Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

V meste sú tri materské školy: Materská škola v Želiezovciach a Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským na Ul. SNP č. 9 a Materská škola v Mikule na Ul. SNP č. 93. 

MŠ Želiezovce

MŠ Želiezovce
MŠ Lienka
SNP 9, 937 01 Želiezovce
036/771 11 25 
http://ms-zeliezovce.webnode.sk/

MŠ s VJM Želiezovce

MŠ s VJM Želiezovce
Cimbora Óvoda
SNP 9, 937 01 Želiezovce
036/771 11 25
http://www.msvjmcimboraovi.estranky.sk/
msvjm@zoznam.sk

MŠ v Mikule MŠ v Mikule
SNP 93, 937 01 Želiezovce
036/771 24 84
mshopsasa.mikula@gmail.com

Žiaci navštevujú v meste tri základné školy: Základnú školu na Mierovej ul. 67, Základnú školu s vyučovacím jazykom maďarským na Ul. Komenského 1 a Spojenú základnú školu v Želiezovciach na Úzkej ul. č. 4, kde je vyučovacím jazykom slovenský jazyk.

ZŠ Želiezovce ZŠ Želiezovce
Mierová 67, 937 01 Želiezovce
036/771 11 23
0904 047 167
riaditel@zszeliezovce.edu.sk
http://zszeliezovce.edupage.org/
ZŠ s VJM Želiezovce

ZŠ s VJM Želiezovce
Alapiskola
Komenského 1, 937 01 Želiezovce
alap@mail.telekom.sk
036/771 11 24
0903 532 850
http://alapiskolazseliz.edupage.org/

Spojená škola Spojená ZŠ Želiezovce
Úzka 4, 937 01 Želiezovce
036/771 2 702
zeliezovcess@azet.sk
https://szszeliezovce.edupage.org/
 

V meste sú dve stredné školy, a to Gymnázium Želiezovce, a Gymnázium Jána Amosa Komenského s vyučovacím jazykom maďarským Želiezovce. Obe sídlia na Ul. Ľ. Štúra č. 16

Gymnázum Želiezovce Gymnázium Želiezovce
Štúrova 16, 937 01 Želiezovce
036/771 23 69
036/771 23 60
gymzel@stonline.sk
http://gymzeliezovce.edupage.org/
 
Gymnazium J. A. Komenského s VJM Gymnázium J. A. Komenského s VJM Želiezovce
Comenius Gimnázium
Štúrova 16, 937 01 Želiezovce
036/771 21 04 
gimzsel@stonline.sk
http://www.comgim.sk/hu/

Umelecké vzdelávanie detí prebieha v Základnej umeleckej škole F. Schuberta na Ul. Ľ. Štúra č. 15. Škola zabezpečuje vyučovanie v troch odboroch: hudobný, výtvarný a tanečný.

ZUŠ F. Schuberta ZUŠ F. Schuberta Želiezovce
Ľ. Štúra 15, 937 01 Želiezovce
036/771 12 54