MsK


televízne relácie RTVS:

Prichádzame s radosťou v srdciach!
Naše kvitnúce tradície

záznam z galaprogramu
51. Celoštátneho
ľudovo-umeleckého festivalu v Želiezovciach
11. júna 2017


„Sú krajiny...“
záznam z galaprogramu
50. Celoštátneho
ľudovo-umeleckého festivalu v Želiezovciach
12. júna 2016

 


Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

plag.
uk.
Realizácia projektu umožnila investovať finančné prostriedky do skvalitnenia infraštruktúry určenej na podporu vzdelávania, nadobúdanie zručností a celoživotného vzdelávania, čím sa vytvorili podmienky pre zlepšenie prístupu k informáciám a k moderným didaktickým pomôckam s cieľom zlepšenia kvality vzdelávania na Základnej škole Mierová 67  v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Želiezovce.
Predmetom projektu bolo obstaranie vybavenia do troch učební v Základnej škole Mierová 67 Želiezovce. Vybavenie je určené pre jazykovú učebňu pre 16 žiakov, pre biologicko/chemickú učebňu pre 16 žiakov a modernú IKT učebňu pre 16 žiakov.
Vybavenie učební zahŕňa najmä nábytok a didaktické pomôcky v súlade s odporúčaniami (typizovanými zostavami) pre jednotlivé učebne. V rámci projektu bola zriadená a vybavená školská knižnica.
Cieľom projektu je zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy Mierová 67 Želiezovce, zvýšenie kvality vzdelávania odborných predmetov modernizáciou a vybavením odborných učební na základnej škole.

123 45678