Rodina bez cigariet
RbC

 


MsKtelevízne relácie RTVS:

Prichádzame s radosťou v srdciach!
Naše kvitnúce tradície

záznam z galaprogramu
51. Celoštátneho
ľudovo-umeleckého festivalu v Želiezovciach
11. júna 2017


„Sú krajiny...“
záznam z galaprogramu
50. Celoštátneho
ľudovo-umeleckého festivalu v Želiezovciach
12. júna 2016

 


Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Správy

prvá
z 7
posledná

Zber separovaného odpadu už od 6.00 hod. Vysoké teploty...

Oznam spoločnosti Služby Šarovce. celý text

ostatné | 13. 6. 2019 | Autor: Správce Webu

Oznamy Farského úradu Želiezovce

Farský úrad Želiezovce
Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku
oznamuje, že otvára zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov. celý text

ostatné | 12. 6. 2019 | Autor: Správce Webu

Pozor na africký mor ošípaných!


ostatné | 10. 6. 2019 | Autor: Správce Webu

Prerušenie dodávky vody

Dňa 6. júna 2019 od 9:00 do 15:00 hod. bude v uliciach Adyho, Dózsova, Nemocničná, Letná a Hviezdoslavova prerušená dodávky vody. celý text

ostatné | 6. 6. 2019 | Autor: Správce Webu

Prerušenie dodávky elektrickej energie dňa 14. 6. na Ulici kpt. Nálepku...

oznámenie spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. celý text

ostatné | 28. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Oznam pre chovateľov hospodárskych zvierat: Zmena v hlásení do CEHZ

Oznámenie na základe žiadosti Regionálnej a veterinárnej správy Levice celý text

ostatné | 24. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Zmena termínu odvozu triedeného odpadu


ostatné | 21. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Informácia pre podnikateľskú verejnosť k e-Kase

Oznam Daňového úradu Nitra celý text

ostatné | 17. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Prerušenie dodávky elektrickej energie v dňoch 5. 6. 2019 (Svodov) a 6. 6. 2019 (Rozina)

oznámenia spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. celý text

ostatné | 14. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Nové investície do vonkajších rozvodov tepla v meste Želiezovce - časový a vecný plán

oznam spoločnosti Teplo GGE celý text

ostatné | 7. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Odpočty spotrieb elektrickej energie

oznam spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s. celý text

ostatné | 3. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Oznámenie Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Leviciach celý text

ostatné | 17. 4. 2019 | Autor: Správce Webu

Vývoz TKO sa uskutoční už v sobotu 20. 4. a nie na Veľkonočný pondelok.

oznam MsÚ celý text

ostatné | 16. 4. 2019 | Autor: Správce Webu

Oznámenie ZVS o prechode na nový spôsob fakturácie s možnosťou uplatnenia preddavkových platieb za vodné a stočné

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Nitra, pracovisko Levice celý text

ostatné | 10. 4. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Deň Zeme 2019

Vyzbieraním odpadu na gaštanovej aleji a v okolí amfiteátra sa neoficiálne začal tohtoročný Deň Zeme v Želiezovciach, za čo patrí veľká vďaka ich aktérom, ktorých týmto zároveň pozývame na porciu výborného guláša dňa 27. 04. 2019 na Deň Zeme. Ich nezištný prístup nech je príkladom nám všetkým. Práve vďaka iniciatíve takýchto dobrovoľníkov sa Deň Zeme v Želiezovciach odohráva viackrát do roka a nie je viazaný iba na oficiálny, medzinárodne stanovený dátum. Ďakujeme za pozitívne príklady a zároveň všetkých pozývame na Deň Zeme 2019 v Želiezovciach. celý text

ostatné | 9. 4. 2019 | Autor: Správce Webu

Odpočet spotrieb elektrickej energie

Oznam spoločnosti Západoslovenská distribučná o uskutočnení cyklických odpočtov spotrieb elektrickej energie celý text

ostatné | 20. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru


ostatné | 5. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

oznam Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Leviciach celý text

ostatné | 1. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

Jarná deratizácia 2019


ostatné | 28. 2. 2019 | Autor: Správce Webu

Preberanie daňových priznaní

Oznámenie DÚ Nitra, pobočka Levice celý text

ostatné | 26. 2. 2019 | Autor: Správce Webu

Harmonogram vývozu BRKO

Harmonogram vývozu Biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu na rok 2019 celý text

ostatné | 20. 2. 2019 | Autor: Správce Webu

Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej ako „ŠVPS SR“) podľa § 6 ods. 2 písm. p) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), usmerňuje postup registrácie chovov s maximálne jedným kusom ošípanej určenej na domácu spotrebu. celý text

ostatné | 19. 2. 2019 | Autor: Správce Webu

Prerušenie distribúcie elektrickej energie

Oznam spoločnosti Západoslovenská distribučná a. s. celý text

ostatné | 14. 2. 2019 | Autor: Správce Webu

Adresa pre oznámenie o delegovaní členov volebnej komisie

V súvislosti s voľbami prezidenta Slovenskej republiky 2019,
ktoré sa uskutočnia dňa 16. marca 2019, Vám oznamujeme emailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:

email: mesto@zeliezovce.sk

celý text

ostatné | 31. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

Oznam o nevykonaní zberu triedeného odpadu

Oznamujeme Vám, že vývoz triedeného zberu odpadu v januári podľa harmonogramu z technických príčin na zberovom vozidle nebude vykonaný.
Náhradný termín vám oznámime, akonáhle bude zberné vozidlo jazdy schopné.
Ďakujeme za pochopenie! celý text

ostatné | 17. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

Harmonogram vývozu triedeného odpadu na rok 2019


ostatné | 16. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

Želiezovce účastníkom projektu v Trstenej

V dňoch 08.11.2018 - 10.11.2018 sa v meste Trstená (Slovenská republika) realizoval medzinárodný projekt “Trstená 2018 – Budúcnosť pre Európu”. Tento projekt je spolufinancovaný programom Európskej únie Európa pre občanov. celý text

ostatné | 4. 1. 2019 | Autor: Správce Webu
prvá
z 7
posledná