Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

OBYVATEĽSTVO

Podľa sčítania obyvateľstva z roku 2021 mali Želiezovce v tom roku 6756 obyvateľov, z toho 3209 mužov a 3547 žien.

 

Národnostné zloženie obyvateľstva podľa údajov sčítania obyvateľstva z r. 2021:

 

slovenská     3 370 (49,88 %)
maďarská   2 815 (41,67 %)
česká 27 (0,40 %)
čínska 6 (0,09 %)
rómska 5 (0,07 %)
ukrajinská 5 (0,07 %)
rusínska 3 (0,04 %)
bulharská 3 (0,04 %)
nemecká 2 (0,03 %)
poľská 2 (0,03 %)
ruská 2 (0,03 %)
vietnamská 2 (0,03 %)
francúzska 1 (0,01 %)
nezistená  512 (7,58 %)
iná 1 (0,01 %)

        

 

Vzdelanostné zloženie obyvateľstva podľa údajov sčítania obyvateľstva z r. 2021:

 

bez ukončeného vzdelania - osoby vo veku 0-14 rokov 616 9,12 %
základné vzdelanie 1197 17,72 %
stredné odborné (učňovské) vzdelanie (bez maturity) 1473 21,8 %
úplné stredné vzdelanie (s maturitou) 1716 25,4 %
vyššie odborné vzdelanie 407 6,02 %
vysokoškolské vzdelanie 938 13,88 %
bez školského vzdelania - osoby vo veku 15 rokov a viac 28 0,41 %
nezistené 381 5,64 %

 

 

 

 

 

 

 

 

Podľa sčítania obyvateľstva z roku 2011 mali Želiezovce v tom roku 7186 obyvateľov, z toho 3410 mužov a 3776 žien.

obyvatelia

Národnostné zloženie obyvateľstva podľa údajov sčítania obyvateľstva z r. 2011:

slovenská     3 550 (49,40 %)
maďarská   3 501 (48,72 %)
česká 23 (0,32 %)
rómska 21 (0,29 %)
ukrajinská 4 (0,06 %)
nemecká 3 (0,04 %)
poľská 2 (0,03 %)
bulharská 2 (0,03 %)
iná 2 (0,03 %)
rusínska 1 (0,01 %)
nezistená 76 (1,06 %)

        

Vzdelanostné zloženie obyvateľstva podľa údajov sčítania obyvateľstva z r. 2011:

základné 1216 17 %
učňovské (bez maturity) 1229 17,1 %
stredné odborné (bez maturity) 767 10,7 %
úplné stredné učňovské (s maturitou) 193 2,7 %
úplné stredné odborné (s maturitou) 1400 19,5 %
úplné stredné všeobecné 440 6,1 %
vyššie odborné  133 1,9 %
vysokoškolské 1. stupňa 152 2,1 %
vysokoškolské 2. stupňa 598 8,3 %
vysokoškolské 3. stupňa 23 0,3 %
bez vzdelania 952 13,2 %
nezistené 83 1,2 %