Obsah

Želiezovce hlavným mestom biodiverzity Gabriela Bieliková, Alexander Tóth, Jana Kišďurková
Po uzávierka septembro­vého čísla sme dostali správu, že naše mesto získalo titul Hlavné mesto biodiverzity. Vyhodnotenie prebiehalo vo štvrtok 9. septembra v Bratislave.
Súťaž o hlavné mesto biodiverzity prebiehala v rámci Medzinárodného roku biodiverzity, ktorý vyhlásila Organizácia spojených národov na tento rok. Na Slo­vensku sa k medzinárodnému projektu pripojila nezisková organizácia Regionálne environmentálne centrum, ktorá celoštátnu súťaž organizovala. Prioritnou témou súťa­že v tomto roku bola téma zeleň v meste.Na Slovensku bolo oslovených 139 miest, podmienky na účasť v projekt splnilo 20 z nich. Súťaž prebiehala v troch kategóriách: do 10 tis. obyvateľov, od 10 do 50 tis. a nad 50 tis. obyva­teľov. Želiezovce získali prvenstvo vo svojej kategórii a zároveň sa stali aj absolútnym víťazom na Slovensku, keď predčili mestá ako Trnava, Nitra, Kremnica či Vysoké Tatry.
Víťazný projekt vypracoval kolektív zamestnancov MsÚ v Želiezovciach: Gabriela Bieli­ková, Jana Kišďurková a Alexander Tóth.

späť...