Na čo sa nevzťahuje zákaz vychádzania (leták)
 


15. 2. - 31. 3. 2021
Prvé plne elektronické sčítanie obyvateľov, domov a bytov
s1s2


 

MsKtelevízne relácie RTVS:

Prichádzame s radosťou v srdciach!
Naše kvitnúce tradície

záznam z galaprogramu
51. Celoštátneho
ľudovo-umeleckého festivalu v Želiezovciach
11. júna 2017


„Sú krajiny...“
záznam z galaprogramu
50. Celoštátneho
ľudovo-umeleckého festivalu v Želiezovciach
12. júna 2016

 


Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah


Harmonogram  vývozu  tuhého komunálneho odpadu (TKO)
na rok 2020


Z ulíc: Adyho, Dóžova, Fučíkova, Hviezdoslavova, Letná, kpt. Nálepku, Mierová, Nemocničná, Komenského (garáže), Ružová, Železničná, bytové domy
v pondelok

Z ulíc: Agátová, Brezová, Cintorínska, Hronská, Jarmočná, Tržná, Jilemnického, Jókaiho, Komenského, Lipová, Narcisová, Nová, Nezábudková, Petöfiho, Poštová, Rozmarínová, Sládkovičova, Schubertova, Tulipánová, Úzka, Zlatnícka, SNP č. 1 - 50
v utorok

Z ulíc: F. Kráľa, Gorkého, Hurbanova, Kherndlova, Ľ. Štúra, Kossúthová, Orgovánová, Krátka, Potočná, Tichá, Pionierska, Poľná, Sacherova, Záhradná, Jesenského, Školská, Vrbová
v stredu

Z mestských častí Mikula a Svodov
vo štvrtok

Z mestských častí Veľký Dvor, Karolína, Rozina a Jarok
v piatok

 


Harmonogram  vývozu  triedeného  odpadu  na  rok  2021

Zo Svodova a z Mikuly v dňoch:
25. januára, 22. februára, 22. marca, 19. apríla, 24. mája, 21. júna, 19. júla,
16. augusta, 20. septembra, 18. októbra, 22. novembra a 20. decembra.

Z ulíc: Záhradná, Hurbanova, Poľná, Fr. Kráľa, Orgovánová, Gorkého, Krátka, Tichá, Pionierska, Kossuthova, Kherndlova, Sacherova, Potočná, Vŕbová, Školská, Štúrova, Jesenského, SNP (časť Želiezovce), Jarmočná a Cintorínska:
26. januára, 23. februára, 23. marca, 20. apríla, 25. mája, 22. júna, 20. júla,
17. augusta, 21. septembra, 19. októbra, 23. novembra a 21. decembra.


Z ulíc: kpt. Nálepku, Ružová, Mierová, Železničná, Hviezdoslavova, Adyho, Dózsova, Fučíkova, Schubertova, Úzka, Tržná, Petőfiho, Lipová, Nezábudková, Brezová, Agátová, Tulipánová, Narcisová, Rozmarínová, Nová, Poštová, Sládkovičova, Jilemnického, Hronská, Jókaiho, Zlatnícka a Komenského 35::
27. januára, 24. februára, 24. marca, 21. apríla, 26. mája, 23. júna, 21. júla,
18. augusta, 22. septembra, 20. októbra, 24. novembra a 22. decembra.

Z obchodov:
28. a 29. januára, 25. a 26. februára, 25. a 26. marca, 22. a 23. apríla, 
27. a 28. mája, 24. a 25. júna, 22. a 23. júla, 19. a 20. augusta, 
23. a 24. septembra, 21. a 22. októbra, 25. a 26. novembra a 23. decembra.


plagát

18. 3. 2020
Aktuálny oznam - Triedený odpad: Papier neberieme
24. 3. 2020
Koronavírus a nakladanie s odpadom
31. 8. 2020
Čo nepatrí do triedeného zberu


Harmonogram  vývozu  biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO)
od 16. marca do 19. novembra 2020


Z ulíc: Adyho, Dóžova, Fučíkova, Hviezdoslavova, kpt. Nálepku, Mierová, Nemocničná, Komenského (garáže), Ružová, Železničná, Agátová, Brezová, Cintorínska, Hronská, Jarmočná, Jilemnického, Jókaiho, Komenského, Lipová, Narcisová, Nová, Nezábudková, Petöfiho, Poštová, Rozmarínová, Sládkovičova, Schubertova, Tulipánová, Úzka, Zlatnícka, SNP (č. 1 - 50):
každý párny týždeň pondelok

Z ulíc: F. Kráľa, Gorkého, Hurbanova, Kherndlova, Ľ. Štúra, Kosúthová, Orgovánová, Krátka, Potočná, Tichá, Pionierska, Poľná, Sacherova, Záhradná, Jesenského, Školská, Vrbová, Tržná,
a z mestských častí: Mikula, Svodov, Veľký Dvor, Karolína, Rozina, Jarok:
každý nepárny týždeň streda


Všeobecné informácie
 


Regionálne centrum na zhodnotenie BRO Želiezovce
Ul. kpt. Nálepku 71, 937 01 Želiezovce

BRO
V sobotu len bioodpad.