Africký mor ošípaných
 


 

MsKtelevízne relácie RTVS:

Prichádzame s radosťou v srdciach!
Naše kvitnúce tradície

záznam z galaprogramu
51. Celoštátneho
ľudovo-umeleckého festivalu v Želiezovciach
11. júna 2017


„Sú krajiny...“
záznam z galaprogramu
50. Celoštátneho
ľudovo-umeleckého festivalu v Želiezovciach
12. júna 2016

 


Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Obnova prevádzky škôl a školských zariadení

Typ: ostatné
.

Rozhodnutím Ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4204/2020 z 22. 5. 2020 sa obnovuje školské vyučovanie v školách a školských zariadeniach.

Primátor mesta Želiezoviec, ako štatutár mesta po vzájomnej dohode s riaditeľkami škôl a školských zariadení rozhodol o obnove prevádzky škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Želiezovce v období od 01.06.2020 do 31.08.2020.

Dňa 01.06.2020 obnovia prevádzku:

Základná škola Mierová 67 Želiezovce, vrátane zariadenia školského stravovania a školského klubu detí

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Komenského 1 Želiezovce, vrátane zariadenia školského stravovania a školského klubu detí

Materská škola SNP 93, Želiezovce

Materská škola SNP 9, Želiezovce

Školská jedáleň pri MŠ SNP 9, Želiezovce

 
Dňa 08.06.2020 obnoví prevádzku z dôvodu sťahovania sa do nových priestorov Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Komenského 1539/3 Želiezovce – Zselíz

Všetky dostupné informácie ohľadne organizácie a podmienok výchovy a vzdelávania škôl do konca školského roka 2019/2020 budú poskytované zo strany riaditeliek jednotlivých škôl a školských zariadení.

Dňa 08.06.2020 obnoví prevádzku Základná umelecká škola Fr. Schuberta, Ľ. Štúra 15, Želiezovce na účel individuálneho vyučovania s jedným žiakom.


Vytvorené: 29. 5. 2020
Posledná aktualizácia: 2. 6. 2020 09:59
Autor: Správce Webu