené: 4. 3. 2020
Posledná aktualizácia: 4. 3. 2020 10:50
Autor: Správce Webu