Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Regenerácia vnútroblokov sídlisk v meste Želiezovce - sídlisko na ul. Fučíkovej, sídlisko v lokalite pri Vrbovci“ 

Hlavným cieľom projektu s názvom „Regenerácia vnútroblokov sídlisk v meste Želiezovce - sídlisko na ul. Fučíkovej, sídlisko v lokalite pri Vrbovci“ je zlepšenie environmentálnych aspektov prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry, adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy a zavedením systémových prvkov na zníženie znečistenia ovzdušia a hluku v meste.

Predmetom projektu je regenerácia a revitalizácia 2 dôležitých sídlisk prostredníctvom zelenej infraštruktúry a drobných externých architektonických prvkov.

Projekt rieši súčasné problémy mesta a nadväzuje na už zrealizované projekty v rámci zelenej infraštruktúry a je podporovaný z európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Predmetným územím predkladaného projektu sú dve verejne dostupné plochy vnútroblokov na parcele č. 2407/16 a č. 225/20 s celkovou plochou 7167,5 m2.

plagát vnútrobloky - Fučíkova, Vrbovecplagát v pdf. (307.15 kB)