Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Aktuality projektu

christmas card EN

christmas card

16. 7. 2021
Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: Vytvorenie webovej stránky a administrácia.
V prípade záujmu súťažné podklady poskytne Ing. Jaromír Smítka: jaromir.smitka@gmail.com
Lehota na predloženie ponúk je 23.7.2021, 9:00 hod.

22. 12. 2021
Výsledok VO na EPM: Zmluva o poskytovaní služieb č. 6040/2021: https://zeliezovce.digitalnemesto.sk/zverejnovanie/#mesto-zeliezovce/organizacia/mesto-zeliezovce/null/ZML/6024099787

Výsledok VO na webovú stránku: Mandátna zmluva č. 12220/2021: https://zeliezovce.digitalnemesto.sk/zverejnovanie/#mesto-zeliezovce/organizacia/mesto-zeliezovce/2021/ZML/7144895895

Výsledok VO na video produkcie: objednávka č. 14/2100245: https://zeliezovce.digitalnemesto.sk/zverejnovanie/#mesto-zeliezovce/organizacia/mesto-zeliezovce/2021/OBJ/6962956536

Výsledok VO na grafické služby: objednávka č. 14/2100215: https://zeliezovce.digitalnemesto.sk/zverejnovanie/#mesto-zeliezovce/organizacia/mesto-zeliezovce/null/OBJ/6742872250

Výsledok VO na tlmočnícke a prekladateľské služby: objednávka č. 14/2100238: https://zeliezovce.digitalnemesto.sk/zverejnovanie/#mesto-zeliezovce/organizacia/mesto-zeliezovce/null/OBJ/6903807435

Výsledok VO na dendrologické služby: objednávka č. 14/2100058: https://zeliezovce.digitalnemesto.sk/zverejnovanie/#mesto-zeliezovce/organizacia/mesto-zeliezovce/2021/OBJ/5465188438