koncert učiteľov (1)

MsK


 

 

televízne relácie RTVS:

Prichádzame s radosťou v srdciach!
Naše kvitnúce tradície

záznam z galaprogramu
51. Celoštátneho
ľudovo-umeleckého festivalu v Želiezovciach
11. júna 2017


„Sú krajiny...“
záznam z galaprogramu
50. Celoštátneho
ľudovo-umeleckého festivalu v Želiezovciach
12. júna 2016

 


Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Vývoz triedeného odpadu v r. 2016

Typ: ostatné
Harmonogram vývozu triedeného odpadu na rok 2016

Zo Svodova a z Mikuli v dňoch: 25. januára,  22. februára,  21. marca,  25. apríla, 23. mája,  27. júna, 19. júla,  22. augusta,  26. septembra,  24. októbra,  21. novembra a 19. decembra.

Z ulíc Záhradná, Hurbanova, Poľná, Fr. Kráľa, Orgovánová, Gorkého, Krátka, Tichá, Pionierska, Kossuthova, Kherndlova, Sacherova, Potočná, Vŕbová, Školská, Štúrova, Jesenského, SNP /časť Želiezovce/, Jarmočná a Cintorínska: 26. januára,  23. februára,  22. marca,  26. apríla,  24. mája,  28. júna, 20. júla,  23. augusta,  27. septembra,  25. októbra,  22. novembra a 20. decembra.

Z ulíc kpt. Nálepku, Ružová, Mierová, Železničná, Hviezdoslavova, Adyho, Dózsova, Fučíkova, Schubertova, Úzka, Tržná, Petőfiho, Lipová, Nezábudková, Brezová, Agátová, Tulipánová, Narcisová, Nová, Poštová, Sládkovičova, Jilemnického, Hronská, Jókaiho a Zlatnícka: 27. januára,  24. februára,  23. marca,  27. apríla,  25. mája,  29. júna, 21. júla,  24. augusta, 28. septembra,  26. októbra,  23. novembra a 21. decembra.

Z obchodov: 28. januára,  25. februára,  24. marca,  28. apríla, 26. mája,  30. júna,  22. júla,  25. augusta, 29. septembra,  27. októbra,  24. novembra a 22. decembra.

                                                                                           

                                                                                              Mestský úrad Želiezovce

 

 

Az  osztályozott  hulladék  elszállításának   időterve 2016-ban

Szódóról és Mikoláról: január 25-én, február 22-én,  március 21-én,  április 25-én,  május 23-án, június 27-én, július 19-én, augusztus 22-én, szeptember 26-án, október 24-én, november 21-én és december 19-én.

Kert, Hurban, Mező, Fr. Kráľ, Orgona, Gorkij, Rövid, Csendes, Úttörő, Kossuth, Kherndl, Sacher, Patakparti, Fűzfa, Iskola, Štúr, Jesenský, SNP /a zselízi rész/,Vásár és a Temető utcákból: január 26-án, február 23-án,  március 22-én,  április 26-án,  május 24-én, június  28-án, július 20-án, augusztus 23-án, szeptember 27-én, október 25-én, november 22-én és december 20-án.

Nálepka, Rózsa, Béke, Vasút, Hviezdoslav, Ady, Dózsa, Fučík, Schubert,  Piac, Hársfa, Nefelejcs, Nyírfa, Akácfa, Tulipán, Nárcisz, Új, Posta, Sládkovič, Jilemnický, Garam, Jókai ,  Ötvös utcákból és a Szoroskából: január 27-én, február 24-én,  március 23-án,  április 27-én,  május 25-én,  június 29-én,  július 21-én,  augusztus 24-én,  szeptember 28-án, október 26-án, november 23-án és december 21-én.

Az üzletekből: január 28-án,  február 25-én,  március 24-én,  április 28-án,  május 26-án,  június 30-án,  július 22-én,  augusztus 25-én, szeptember 29-én,  október 27-én,  november 24-én és  december 22-én.

 

                                                                                                          Zselízi Városi Hivatal

                                                                        


Vytvorené: 22. 12. 2015
Posledná aktualizácia: 12. 5. 2017 23:41
Autor: Správce Webu