14. 12. 2018
19.00 hod.
Dom kultúry

Harang csendül
(Zaznie zvonec)

Adventi koncert

účinkujú:
Viktória Rák, Balázs Csémy,
Beliczay kvartett

adventný koncert
vstupné: 8 €

 


17. 12. 2018
10.00 hod.
Dom kultúry

H. Ch. Andersen
Pöttöm Panna
(Palculienka)
VSG Táncszínház

tanečné divadlo pre deti
vstupné: 1 €
 


MsKtelevízne relácie RTVS:

Prichádzame s radosťou v srdciach!
Naše kvitnúce tradície

záznam z galaprogramu 51. ročníka
Celoštátneho ľudovo-umeleckého festivalu v Želiezovciach 11. júna 2017


„Sú krajiny...“
záznam z galaprogramu 50. ročníka
Celoštátneho ľudovo-umeleckého festivalu v Želiezovciach 12. júna 2016

 


Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Harmonogram vývozu triedeného odpadu na rok 2018

Typ: ostatné
.

Harmonogram vývozu triedeného odpadu na rok 2018

Zo Svodova a z Mikuly v dňoch:
22. januára, 20. februára, 20. marca, 23. apríla, 21. mája, 19. júna,  
17. júla, 21. augusta, 18. septembra, 16. októbra, 20. novembra a  
18. decembra.

Z ulíc Záhradná, Hurbanova, Poľná, Fr. Kráľa, Orgovánová, Gorkého, Krátka, Tichá, Pionierska, Kossuthova, Kherndlova, Sacherova, Potočná, Vŕbová, Školská, Štúrova, Jesenského, SNP (časť Želiezovce), Jarmočná a Cintorínska:
23. januára, 21. februára, 21. marca, 24. apríla, 22. mája, 20. júna,
18. júla, 22. augusta, 19. septembra, 17. októbra, 21. novembra a 19. decembra.

Z ulíc kpt. Nálepku, Ružová, Mierová, Železničná, Hviezdoslavova, Adyho, Dózsova, Fučíkova, Schubertova, Úzka, Tržná, Petőfiho, Lipová, Nezábudková, Brezová, Agátová, Tulipánová, Narcisová, Rozmarínová, Nová, Poštová, Sládkovičova, Jilemnického, Hronská, Jókaiho a Zlatnícka:
24. januára, 22. februára, 22. marca, 25. apríla, 23. mája, 21. júna, 19. júla,  23. augusta, 20. septembra, 18. októbra, 22. novembra a 20. decembra.

Z obchodov:
25. januára, 23. februára, 23. marca, 26. apríla, 24. mája, 22. júna, 20. júla,  24. augusta, 21. septembra, 19. októbra, 23. novembra a 21. decembra.
                    
                                                                                                  Mestský úrad Želiezovce
            

Az osztályozott hulladék elszállításának időterve 2018-ban

Szódóról és Mikoláról:
január 22-én, február 20-án, március 20-án, április 23-án, május 21-én, június 19-én, július 17-én, augusztus 21-én, szeptember 18-án, október 16-án, november 20-án és december 18-án.

A Kert, Hurban, Mező, Fr. Kráľ, Orgona, Gorkij, Rövid, Csendes, Úttörő, Kossuth, Kherndl, Sacher, Patakparti, Fűzfa, Iskola, Štúr, Jesenský, SNP /a zselízi rész/,Vásár és a Temető utcákból:
január 23-án, február 21-én, március 21-én, április 24-én, május 22-én, június 20-án, július 18-án, augusztus 22-én, szeptember 19-én,
október 17-én, november 21-én és december 19-én.

A Nálepka, Rózsa, Béke, Vasút, Hviezdoslav, Ady, Dózsa, Fučík, Schubert, Piac, Hársfa, Nefelejcs, Nyírfa, Akácfa, Tulipán, Nárcisz, Rozmaring, Új, Posta, Sládkovič, Jilemnický, Garam, Jókai ,  Ötvös utcákból és a Szoroskából:
január 24-én, február 22-én, március 22-én, április 25-én, május 23-án,  június 21-én, július 19-én, augusztus 23-án, szeptember 20-án, október 18-án, november 22-én és december 20-án.

Az üzletekből:
január 25-én, február 23-án, március 23-án, április 26-án, május 24-én,  június 22-én,  július 20-án,  augusztus 24-én, szeptember 21-én, október 19-én, november 23-án és december 21-én.
                                                                                             Zselízi Városi Hivatal
                        
       


Vytvorené: 21. 12. 2017
Posledná aktualizácia: 21. 12. 2017 16:17
Autor: Správce Webu