23. - 24. 11. 2018
ONDREJSKÝ JARMOK
 


MsK - logotelevízne relácie RTVS:

Prichádzame s radosťou v srdciach!
Naše kvitnúce tradície

záznam z galaprogramu 51. ročníka
Celoštátneho ľudovo-umeleckého festivalu v Želiezovciach 11. júna 2017


„Sú krajiny...“
záznam z galaprogramu 50. ročníka
Celoštátneho ľudovo-umeleckého festivalu v Želiezovciach 12. júna 2016

 


Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Informácia o voľnom pracovnom mieste

Typ: ostatné
Informácia o voľnom pracovnom mieste odborného referenta na Oddelení organizačno-správnom a sociálnych vecí Mestského úradu v Želiezovciach

 

Mesto Želiezovce v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov týmto informuje o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade v Želiezovciach:

Názov pracovného miesta:                 114-Odborný referent  

Rozsah pracovného úväzku:              plný úväzok   (PU-100%)

Organizačný útvar:                             Oddelenie organizačno-správne a sociálnych vecí

Kvalifikačné predpoklady:                Úplné stredné odborné vzdelanie ekonomického smeru

Jazykové znalosti:                              Maďarský jazyk – základy

Ďalšie požiadavky: 
                            samostatnosť, kreativita, vysoké pracovné nasadenie, komunikatívnosť, flexibilita, organizačné schopnosti, primerané vystupovanie, zodpovednosť a dobrá znalosť práce s PC.

Skúsenosti s tvorbou a realizáciou malých projektov pre deti a mládež sú výhodou.

Charakteristika pracovného miesta:

Vybavovanie ucelených odborných agend v oblasti registratúry, prijímania došlej pošty, evidencie e-podaní, overovania a osvedčovania listín a úradných dokumentov, skladového hospodárstva, objednávok a odsúhlasenia faktúr s rozpočtom mesta. Spracovanie a príprava podkladov k nájomným zmluvám. Aktívna spolupráca pri organizovaní športových a voľnočasových aktivít miestneho a regionálneho významu. Participácia pri príprave a realizácii projektov zameraných na kultúru a voľnočasové aktivity,  vecné vyhodnotenie a vyúčtovanie použitých finančných prostriedkov získaných na realizáciu projektov.

Zastupovanie pri vybavovaní ucelených odborných agend evidencie obyvateľstva v zmysle platnej právnej úpravy.

Uchádzači o voľné pracovné miesto môžu svoje žiadosti o prijatie do zamestnania zasielať na adresu úradu: Mestský úrad Želiezovce, SNP 2, 937 01 Želiezovce v termíne do 11. 8. 2017.                    
K žiadosti je potrebné priložiť motivačný list a štruktúrovaný životopis v slovenskom jazyku.

 


Vytvorené: 1. 8. 2017
Posledná aktualizácia: 22. 9. 2017 23:12
Autor: Správce Webu