Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Ročný výkaz o komunálnom odpade z mesta Želiezovce za rok 2021

 

Harmonogram zberu
biologicky rozložiteľného odpadu


 

KAŽDÝ PÁRNY TÝŽDEŇ – PONDELOK

1. vývoz dňa 3. apríla 2023

Adyho, Dóžová, Fučíkova, Hviezdoslavova, Kpt. Nálepku,  Mierová, Nemocničná, Garáže-Komenského, Ružová, Železničná, Agátová, Brezová, Cintorínska, Hronská, Jarmočná, Jilemnického, Jókaiho, Komenského, Lipová, Narcisová, Nová, Nezábudková, Petőfiho, Poštová, Rozmarínová, Sládkovičova, Schubertova, Tulipánová, Tržná, Úzka, Zlatnícka, SNP(od 1-50 Želiezovce, Veľký Dvor, Karolína, Rozina, Jarok.


KAŽDÝ NEPÁRNY TÝŽDEŇ – STREDA

1. vývoz dňa 12. apríla 2023

F. Kráľa, Gorkého, Hurbanova, Kherndlova, Ľ. Štúra, Kossuthova, Orgovánová, Krátka, Potočná, Tichá, Pionierska, Poľná,  Sacherova, Záhradná, Jesenského, Školská, Vrbová, Mikula, SNP (od 51), Svodov.
 Harmonogram  vývozu 
triedeného  odpadu 
na  rok  2023

Zo Svodova a z Mikuly v dňoch: 
23. januára,  20. februára,  20. marca,  17. apríla, 22. mája,  19. júna, 17. júla, 
21. augusta,  18. septembra,  16. októbra,  20. novembra a 18. decembra.

Z ulíc Záhradná, Hurbanova, Poľná, Fr. Kráľa, Orgovánová, Gorkého, Krátka, Tichá, Pionierska, Kossuthova, Kherndlova, Sacherova, Potočná, Vŕbová, Školská, Štúrova, Jesenského, SNP /časť Želiezovce/, Jarmočná a Cintorínska:
24. januára,  21. februára,  21. marca,  18. apríla,  23. mája,  20. júna, 
18. júla,  22. augusta,  19. septembra,  17. októbra,  21. novembra a 
19. decembra.

Z ulíc kpt. Nálepku, Ružová, Mierová, Železničná, Hviezdoslavova, Adyho, Dózsova, Fučíkova, Schubertova, Úzka, Tržná, Petőfiho, Lipová, Nezábudková, Brezová, Agátová, Tulipánová, Narcisová, Rozmarínová, Nová, Poštová, Sládkovičova, Jilemnického, Hronská, Jókaiho, Zlatnícka a Komenského 35.:
25. januára,  22. februára,  22. marca,  19. apríla,  24. mája,  21. júna, 19. júla,  23. augusta, 20. septembra,  18. októbra,  22. novembra a 20. decembra.

Z obchodov
26. a 27. januára,  23. a 24. februára,  23. a 24. marca,  20. a 21. apríla, 25. a 26. mája,  22. a 23. júna,  20. a 21. júla,  24. a 25. augusta, 21. a 22. septembra, 19. a 20. októbra,  23. a 24. novembra a 21. a 22. decembra.

plagát

31. 8. 2020
Čo nepatrí do triedeného zberuRegionálne centrum na zhodnotenie BRO Želiezovce
Ul. kpt. Nálepku 71, 937 01 Želiezovce

Prevádzková doba zariadenia
Pondelok               8:00 – 16:00 hod.
Utorok                   zatvorené
Streda                   8:00 – 16:00 hod.
Štvrtok                   zatvorené
Piatok                    8:00 – 16:00 hod.
Sobota                   8:00 – 12:00 hod.
Nedeľa                   zatvorené