Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Správy

prvá
z 15
posledná

Inflačná pomoc II.

Kto má na ňu nárok a ako o ňu požiadať?
celý text

ostatné | 6. 12. 2022 | Autor: Správce Webu
šachta

Kanalizácia - oznam

Informujeme obyvateľov nášho mesta, že kvalita výstavby kanalizačnej siete je sledovaná na každej vetve kanalizačnej stoky nasledovnými skúškami, ktoré sú dokladované protokolmi o vykonanej skúške: celý text

ostatné | 1. 12. 2022 | Autor: Správce Webu
logo

eFaktúra - kampaň ZsVS

V záujme zvyšovania kvality služieb našim zákazníkom a s ohľadom na ochranu životného
prostredia ponúka Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., pre všetkých svojich
zákazníkov možnosť aktivovať si zasielanie faktúr v elektronickej podobe na zvolenú
e-mailovú adresu. celý text

ostatné | 1. 12. 2022 | Autor: Správce Webu

UNHCR a UNICEF podporia ukrajinské rodiny

UNHCR a UNICEF v spolupráci so slovenskou vládou poskytnú ukrajinským rodinám, osobám bez štátnej príslušnosti a štátnym príslušníkom tretích krajín postihnutých vojnou na Ukrajine jednorazový finančný príspevok celý text

ostatné | 21. 11. 2022 | Autor: Správce Webu

Úprava stránkových hodín MsÚ v piatok 18. 11. 2022

Na Mestskom úrade v Želiezovciach nebudú v piatok 18. 11. 2022 stránkové hodiny okrem pokladnice a kancelárie riaditeľa Ondrejského jarmoku.
Za pochopenie ďakujeme.
MsÚ celý text

ostatné | 17. 11. 2022 | Autor: Správce Webu
ochr znamka

Výzva na získanie ochrannej známky

Európske zoskupenie územnej spolupráce Ister-Granum vyzýva podnikateľov poskytujúcich služby v oblasti cestovného ruchu, aby sa prihlásili o získanie ochrannej známky regiónu. celý text

ostatné | 19. 10. 2022 | Autor: Správce Webu

Pracovné miesta - ÚVTOS


ostatné | 19. 10. 2022 | Autor: Správce Webu

Riziko vzniku požiaru spojené s vykurovacím obdobím

Založiť oheň dokázal už človek v praveku. Aby si nezničil príbytok, musel dbať na bezpečnosť pri manipulácii s ohňom. Dnes je vykurovanie objektov rôznorodé, ale jedno má spoločné - zásady dodržiavania bezpečnosti a kontroly. celý text

ostatné | 13. 10. 2022 | Autor: Správce Webu

O Z N A M


ostatné | 23. 9. 2022 | Autor: Správce Webu

Jesenná deratizácia 2022


ostatné | 23. 9. 2022 | Autor: Správce Webu

Plánované prerušenie distribúcie elektriny


ostatné | 21. 9. 2022 | Autor: Správce Webu

Ponuka práce - Jaguar Land Rover Nitra


ostatné | 21. 9. 2022 | Autor: Správce Webu

Prieskum Medzinárodné hodnotenie kompetencií dospelých

Národný inštitút vzdelávania a mládeže realizuje výskum, ktorý sa uskutoční aj v Želiezovciach v období od 5. 9. 2022 do 31. 3. 2023. celý text

ostatné | 14. 9. 2022 | Autor: Správce Webu

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru


ostatné | 8. 9. 2022 | Autor: Správce Webu

Plánované prerušenie distribúcie elektriny 26.09.2022


ostatné | 2. 9. 2022 | Autor: Správce Webu

Poradenstvo VšZP na MsÚ do konca septembra

Zamestnanci VšZP sú k dispozícii každý utorok v čase od 8:30 – do 13:00 na Mestskom úrade ešte v priebehu septembra do 30. 9. 2022. celý text

ostatné | 26. 8. 2022 | Autor: Správce Webu

ZŠ Želiezovce - voľné pracovné miesta


ostatné | 23. 8. 2022 | Autor: Správce Webu

Zber bioodopadu - náhradný termín

Zber bioodpadu sa v stredu 17. 8. 2022 neuskutoční. Náhradným termínom je piatok 19. 8. 2022. celý text

ostatné | 16. 8. 2022 | Autor: Správce Webu

Pracovné miesta - ÚVTOS

Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce momentálne disponuje voľnými funkčnými miestami: celý text

ostatné | 10. 8. 2022 | Autor: Správce Webu

Štatistické zisťovanie aj v Želiezovciach

Naše mesto bolo zapojené Štatistickým úradom Slovenskej republiky do realizácie Zisťovania o použití spaľovacích zariadení a spotrebe palív v domácnosti.  celý text

ostatné | 21. 7. 2022 | Autor: Správce Webu

Inflačná pomoc. Ako o ňu požiadať a kto má na ňu nárok?

Na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny je možné požiadať o jednorazovú inflačnú dotáciu v sume 100 eur, ktorá má slúžiť na pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie, energie, stravu a pod.
celý text

ostatné | 19. 7. 2022 | Autor: Správce Webu

Plánované prerušenie dodávky el. energie - august 2022


ostatné | 19. 7. 2022 | Autor: Správce Webu

Africký mor ošípaných - opatrenia


ostatné | 14. 7. 2022 | Autor: Správce Webu

VšZP prichádza

„Všeobecná zdravotná poisťovňa je lídrom v poskytovaní zdravotnej starostlivosti a inovatívnej liečby a chce byť aj Vaším spoľahlivým partnerom. Preto prichádza do nášho mesta a jej zamestnanci sú vám k dispozícii každý utorok v čase od 8:30  – do 13:00 na Mestskom úrade. celý text

ostatné | 8. 7. 2022 | Autor: Správce Webu

Úprava úradných hodín MsÚ od 11. 7. 2022

Od 11. 7. 2022 sa úradné hodiny na MsÚ v Želiezovciach upravujú nasledovne:
každý pracovný deň od 8:00 do 14:00 hod. celý text

ostatné | 8. 7. 2022 | Autor: Správce Webu

Oznam - separovaný zber v júli a auguste

Spoločnosť Služby Šarovce oznamuje obyvateľom, že zber triedeného odpadu bude v mesiacoch júl a august ráno od 5:00 hod.

A Služby Šarovce értesíti a lakosságot, hogy az osztályozott hulladék gyűjtését júliusban és augusztusban reggel 5:00 órától végzik. celý text

ostatné | 30. 6. 2022 | Autor: Správce Webu

Obec Šalov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky ZŠ

"Obec Šalov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola, Šalov č. 58. Všetky požiadavky sú uvedené na webovej stránke obce www.salov.sk. Termín uzávierky prijímania prihlášok je 29. júla 2022." celý text

ostatné | 30. 6. 2022 | Autor: Správce Webu
kanalizácia

Dobudovanie kanalizačnej siete - oznam

Oznamujeme obyvateľom, že sa začali stavebné práce na dobudovaní kanalizačnej siete. Z tohto dôvodu vám dávame do pozornosti niekoľko informácií: celý text

ostatné | 20. 6. 2022 | Autor: Správce Webu

Úprava úradných hodín na MsÚ

Z dôvodu výstrahy SHMÚ sa od 20. do 24. júna upravujú úradné hodiny na MsÚ v Želiezovciach nasledovne.
Každý deň od 7:30 do 14:00 hod.
celý text

ostatné | 20. 6. 2022 | Autor: Správce Webu

ZŠ Želiezovce - voľné pracovné miesta


ostatné | 17. 6. 2022 | Autor: Správce Webu
prvá
z 15
posledná