Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah


Smútočné oznámenia

S hlbokým zármutkom oznamujeme občanom nášho mesta, že náš ctený občan, pán  Gabriel Nagy vo veku 61 rokov zomrel. Posledná rozlúčka so zosnulým bude 22. septembra 2023, v piatok o 13:00 hodine na  cintoríne v Hronovciach - časť Čajakovo.

Mély részvettel tudatjuk városunk lakosaival, hogy tisztelt polgártársunk Nagy Gabriel 61 éves korában elhunyt. Utolsó búcsúztató az elhunytól 2023. szeptember 22-én, pénteken, 13:00 órakor lesz a lekéri temetőben.

Zverejnené 20.9.2023


S hlbokým zármutkom oznamujeme občanom nášho mesta, že naša ctená občianka pani  Margita Hudecová, rodená Unatényiová vo veku  79 rokov zomrela. Posledná rozlúčka so zosnulou bude 12. septembra 2023, v utorok o 14:00 hodine na cintoríne v Hronovciach, časť Vozokany.

Mély részvettel tudatjuk városunk lakosaival, hogy tisztelt polgártársnőnk, Hudec Margit, született Unatényi Margit, 79 éves korában elhunyt. Temetése 2023. szeptember 12-én, kedden, 14:00 órakor lesz a garamvezekényi temetőben.

Zverejnené 11.9.2023


S hlbokým zármutkom oznamujeme občanom nášho mesta, že naša ctená občianka pani  Serena Marková, rodená Krupecová vo veku 91rokov zomrela. Posledná rozlúčka so zosnulou bude 25. augusta 2023, v piatok o 17:00 hodine na cintoríne v Mikule.

Mély részvettel tudatjuk városunk lakosaival, hogy tisztelt polgártársnőnk, Marko Szerén, született Krupec Szerén, 91 éves korában elhunyt. Temetése 2023. augusztus 25-én, pénteken, 17:00 órakor lesz a garammikolai temetőben.

Zverejnené 23.8.2023


S hlbokým zármutkom oznamujeme občanom nášho mesta, že náš ctený občan, pán  Ferdinand Nagy vo veku 72 rokov zomrel. Posledná rozlúčka so zosnulým bude 24. augusta 2023, vo štvrtok o 18:00 hodine na  cintoríne v Mikule.

Mély részvettel tudatjuk városunk lakosaival, hogy tisztelt polgártársunk Nagy Nándor 72 éves korában elhunyt. Temetése 2023. augusztus 24-án, csütörtökön, 18:00 órakor lesz a mikolai temetőben.

Zverejnené 22.8.2023


S hlbokým zármutkom oznamujeme občanom nášho mesta, že náš ctený občan, pán  Ján Rakita vo veku 50 rokov zomrel. Posledná rozlúčka so zosnulým bude 23. augusta 2023, v stredu o 10:30 hodine na katolíckom cintoríne vo Svodove.

Mély részvettel tudatjuk városunk lakosaival, hogy tisztelt polgártársunk Rakita Ján 50 éves korában elhunyt. Temetése 2023. augusztus 23-án, szerdán, 10:30 órakor lesz a szódoi katolikus temetőben.

Zverejnené 21.8.2023


S hlbokým zármutkom oznamujeme občanom nášho mesta, že naša ctená občianka pani  Zuzana Dóková, rodená Saálová vo veku 71 rokov zomrela. Posledná rozlúčka so zosnulou bude 22. augusta 2023, v utorok o 17:00 hodine na reformátskom cintoríne v Želiezovciach.

Mély részvettel tudatjuk városunk lakosaival, hogy tisztelt polgártársnőnk, Dóková Zuzana, született Saálová Zuzana, 71 éves korában elhunyt. Temetése 2023. augusztus 22-én, kedden, 17:00 órakor lesz a zselízi református temetőben.

Zverejnené 21.8.2023


S hlbokým zármutkom oznamujeme občanom nášho mesta, že náš ctený občan, pán  Gabriel Tóth vo veku 72 rokov zomrel. Posledná rozlúčka so zosnulým bude 6. augusta 2023, v nedeľu o 13:00 hodine na katolíckom cintoríne v Želiezovciach.

Mély részvettel tudatjuk városunk lakosaival, hogy tisztelt polgártársunk Gabriel Tóth 72 éves korában elhunyt. Temetése 2023. augusztus 6-án, vasárnap, 13:00 órakor lesz a zselízi katolikus temetőben.

Zverejnené 3.8.2023


S hlbokým zármutkom oznamujeme občanom nášho mesta, že náš ctený občan, pán  Kántor János vo veku 80 rokov zomrel. Posledná rozlúčka so zosnulým bude 4. augusta 2023, v piatok o 15:00 hodine na cintoríne v Kameníne.

Mély részvettel tudatjuk városunk lakosaival, hogy tisztelt polgártársunk Kántor János 80 éves korában elhunyt. Temetése 2023. augusztus 4-én, pénteken, 15:00 órakor lesz a kéméndi temetőben.

Zverejnené 1.8.2023


S hlbokým zármutkom oznamujeme občanom nášho mesta, že náš ctený občan, pán  Pavol Žiak vo veku 76 rokov zomrel. Posledná rozlúčka so zosnulým bude 1. augusta 2023, v utorok o 15:00 hodine na katolíckom cintoríne v Mikule.

Mély részvettel tudatjuk városunk lakosaival, hogy tisztelt polgártársunk Pavol Žiak 76 éves korában elhunyt. Temetése 2023. augusztus 1-én, kedden, 15:00 órakor lesz a garammikolai katolikus temetőben.

Zverejnené 28.7.2023


S hlbokým zármutkom oznamujeme občanom nášho mesta, že náš ctený občan, pán  Michal Mišík vo veku 76 rokov zomrel. Posledná rozlúčka so zosnulým bude 20. júla 2023, vo štvrtok o 11:00 hodine na katolíckom cintoríne v Želiezovciach.

Mély részvettel tudatjuk városunk lakosaival, hogy tisztelt polgártársunk Michal Mišík 76 éves korában elhunyt. Temetése 2023. július 20-án, csütörtökön, 11:00 órakor lesz a zselízi katolikus temetőben.

Zverejnené 19.7.2023


S hlbokým zármutkom oznamujeme občanom nášho mesta, že náš ctený občan, pán  Jozef Záhoranský vo veku 35 rokov zomrel. Posledná rozlúčka so zosnulým bude 19. júla 2023, v stredu o 11:00 hodine na katolíckom cintoríne v Želiezovciach.

Mély részvettel tudatjuk városunk lakosaival, hogy tisztelt polgártársunk, Jozef Záhoranský 35 éves korában elhunyt. Temetése 2023. július 19-én, szerdán, 11:00 órakor lesz a zselízi katolikus temetőben.

Zverejnené 19.7.2023


S hlbokým zármutkom oznamujeme občanom nášho mesta, že náš ctený občan, pán  Németh Tichomír vo veku 63 rokov zomrel. Posledná rozlúčka so zosnulým bude 19. júla 2023, v stredu o 9:00 hodine na reformátskom cintoríne v Želiezovciach.

Mély részvettel tudatjuk városunk lakosaival, hogy tisztelt polgártársunk, Németh Tihamér 63 éves korában elhunyt. Temetése 2023. július 19-én, szerdán, 9:00 órakor lesz a zselízi református temetőben.

Zverejnené 17.7.2023


S hlbokým zármutkom oznamujeme občanom nášho mesta, že naša ctená občianka pani  Vámošová Margita, rodená Zvarová vo veku 66 rokov zomrela. Posledná rozlúčka so zosnulou bude 11. júla 2023, v utorok o 14:00 hodine na katolíckom cintoríne v Želiezovciach.

Mély részvettel tudatjuk városunk lakosaival, hogy tisztelt polgártársnőnk, Vámos Márta, született Zvarová Márta, 66 éves korában elhunyt. Temetése 2023. július 11-én, kedden, 14:00 órakor lesz a zselízi katolikus temetőben.

Zverejnené 10.7.2023


S hlbokým zármutkom oznamujeme občanom nášho mesta, že náš ctený občan, pán  Ján Ďurač vo veku 50 rokov zomrel. Posledná rozlúčka so zosnulým bude 10. júla 2023, v pondelok o 14:00 hodine na katolíckom cintoríne v Želiezovciach.

Mély részvettel tudatjuk városunk lakosaival, hogy tisztelt polgártársunk, Ďurač Ján 50 éves korában elhunyt. Temetése 2023. július 10-én, hétfőn, 14:00 órakor lesz a zselízi katolikus temetőben.

Zverejnené 7.7.2023


S hlbokým zármutkom oznamujeme občanom nášho mesta, že naša ctená občianka pani  Csomorová Margita vo veku 93 rokov zomrela. Posledná rozlúčka so zosnulou bude 3. júla 2023, v pondelok o 13:00 hodine na reformátskom cintoríne vo Veľkých Ludinciach.

Mély részvettel tudatjuk városunk lakosaival, hogy tisztelt polgártársnőnk, Csomor Margit 93 éves korában elhunyt. Temetése 2023. július 3-án, hétfőn, 13:00 órakor lesz a nagyölvedi református temetőben.

Zverejnené 3.7.2023