Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

banner

Názov projektu: Zníženie spotreby energie pri prevádzke MsÚ

Krátky opis projektu: Projekt rieši zateplenie objektu mestského úradu. Navrhnuté je kompletné zateplenie fasády, výmena otvorových konštrukcií, zateplenie časti stropu nad podzemným podlažím a tiež strešnej konštrukcie. Vzhľad objektu sa po vykonaní prác výrazne nezmení. Na západnej strane objektu je navrhnutá betónová rampa umožňujúca bezbariérový prístup do budovy. 

Cieľ projektu: Hlavným cieľom projektu je modernizácia a zlepšenie tepelnotechnických vlastností budovy Mestského úradu v Želiezovciach. Daný cieľ bol dosiahnutý aktivitami v rámci projektu – kompletným zateplením fasády budovy, zateplením časti stropu nad podzemným podlažím, zateplením strešnej konštrukcie a výmenou otvorových konštrukcií budovy. V rámci realizácie projektu bola vybudovaná aj betónová rampa umožňujúca bezbariérový prístup do budovy s protišmykovou povrchovou úpravou. Danými aktivitami  sa odstránil nevyhovujúci technický stav budovy Mestského úradu, v dôsledku čoho je prevádzka budovy Mestského úradu energeticky nenáročná, zlepšili sa jej tepelnotechnické vlastnosti a estetický vzhľad.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.

Celkové oprávnené výdavky:     390 945,33 €
Nenávratný finančný príspevok 371 398,06 €

Plagát projektu

Stála informačná tabuľa:
Stála informačná tabuľa

www.op-kzp.sk
www.siea.sk
www.partnerskadohoda.gov.sk