MsK


televízne relácie RTVS:

Prichádzame s radosťou v srdciach!
Naše kvitnúce tradície

záznam z galaprogramu
51. Celoštátneho
ľudovo-umeleckého festivalu v Želiezovciach
11. júna 2017


„Sú krajiny...“
záznam z galaprogramu
50. Celoštátneho
ľudovo-umeleckého festivalu v Želiezovciach
12. júna 2016

 


Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Usmernene pri zbere triedeného odpadu Príspevkovou organizáciou Služby Šarovce

Typ: ostatné
Všetkým členom v Združení „Za čisté Dolné Pohronie“ so sídlom v Šarovciach
V dôsledku situácie spôsobenej s COVID-19 vydávame nasledovné usmernenie. Aj teraz zabezpečujeme základné služby pre občanov pri zbere triedeného odpadu a jeho ďalšie dotrieďovanie a lisovanie.

Práve teraz je treba byť k pracovníkom zberových spoločností viac ohľaduplný a trpezlivý, keďže pri ich každodennej práci môže dôjsť ku kontaktu s eventuálne kontaminovaným materiálom, a tým aj k riziku nákazy.

Väčšina ľudí je teraz doma, to znamená, že tvorba odpadu je väčšia. Trieďte správne a do triedeného zberu vyhadzujte poriadne stlačené plastové fľaše, plechovky či nápojové kartóny, venujte sa tomuto oznamu. Upozorňujeme Vás aj na to, že uvedené suroviny majú prichádzať na zberný dvor v čistom stave /najmä rôzne kelímky potravinárskeho charakteru a plechovice od pokrmov pre domáce psy a mačky/. Momentálne zber papiera obmedzujeme, budeme zberať len kartóny.

Nie je potrebné stáť pri bráne, nekomunikujte s našimi pracovníkmi, dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť – chránite seba !

Použité jednorázové rúška a rukavice treba vložiť do plastového vrecka a odhodiť do komunálneho odpadu- kuka nádoby – v žiadnom prípade nepatria do triedeného zberu.

Aj ľudia, ktorí sa už ocitli v karanténe tvoria vo svojich domácnostiach odpad. Je nevyhnutné, aby s odpadom nakladali veľmi zodpovedne. Odpad je potrebné vložiť do plastového vreca na odpadky a riadne zviazať. Takto uložený odpad držať doma, až kým nie sú známe výsledky testov. V prípade, že sa Vám skončí karanténa, je možné pri nasledovnom termíne vývozu odpad odviezť.

Nakoľko sa obmedzenia činností v súvislosti so šírením koronavírusu netýkajú zberných dvorov , nespadajú pod zákaz prevádzok uvedených v opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/2595/2020 Vás žiadame dodržiavať všetky hygienické postupy a predpisy pre minimalizovanie kontaminácie všetkých osôb.

Pri zbere triedeného odpadu sa naše auto vždy na začiatku zberu ohlási na patričnom obecnom úrade alebo mestskom úrade, kde musí obdržať čísla domov a názvom ulice, kde zber nebude prevedený z titulu karantény. Zároveň Vás žiadam zoznam poslať mailom aj PO Služby Šarovce.

Plnou vážnosťou reflektujte na aktuálne udalosti, teraz je dôležitá zodpovednosť, ktorá sa týka nás všetkých. Či už v súkromnom živote, keď sa naozaj musíme správať zodpovedne a chrániť svoje zdravie, ale aj v ostatných oblastiach každodenného života.

Týmto usmernením chceme docieliť, aby sme všetci zostali zdraví, prevádzkovali našu firmu,  pretože v opačnom prípade hrozí, že zber nebude prevedený pre cca 18 000 obyvateľom.

V Šarovciach 1.4.2020

Mária Čechvalová, vedúca Príspevkovej organizácie Služby Šarovce

 

DODATOK k usmerneniu: 
Vážení priatelia,

pred pár dňami bola publikovaná veľmi dobrá prehľadová práca v odbornom žurnále The Journal of Hospital Infection /pre znalých IF 3,7/.  Autori dali dokopy publikované poznatky jednak o životnosti niekoľkých ľudských koronavírusov a tiež ako na ne fungujú dezinfekčné prípravky

Predchodca súčasného prevíta, teda vírus SARS-CoV  /ktorý spôsobil epidémiu v Číne v roku 2003/ zostával

Infekčný na dreve a papieri        5 dní

Plast a plastové povrchy              6 – 9 dní

Latexové rukavice                          8 hodín

Sklo                                                      4 dni

Šaty /jednorázové plášte/          2 dni

Nevieme, ako dlho prežíva Covid 19, /možno sa to raz dozvieme, keď prebehne o tom štúdia/, ale vidíme, že z hľadiska zberu triedeného odpadu, je nutné selektovať domácnosti, ktoré boli v karanténe.

Preto Vás žiadam, aby občania ktorí boli a sú v karanténe, boli vopred informovaní, ako majú postupovať pri tvorbe a uskladňovaní odpadu.

Ak boli pozitívny, všetok odpad patrí do komunálu – v uviazaných vreciach.

Naďalej platí, že ak boli v karanténe a mali negatívne výsledky , im bude triedený odpad vyvezený pri nasledovnom vývoze.

Prosím Vás, upozornite svojich občanov na tieto skutočnosti vopred pred zberom, aby sme sa vyhli nedorozumeniam a invektívam voči našim zamestnancom.

 

Za pochopenie a porozumenie vopred ďakujem

 

V Šarovciach 2.4.2020

Mária Čechvalová               

vedúca Príspevkovej organizácie Služby Šarovce

 

 


Vytvorené: 2. 4. 2020
Posledná aktualizácia: 8. 4. 2020 11:03
Autor: Správce Webu