27. 4. 2019
DEŃ ZEME
DZ
bližšie informácie

 


29. 4. 2019
19.00 hod.
Dom kultúry

Johann Sigismund Kusser
Erindo
Konzervatórium Bratislava
a komorný orchester Classica

komická opera
Erindo

ukážka - video
 


11. 5. 2019
18.00 hod.
Dom kultúry

Prehliadka speváckych zborov
z príležitosti 100. výročia
narodenia
hudobného skladateľa,
Eugena Szíjjártóa

Szíjjártó Jenő
zeneszerző
születésének 100. évfordulója tiszteletére
kórusfesztivált

 


31. 5. - 2. 6. 2019
MESTSKÉ DNI
VÁROSI NAPOK
 


14. 6. - 16. 6. 2019
53. CELOŠTÁTNY
ĽUDOVO-UMELECKÝ
FESTIVAL

53. ORSZÁGOS
NÉPMŰVÉSZETI
FESZTIVÁL

 


MsKtelevízne relácie RTVS:

Prichádzame s radosťou v srdciach!
Naše kvitnúce tradície

záznam z galaprogramu 51. ročníka
Celoštátneho ľudovo-umeleckého festivalu v Želiezovciach 11. júna 2017


„Sú krajiny...“
záznam z galaprogramu 50. ročníka
Celoštátneho ľudovo-umeleckého festivalu v Želiezovciach 12. júna 2016

 


Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Oznámenie ZVS o prechode na nový spôsob fakturácie s možnosťou uplatnenia preddavkových platieb za vodné a stočné

Typ: ostatné
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Nitra, pracovisko Levice

Oznamujeme Vám, že Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. prechádza na nový spôsob fakturácie, ktorý umožňuje uplatniť preddavkové platby za vodné a stočné.
Na základe uvedeného dôjde k zmene cyklu odpočtov na polročný cyklus pre jednotlivé odberné miesta zaradené do príslušných odčítacích trás. Odčítanie vodomerov vo Vašom meste je splatnosťou od 01.01.2016 vykonávané dvakrát ročne, v mesiacoch marec a september.
Uvedená zmena si vyžaduje aj uzatvorenie novej Zmluvy o dodávke vody z verejného
vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou (ďalej len „Zmluva") v zmysle Všeobecných obchodných podmienok platných od 01.01.2019. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. následne, po vykonaní odpočtu meradiel v zmysle harmonogramu odpočtov jednotlivých odberných miest, zašle odberateľom návrh textu novej Zmluvy a Prílohy - Mesačné preddavky. Výška navrhovanej preddavkovej platby nie je záväzná a je možné ju zmeniť.
Odberatel'om bude zaslaný list. kde budú informovaní o tejto zmene.

ZAPADOSLOVEfNJSKA
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
Pracovisko ZC Levice
NÁBREŽIE ZA HYDROCENTRÁLOU 4
949 60 NITRA
Ing. Ľubica Očenášová
vedúci pracoviska Zákazníckeho centra Levice
 


Vytvorené: 10. 4. 2019
Posledná aktualizácia: 10. 4. 2019 17:27
Autor: Správce Webu