Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Poloha mesta
Mesto Želiezovce sa nachádza vo východnej časti Podunajskej nížiny, na pravom brehu rieky Hron. Organizačne patrí do Nitrianskeho kraja a Levického obvodu (predtým okresu), resp. do Nitrianskeho samosprávneho kraja. Mesto leží v 137 metrovej nadmorskej výške v polohe 48°02´55´´ severnej šírky a 18°39´37´´ východnej dĺžky na rozlohe 57km2. Z východnej strany pri meste prechádza rieka Hron, v okolí sú najmä poľnohospodárske pozemky. Súčasťou Želiezoviec sú mestské časti: Mikula, Svodov, Veľký Dvor, Rozina, Karolina, Jarok.
Z hľadiska územnosprávneho členenia SR mesto na úrovni NUTS 3 patrí do Nitrianskeho kraja, na úrovni NUTS 4 do obvodu Levice.
Mesto Želiezovce leží v pohronskej rozvojovej osi (Tlmače - Levice - Želiezovce - Štúrovo), ktorá je rozvojovou osou druhého stupňa. Podľa ÚPN NSK je sídlom s funkciou subregionálneho významu.

Doprava
Komunikácie

Mestom prechádza pozemná komunikácia prvej triedy č. I/76, v smere Kalná nad Hronom – Štúrovo. Táto cesta je zároveň aj hlavnou komunikačnou osou sídla. Na cestu sa napájajú cesty III. triedy – cesta 509020 v smere na V. Dvor a 510033 v smere na Sikenicu – a miestne pozemné komunikácie.

Železničná doprava
Železničná doprava je zabezpečená prostredníctvom jednokoľajovej neelektrifikovanej železničnej trate číslo 152 Levice - Štúrovo. Táto trať je zaradená do siete celoštátnych dráh spojovacieho významu. Na stanici je možnosť vykládky a prekládky tovaru.

Pozemná doprava
Prímestská doprava je zabezpečená aj autobusovou dopravou spoločnosťou SAD Nové Zámky, OJ Levice a OJ Štúrovo.
V meste nepremáva MHD, spojenie mestských častí zabezpečujú prímestské autobusy. Fungujú tu taxislužby s viacerými vozidlami.

Letecká doprava
Letecká doprava s verejnou prepravou osôb alebo nákladov sa na riešenom území ani v jeho blízkosti s dostupnosťou do 80 km nenachádza, najbližšie takéto letiská sa nachádzajú v Bratislave a Budapešti. Letiská využívané pre agrochemické účely sú vybudované v týchto lokalitách okresu Levice: Tekovský Hrádok, Pohronský Ruskov, Plášťovce a Zbrojníky. V kategórii „vybrané regionálne letisko s rozvojovými možnosťami“ je letisko v Nitre – Janíkovciach, ktorému bol pridelený medzinárodný štatút Štátnou leteckou inšpekciou SR rozhodnutím No.1-663/98/OLPZ o prevádzkovej schopnosti letiska, vydaný dňa 20.3.1998. Toto letisko má výhodnú polohu i opodstatnenie k prevádzkovaniu pravidelnej vnútroštátnej i medzinárodnej prepravy osôb a tovarov nízkokapacitnými lietadlami. Malé letisko pre osobné lietadlá je vybudované vo Veľkom Dvore.