MsK


televízne relácie RTVS:

Prichádzame s radosťou v srdciach!
Naše kvitnúce tradície

záznam z galaprogramu
51. Celoštátneho
ľudovo-umeleckého festivalu v Želiezovciach
11. júna 2017


„Sú krajiny...“
záznam z galaprogramu
50. Celoštátneho
ľudovo-umeleckého festivalu v Želiezovciach
12. júna 2016

 


Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Harmonogram  vývozu  triedeného  odpadu  na  rok  2021

Zo Svodova a z Mikuly v dňoch:
25. januára, 22. februára, 22. marca, 19. apríla, 24. mája, 21. júna, 19. júla,
16. augusta, 20. septembra, 18. októbra, 22. novembra a 20. decembra.

Z ulíc: Záhradná, Hurbanova, Poľná, Fr. Kráľa, Orgovánová, Gorkého, Krátka, Tichá, Pionierska, Kossuthova, Kherndlova, Sacherova, Potočná, Vŕbová, Školská, Štúrova, Jesenského, SNP (časť Želiezovce), Jarmočná a Cintorínska:
26. januára, 23. februára, 23. marca, 20. apríla, 25. mája, 22. júna, 20. júla,
17. augusta, 21. septembra, 19. októbra, 23. novembra a 21. decembra.


Z ulíc: kpt. Nálepku, Ružová, Mierová, Železničná, Hviezdoslavova, Adyho, Dózsova, Fučíkova, Schubertova, Úzka, Tržná, Petőfiho, Lipová, Nezábudková, Brezová, Agátová, Tulipánová, Narcisová, Rozmarínová, Nová, Poštová, Sládkovičova, Jilemnického, Hronská, Jókaiho, Zlatnícka a Komenského 35::
27. januára, 24. februára, 24. marca, 21. apríla, 26. mája, 23. júna, 21. júla,
18. augusta, 22. septembra, 20. októbra, 24. novembra a 22. decembra.

Z obchodov:
28. a 29. januára, 25. a 26. februára, 25. a 26. marca, 22. a 23. apríla, 
27. a 28. mája, 24. a 25. júna, 22. a 23. júla, 19. a 20. augusta, 
23. a 24. septembra, 21. a 22. októbra, 25. a 26. novembra a 23. decembra.


plagát

18. 3. 2020
Aktuálny oznam - Triedený odpad: Papier neberieme
24. 3. 2020
Koronavírus a nakladanie s odpadom
31. 8. 2020
Čo nepatrí do triedeného zberu


HARMONOGRAM ZBERU BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU V ROKU 2021

KAŽDÝ PÁRNY TÝŽDEŇ – PONDELOK

1. vývoz dňa 22. marca 2021

Adyho, Dóžová, Fučíkova, Hviezdoslavova, Kpt. Nálepku, Mierová, Nemocničná, Garáže-Komenského, Ružová, Železničná, Agátová, Brezová, Cintorínska, Hronská, Jarmočná, Jilemnického, Jókaiho, Komenského, Lipová, Narcisová, Nová, Nezábudková, Petőfiho, Poštová, Rozmarínová, Sládkovičova, Schubertova, Tulipánová, Tržná, Úzka, Zlatnícka, SNP(od 1-50 Želiezovce, Veľký Dvor, Karolína, Rozina, Jarok.

KAŽDÝ NEPÁRNY TÝŽDEŇ – STREDA

1. vývoz dňa 31. marca 2021

F. Kráľa, Gorkého, Hurbanova, Kherndlova, Ľ. Štúra, Kossuthova, Orgovánová, Krátka, Potočná, Tichá, Pionierska, Poľná, Sacherova, Záhradná, Jesenského, Školská, Vrbová, Mikula, SNP (od 51), Svodov.

 


Regionálne centrum na zhodnotenie BRO Želiezovce
Ul. kpt. Nálepku 71, 937 01 Želiezovce

Prevádzková doba zariadenia
Pondelok               8:00 – 16:00 hod.
Utorok                   zatvorené
Streda                   8:00 – 16:00 hod.
Štvrtok                   zatvorené
Piatok                    8:00 – 16:00 hod.
Sobota                   8:00 – 12:00 hod.
Nedeľa                   zatvorené