Medzinárodný folklórny festival
TAKÍ SME

14. 9. 2019
16.00 hod.

Krojovaný sprievod mestom
17.00 hod
Námestie sv. Jakuba

Galaprogram
XII. Pohronskej verbovačky...

20.00 hod
Dom kultúry

Medzinárodný tanečný dom
Takí sme 2019 
 


MsKtelevízne relácie RTVS:

Prichádzame s radosťou v srdciach!
Naše kvitnúce tradície

záznam z galaprogramu
51. Celoštátneho
ľudovo-umeleckého festivalu v Želiezovciach
11. júna 2017


„Sú krajiny...“
záznam z galaprogramu
50. Celoštátneho
ľudovo-umeleckého festivalu v Želiezovciach
12. júna 2016

 


Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Harmonogram vývozu triedeného odpadu na rok 2018

Typ: ostatné
.

Harmonogram vývozu triedeného odpadu na rok 2018

Zo Svodova a z Mikuly v dňoch:
22. januára, 20. februára, 20. marca, 23. apríla, 21. mája, 19. júna,  
17. júla, 21. augusta, 18. septembra, 16. októbra, 20. novembra a  
18. decembra.

Z ulíc Záhradná, Hurbanova, Poľná, Fr. Kráľa, Orgovánová, Gorkého, Krátka, Tichá, Pionierska, Kossuthova, Kherndlova, Sacherova, Potočná, Vŕbová, Školská, Štúrova, Jesenského, SNP (časť Želiezovce), Jarmočná a Cintorínska:
23. januára, 21. februára, 21. marca, 24. apríla, 22. mája, 20. júna,
18. júla, 22. augusta, 19. septembra, 17. októbra, 21. novembra a 19. decembra.

Z ulíc kpt. Nálepku, Ružová, Mierová, Železničná, Hviezdoslavova, Adyho, Dózsova, Fučíkova, Schubertova, Úzka, Tržná, Petőfiho, Lipová, Nezábudková, Brezová, Agátová, Tulipánová, Narcisová, Rozmarínová, Nová, Poštová, Sládkovičova, Jilemnického, Hronská, Jókaiho a Zlatnícka:
24. januára, 22. februára, 22. marca, 25. apríla, 23. mája, 21. júna, 19. júla,  23. augusta, 20. septembra, 18. októbra, 22. novembra a 20. decembra.

Z obchodov:
25. januára, 23. februára, 23. marca, 26. apríla, 24. mája, 22. júna, 20. júla,  24. augusta, 21. septembra, 19. októbra, 23. novembra a 21. decembra.
                    
                                                                                                  Mestský úrad Želiezovce
            

Az osztályozott hulladék elszállításának időterve 2018-ban

Szódóról és Mikoláról:
január 22-én, február 20-án, március 20-án, április 23-án, május 21-én, június 19-én, július 17-én, augusztus 21-én, szeptember 18-án, október 16-án, november 20-án és december 18-án.

A Kert, Hurban, Mező, Fr. Kráľ, Orgona, Gorkij, Rövid, Csendes, Úttörő, Kossuth, Kherndl, Sacher, Patakparti, Fűzfa, Iskola, Štúr, Jesenský, SNP /a zselízi rész/,Vásár és a Temető utcákból:
január 23-án, február 21-én, március 21-én, április 24-én, május 22-én, június 20-án, július 18-án, augusztus 22-én, szeptember 19-én,
október 17-én, november 21-én és december 19-én.

A Nálepka, Rózsa, Béke, Vasút, Hviezdoslav, Ady, Dózsa, Fučík, Schubert, Piac, Hársfa, Nefelejcs, Nyírfa, Akácfa, Tulipán, Nárcisz, Rozmaring, Új, Posta, Sládkovič, Jilemnický, Garam, Jókai ,  Ötvös utcákból és a Szoroskából:
január 24-én, február 22-én, március 22-én, április 25-én, május 23-án,  június 21-én, július 19-én, augusztus 23-án, szeptember 20-án, október 18-án, november 22-én és december 20-án.

Az üzletekből:
január 25-én, február 23-án, március 23-án, április 26-án, május 24-én,  június 22-én,  július 20-án,  augusztus 24-én, szeptember 21-én, október 19-én, november 23-án és december 21-én.
                                                                                             Zselízi Városi Hivatal
                        
       


Vytvorené: 21. 12. 2017
Posledná aktualizácia: 21. 12. 2017 16:17
Autor: Správce Webu