29. 6. 2019
17.00 hod.
Dom kultúry

Nikolaj Vasilievič Gogoľ

Ház-Tűz-Néző
(Ženba)
Garamvőlgyi Szímpad
réžia: Erika Tuček

divadelné predstavenie
v maďarskom jazyku
Ženba

 


MsKtelevízne relácie RTVS:

Prichádzame s radosťou v srdciach!
Naše kvitnúce tradície

záznam z galaprogramu 51. ročníka
Celoštátneho ľudovo-umeleckého festivalu v Želiezovciach 11. júna 2017


„Sú krajiny...“
záznam z galaprogramu 50. ročníka
Celoštátneho ľudovo-umeleckého festivalu v Želiezovciach 12. júna 2016

 


Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 6
posledná

Európske zisťovanie o zdraví

Štatistický úrad SR uskutoční v období od 1. 7. do 31. 12. 2019 štatistické zisťovanie v oblasti zdravotníctva, ktoré sa okrem iných bude uskutočňovať aj v Želiezovciach. celý text

ostatné | 18. 6. 2019 | Autor: Správce Webu

Zber separovaného odpadu už od 6.00 hod. Vysoké teploty...

Oznam spoločnosti Služby Šarovce. celý text

ostatné | 13. 6. 2019 | Autor: Správce Webu

Oznamy Farského úradu Želiezovce

Farský úrad Želiezovce
Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku
oznamuje, že otvára zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov. celý text

ostatné | 12. 6. 2019 | Autor: Správce Webu

Pozor na africký mor ošípaných!


ostatné | 10. 6. 2019 | Autor: Správce Webu

Prerušenie dodávky vody

Dňa 6. júna 2019 od 9:00 do 15:00 hod. bude v uliciach Adyho, Dózsova, Nemocničná, Letná a Hviezdoslavova prerušená dodávky vody. celý text

ostatné | 6. 6. 2019 | Autor: Správce Webu

Prerušenie dodávky elektrickej energie dňa 14. 6. na Ulici kpt. Nálepku...

oznámenie spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. celý text

ostatné | 28. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Oznam pre chovateľov hospodárskych zvierat: Zmena v hlásení do CEHZ

Oznámenie na základe žiadosti Regionálnej a veterinárnej správy Levice celý text

ostatné | 24. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Zmena termínu odvozu triedeného odpadu


ostatné | 21. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Informácia pre podnikateľskú verejnosť k e-Kase

Oznam Daňového úradu Nitra celý text

ostatné | 17. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Zberný dvor BRO v stredu zatvorený

V stredu, 15. 5. 2019 bude zberný dvor BRO z technických príčin celý deň zatvorený.
Za pochopenie ďakujeme!
MsÚ Želiezovce celý text

ostatné | 14. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Prerušenie dodávky elektrickej energie v dňoch 5. 6. 2019 (Svodov) a 6. 6. 2019 (Rozina)

oznámenia spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. celý text

ostatné | 14. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Nové investície do vonkajších rozvodov tepla v meste Želiezovce - časový a vecný plán

oznam spoločnosti Teplo GGE celý text

ostatné | 7. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Odpočty spotrieb elektrickej energie

oznam spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s. celý text

ostatné | 3. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Oznámenie Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Leviciach celý text

ostatné | 17. 4. 2019 | Autor: Správce Webu

Vývoz TKO sa uskutoční už v sobotu 20. 4. a nie na Veľkonočný pondelok.

oznam MsÚ celý text

ostatné | 16. 4. 2019 | Autor: Správce Webu

Oznámenie ZVS o prechode na nový spôsob fakturácie s možnosťou uplatnenia preddavkových platieb za vodné a stočné

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Nitra, pracovisko Levice celý text

ostatné | 10. 4. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Deň Zeme 2019

Vyzbieraním odpadu na gaštanovej aleji a v okolí amfiteátra sa neoficiálne začal tohtoročný Deň Zeme v Želiezovciach, za čo patrí veľká vďaka ich aktérom, ktorých týmto zároveň pozývame na porciu výborného guláša dňa 27. 04. 2019 na Deň Zeme. Ich nezištný prístup nech je príkladom nám všetkým. Práve vďaka iniciatíve takýchto dobrovoľníkov sa Deň Zeme v Želiezovciach odohráva viackrát do roka a nie je viazaný iba na oficiálny, medzinárodne stanovený dátum. Ďakujeme za pozitívne príklady a zároveň všetkých pozývame na Deň Zeme 2019 v Želiezovciach. celý text

ostatné | 9. 4. 2019 | Autor: Správce Webu

Prevádzková doba Centra na zhodnotenie BRO

Prevádzková doba Centra na zhodnotenie BRO (Ul. kpt. Nálepku 71, Želiezovce) v období
apríl - október celý text

ostatné | 8. 4. 2019 | Autor: Správce Webu

Odpočet spotrieb elektrickej energie

Oznam spoločnosti Západoslovenská distribučná o uskutočnení cyklických odpočtov spotrieb elektrickej energie celý text

ostatné | 20. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru


ostatné | 5. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

oznam Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Leviciach celý text

ostatné | 1. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

Jarná deratizácia 2019


ostatné | 28. 2. 2019 | Autor: Správce Webu

Preberanie daňových priznaní

Oznámenie DÚ Nitra, pobočka Levice celý text

ostatné | 26. 2. 2019 | Autor: Správce Webu

Harmonogram vývozu BRKO

Harmonogram vývozu Biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu na rok 2019 celý text

ostatné | 20. 2. 2019 | Autor: Správce Webu

Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej ako „ŠVPS SR“) podľa § 6 ods. 2 písm. p) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), usmerňuje postup registrácie chovov s maximálne jedným kusom ošípanej určenej na domácu spotrebu. celý text

ostatné | 19. 2. 2019 | Autor: Správce Webu

Prerušenie distribúcie elektrickej energie

Oznam spoločnosti Západoslovenská distribučná a. s. celý text

ostatné | 14. 2. 2019 | Autor: Správce Webu

Adresa pre oznámenie o delegovaní členov volebnej komisie

V súvislosti s voľbami prezidenta Slovenskej republiky 2019,
ktoré sa uskutočnia dňa 16. marca 2019, Vám oznamujeme emailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:

email: mesto@zeliezovce.sk

celý text

ostatné | 31. 1. 2019 | Autor: Správce Webu
prvá prechádzajúci
z 6
posledná