Rodina bez cigariet
RbC

 


MsKtelevízne relácie RTVS:

Prichádzame s radosťou v srdciach!
Naše kvitnúce tradície

záznam z galaprogramu
51. Celoštátneho
ľudovo-umeleckého festivalu v Želiezovciach
11. júna 2017


„Sú krajiny...“
záznam z galaprogramu
50. Celoštátneho
ľudovo-umeleckého festivalu v Želiezovciach
12. júna 2016

 


Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Oznam pre chovateľov hospodárskych zvierat: Zmena v hlásení do CEHZ

Typ: ostatné
Oznámenie na základe žiadosti Regionálnej a veterinárnej správy Levice

Oznam pre chovateľov hospodárskych zvierat

V prípade, že dôjde u chovateľa k odcudzeniu zvieraťa (hovädzí dobytok,
ošípané, ovce, kozy), držiteľ je povinný spolu s hlásením o zmene, ktoré zasiela do CEHZ, zaslať ai kópiu písomného potvrdenia o urobení oznámenia o odcudzení zvieraťa vydaného orgánom, ktorému bol skutok oznámený, t. j. príslušným útvarom Policajného zboru SR.

CEHZ nespracuje udalosť „odcudzenie" uvedenú na tlačive hlásenie zmien, hlásené kódom udalosti „40", pokiaľ nebude priložená vyššieuvedená kópia. V oznámení o odcudzení musia byť uvedené celé dvanásťmiestne identfíkačné kódy všetkých odcudzených zvierat a dátum ich odcudzenia. Toto hlásenie musí bj^ť zaslané do CEHZ poštou, nie elektronicky.

Usmernenie je platné a účinné dňom 25.05.2019!

Žiadosť Regionálnej a veterinárnej správy Levice


Príloha

Vytvorené: 24. 5. 2019
Posledná aktualizácia: 24. 5. 2019 16:35
Autor: Správce Webu