Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
03.11.2011

Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť

9780/2011

2 124,00 EUR

Mesto Želiezovce

Úrad práce, SVa R, Ľ. Štúra 53, 93403 Levice

03.11.2011

Kúpna zmluva

9809/2011

18 301,00 EUR

Mesto Želiezovce

Arpád Balla, SNP 237/149, 93701 Želiezovce

10.11.2011

Zmluva o mediálnej podpore

9907/2011

42,50 EUR

Mesto Želiezovce

Petit Press, a.s. Lazaretská 12, 81108 Bratislava

10.11.2011

Dodatok č. 1 - Project Code: HUSK/0901/1.1.1/0202

9718/2011

381 988,60 EUR

Mesto Želiezovce

National Development Agency, Wesselényi u. 20-22. 1077 Budapest

11.11.2011

Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby

9910/2011

0,00 EUR

Mesto Želiezovce

Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava

11.11.2011

Zmluva o pripojení

9911/2011

0,00 EUR

Mesto Želiezovce

Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava

15.11.2011

Zmluva o poskytnutí ubytovania v mestskej núdzovej ubytovni

9382/2011

48,00 EUR

Mesto Želiezovce

Vékonyová Eva, Nám. Slobody 13/13, Štúrovo

15.11.2011

Mandátna zmluva

9947/2011

20,00 EUR

Mesto Želiezovce

ECONOMY HP SERVIS, Nám. Šoltésovej č. 10, 93401 Levice

16.11.2011

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy

9954/2011

0,00 EUR

Mesto Želiezovce

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava

16.11.2011

Nájomná zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov

8955/2011

2 593,39 EUR

Mesto Želiezovce

Poľnohospodárske družstvo POHRONIE Želiezovce, SNP 131, 93701 Želiezovce

22.11.2011

Nájomná zmluva

8369/2011

75,00 EUR

Mesto Želiezovce

Športový klub Ironsheep Crew,ul. Ľ. Štúra 12 93701 Želiezovce

22.11.2011

Zmluva o pripojení

10009/2011

0,00 EUR

Mesto Želiezovce

ORANGE Slovensko a.s. Bratislava

23.11.2011

Zmluva o spolupráci pri realizácii budúceho investičnému zámeru

10027/2011

4 000 000,00 EUR

Mesto Želiezovce

Eurospinn, s.r.o. Schubertova 45/A, 93701 Želiezovce, EKOFERMENT, s.r.o. Schubertova 45/A, 93701 Želiezovce, Mumbles s.r.o. Baštová 28, 94501 Komárno

24.11.2011

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia

10003/2011

0,00 EUR

Mesto Želiezovce

ZSE Energia a.s.Úsek služieb,Čuleňova 6,Bratislava 1

01.12.2011

Zmluva o pripojení č. A5882086

10207/2011

0,00 EUR

Mesto Želiezovce

ORANGE Slovensko a.s. Bratislava

01.12.2011

Zmluva o pripojení č. A5882168

10208/2011

0,00 EUR

Mesto Želiezovce

ORANGE Slovensko a.s. Bratislava

01.12.2011

Dodatok k Zmluve č. A2387034

10211/2011

0,00 EUR

Mesto Želiezovce

ORANGE Slovensko a.s. Bratislava

06.12.2011

Zmluva o termínovanom úvere č. 23/018/09 Dodatok č. 3

10260/2011

0,00 EUR

Mesto Želiezovce

Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11, 01011 Žilina

06.12.2011

Zmluva o termínovanom úvere č. 23/038/09 Dodatok č. 4

10261/2011

0,00 EUR

Mesto Želiezovce

Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11, 01011 Žilina

06.12.2011

Nájomná zmluva

10254/2011

70,00 EUR

Mesto Želiezovce

Miestny kynologický klub Hron, Svodov 164, 93701 Želiezovce

06.12.2011

Nájomná zmluva

10255/2011

75,00 EUR

Mesto Želiezovce

Športový klub Ironsheep Crew,ul. Ľ. Štúra 12 93701 Želiezovce

06.12.2011

Zmluva o pripojení odberného zariadenia

5839/2011

0,00 EUR

Mesto Želiezovce

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava

09.12.2011

Poistka č. 9460028063

9984/2011

2 810,33 EUR

Mesto Želiezovce

UNIQA poisťovňa, a.s. Zámocká 4, 80001 Bratislava

09.12.2011

Poistka č. 9460028817

9974/2011

2 224,60 EUR

Mesto Želiezovce

UNIQA poisťovňa, a.s. Zámocká 4, 81101 Bratislava

09.12.2011

Poistka č. 9460028455

9985/2011

2 505,84 EUR

Mesto Želiezovce

UNIQA poisťovňa, a.s. Zámocká 4, 81101 Bratislava

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: