Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Projekt Regenerácia vnútroblokov sídlisk v meste Želiezovce

Hlavným cieľom projektu s názvom „Regenerácia vnútroblokov sídlisk v meste Želiezovce“ je: zlepšenie environmentálnych aspektov v meste Želiezovce.

Daný cieľ bude dosiahnutý prostredníctvom 1 hlavnej aktivity: regenerácia vnútroblokov sídlisk s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene. Realizáciou danej aktivity dôjde k premene dvoch nevyužívaných vnútroblokov panelových sídlisk  na multifunkčné obytné prostredia s estetickým dizajnom a množstvom novej zelene, založené na environmentálnych princípoch.Predmetným územím predkladaného projektu sú dve verejne dostupné plochy vnútroblokov na ulici Mierovej a na ulici Slnečnej na parcele č. 234/1 a č. 225/41, 225/34, 225/20 s celkovou plochou 10 365,45 m2.

plagát vnútrobloky

plagát pdf (311.79 kB)