Rodina bez cigariet
RbC

 


MsKtelevízne relácie RTVS:

Prichádzame s radosťou v srdciach!
Naše kvitnúce tradície

záznam z galaprogramu
51. Celoštátneho
ľudovo-umeleckého festivalu v Želiezovciach
11. júna 2017


„Sú krajiny...“
záznam z galaprogramu
50. Celoštátneho
ľudovo-umeleckého festivalu v Želiezovciach
12. júna 2016

 


Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Oznámenie ZVS o prechode na nový spôsob fakturácie s možnosťou uplatnenia preddavkových platieb za vodné a stočné

Typ: ostatné
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Nitra, pracovisko Levice

Oznamujeme Vám, že Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. prechádza na nový spôsob fakturácie, ktorý umožňuje uplatniť preddavkové platby za vodné a stočné.
Na základe uvedeného dôjde k zmene cyklu odpočtov na polročný cyklus pre jednotlivé odberné miesta zaradené do príslušných odčítacích trás. Odčítanie vodomerov vo Vašom meste je splatnosťou od 01.01.2016 vykonávané dvakrát ročne, v mesiacoch marec a september.
Uvedená zmena si vyžaduje aj uzatvorenie novej Zmluvy o dodávke vody z verejného
vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou (ďalej len „Zmluva") v zmysle Všeobecných obchodných podmienok platných od 01.01.2019. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. následne, po vykonaní odpočtu meradiel v zmysle harmonogramu odpočtov jednotlivých odberných miest, zašle odberateľom návrh textu novej Zmluvy a Prílohy - Mesačné preddavky. Výška navrhovanej preddavkovej platby nie je záväzná a je možné ju zmeniť.
Odberatel'om bude zaslaný list. kde budú informovaní o tejto zmene.

ZAPADOSLOVEfNJSKA
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
Pracovisko ZC Levice
NÁBREŽIE ZA HYDROCENTRÁLOU 4
949 60 NITRA
Ing. Ľubica Očenášová
vedúci pracoviska Zákazníckeho centra Levice
 


Vytvorené: 10. 4. 2019
Posledná aktualizácia: 10. 4. 2019 17:27
Autor: Správce Webu