Africký mor ošípaných
 


 

MsKtelevízne relácie RTVS:

Prichádzame s radosťou v srdciach!
Naše kvitnúce tradície

záznam z galaprogramu
51. Celoštátneho
ľudovo-umeleckého festivalu v Želiezovciach
11. júna 2017


„Sú krajiny...“
záznam z galaprogramu
50. Celoštátneho
ľudovo-umeleckého festivalu v Želiezovciach
12. júna 2016

 


Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah


Harmonogram  vývozu  tuhého komunálneho odpadu (TKO)
na rok 2020


Z ulíc: Adyho, Dóžova, Fučíkova, Hviezdoslavova, Letná, kpt. Nálepku, Mierová, Nemocničná, Komenského (garáže), Ružová, Železničná, bytové domy
v pondelok

Z ulíc: Agátová, Brezová, Cintorínska, Hronská, Jarmočná, Tržná, Jilemnického, Jókaiho, Komenského, Lipová, Narcisová, Nová, Nezábudková, Petöfiho, Poštová, Rozmarínová, Sládkovičova, Schubertova, Tulipánová, Úzka, Zlatnícka, SNP č. 1 - 50
v utorok

Z ulíc: F. Kráľa, Gorkého, Hurbanova, Kherndlova, Ľ. Štúra, Kossúthová, Orgovánová, Krátka, Potočná, Tichá, Pionierska, Poľná, Sacherova, Záhradná, Jesenského, Školská, Vrbová
v stredu

Z mestských častí Mikula a Svodov
vo štvrtok

Z mestských častí Veľký Dvor, Karolína, Rozina a Jarok
v piatok

 


Harmonogram  vývozu  triedeného  odpadu  na  rok  2020

Zo Svodova a z Mikuly v dňoch:

27. januára,  24. februára,  23. marca,  20. apríla, 25. mája,  22. júna, 20. júla,  24. augusta,  21. septembra,  19. októbra,  18. novembra a 14. decembra.

Z ulíc Záhradná, Hurbanova, Poľná, Fr. Kráľa, Orgovánová, Gorkého, Krátka, Tichá, Pionierska, Kossuthova, Kherndlova, Sacherova, Potočná, Vŕbová, Školská, Štúrova, Jesenského, SNP /časť Želiezovce/, Jarmočná a Cintorínska:
28. januára,  25. februára,  24. marca,  21. apríla,  26. mája,  23. júna, 21. júla,  25. augusta,  22. septembra,  20. októbra,  19. novembra a 15. decembra.

Z ulíc kpt. Nálepku, Ružová, Mierová, Železničná, Hviezdoslavova, Adyho, Dózsova, Fučíkova, Schubertova, Úzka, Tržná, Petőfiho, Lipová, Nezábudková, Brezová, Agátová, Tulipánová, Narcisová, Rozmarínová, Nová, Poštová, Sládkovičova, Jilemnického, Hronská, Jókaiho, Zlatnícka a Komenského 35.:
29. januára,  26. februára,  25. marca,  22. apríla,  27. mája,  24. júna, 22. júla,  26. augusta, 23. septembra,  21. októbra,  20. novembra a 16. decembra.

Z obchodov:
30. a 31. januára, 27. a 28. februára, 26. a 27. marca, 23. a 24. apríla, 28. a 29. mája,  25. a 26. júna,  23. a 24. júla,  27. a 28. augusta, 24. a 25. septembra,  22. a 23. októbra,  23. a 24. novembra a 17. a 18. decembra.


plagát

18. 3. 2020
Aktuálny oznam - Triedený odpad: Papier neberieme
24. 3. 2020
Koronavírus a nakladanie s odpadom
31. 8. 2020
Čo nepatrí do triedeného zberu
 


Harmonogram  vývozu  biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO)
od 16. marca do 19. novembra 2020


Z ulíc: Adyho, Dóžova, Fučíkova, Hviezdoslavova, kpt. Nálepku, Mierová, Nemocničná, Komenského (garáže), Ružová, Železničná, Agátová, Brezová, Cintorínska, Hronská, Jarmočná, Jilemnického, Jókaiho, Komenského, Lipová, Narcisová, Nová, Nezábudková, Petöfiho, Poštová, Rozmarínová, Sládkovičova, Schubertova, Tulipánová, Úzka, Zlatnícka, SNP (č. 1 - 50):
každý párny týždeň pondelok

Z ulíc: F. Kráľa, Gorkého, Hurbanova, Kherndlova, Ľ. Štúra, Kosúthová, Orgovánová, Krátka, Potočná, Tichá, Pionierska, Poľná, Sacherova, Záhradná, Jesenského, Školská, Vrbová, Tržná,
a z mestských častí: Mikula, Svodov, Veľký Dvor, Karolína, Rozina, Jarok:
každý nepárny týždeň streda


Všeobecné informácie
 


Regionálne centrum na zhodnotenie BRO Želiezovce
Ul. kpt. Nálepku 71, 937 01 Želiezovce

BRO
V sobotu len bioodpad.