MsK


televízne relácie RTVS:

Prichádzame s radosťou v srdciach!
Naše kvitnúce tradície

záznam z galaprogramu
51. Celoštátneho
ľudovo-umeleckého festivalu v Želiezovciach
11. júna 2017


„Sú krajiny...“
záznam z galaprogramu
50. Celoštátneho
ľudovo-umeleckého festivalu v Želiezovciach
12. júna 2016

 


Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Projekt Budúcnosť EÚ v kontexte jej nových priorít v mestách strednej a východnej Európy” financovala Európska únia v rámci programu Európa pre občanov

Projekt "Spolupráca v prospech znovuotvorenia Múzea Bálinta Balassu v Ostrihome a kaštieľa Esterházyovcov v Želiezovciach" CoMe-in

Športuje celé mesto

Projekt budovania technického vybavenia jazykových učební - ZŠ Želiezovce

Projekt „Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v meste Želiezovce rozšírením priestorov materskej školy prístavbou v mestskej časti Mikula"

 Budovanie technického vybavenia jazykových učební - ZŠ s VJM

Rekonštrukcia telocvične v Želiezovciach  
Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v meste Želiezovce – lokalita Svodov  
Cyklistické trasy v Želiezovciach – zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy / príloha  
 Zníženie spotreby energie pri prevádzke mestského úradu  
Rozšírenie systému separovaného zberu odpadov na území mesta Želiezovce  
Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Želiezovce
 
Želiezovce 2015 - Spoločne pre Európu  
 
Zselíz 2015 - Közösen Európáért  
 
 Zachovanie biodiverzity a vybudovanie novej zelenej infraštruktúry v meste Želiezovce  

Národný projekt podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska – Zelené obce Slovenska
 
"WIFI pre Teba v meste Želiezovce"  

  Rozšírenie kamerového systému

Rekonštrukcia a prestavba budovy na objekt materskej školy a naobjekt detských jaslí vrátane zníženia energetickej náročnosti budovy  
Rekonštrukcia a prestavba budovy na objekt materskej školy, Želiezovce  
Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca