Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
16.02.2017

109/2017

uloženie odpadu na skládku

232,86 EUR

MIKONA plus, s.r.o. Železničná 39, 93701 Želiezovce

Mesto Želiezovce

27.01.2015

11/2015

Paušál

2,30 EUR

SWAN a.s., Bratislava

Mesto Želiezovce

15.02.2016

11/2016

Knižnica el.energia preplatok

59,77 EUR

ZSE Energia a.s.Úsek služieb,Čuleňova 6,Bratislava 1

Mesto Želiezovce, Mestský úrad Želiezovce, Ul. SNP č. 2, 93701 Želiezovce

03.03.2015

110/2015

el. energia

882,58 EUR

Východoslovenská energetika a.s. Košice

Mesto Želiezovce

15.02.2016

110/2016

vodné a stočné Svodov 24

20,74 EUR

Západosl.vodárenská spol.a.s. Levice

Mesto Želiezovce, Mestský úrad Želiezovce, Ul. SNP č. 2, 93701 Želiezovce

11.01.2017

1101/2016

monitoring skládky KO

17,63 EUR

Eurospinn, s.r.o Schubertova 45/A, 937 01 Želiezovce

Mesto Želiezovce

11.01.2017

1103/2016

uloženie odpadu

263,19 EUR

MIKONA plus, s.r.o. Železničná 39, 93701 Želiezovce

Mesto Želiezovce

09.03.2015

111/2015

Údržba IS

756,82 EUR

Ing. Gubík Ľudovít - GLC, Želiezovce

Mesto Želiezovce

15.02.2016

111/2016

vodné a stočné Mierová 24

92,96 EUR

Západosl.vodárenská spol.a.s. Levice

Mesto Želiezovce, Mestský úrad Želiezovce, Ul. SNP č. 2, 93701 Želiezovce

11.01.2017

1115/2016

zimná údržba MK

3 841,03 EUR

Eurospinn, s.r.o Schubertova 45/A, 937 01 Želiezovce

Mesto Želiezovce

11.01.2017

1116/2016

odvoz odpadu

43,99 EUR

Eurospinn, s.r.o. Schubertova 45/A, 93701 Želiezovce, EKOFERMENT, s.r.o. Schubertova 45/A, 93701 Želiezovce, Mumbles s.r.o. Baštová 28, 94501 Komárno

Mesto Želiezovce

11.01.2017

1117/2016

služby pre OH

13 373,26 EUR

Eurospinn, s.r.o Schubertova 45/A, 937 01 Želiezovce

Mesto Želiezovce

04.03.2015

112/2015

vývoz triedeného odpadu

491,67 EUR

Služby Šarovce

Mesto Želiezovce

15.02.2016

112/2016

vodné a stočné SNP 40/2

175,54 EUR

Západosl.vodárenská spol.a.s. Levice

Mesto Želiezovce, Mestský úrad Želiezovce, Ul. SNP č. 2, 93701 Želiezovce

16.03.2015

113/2015

žiarovky

14,21 EUR

Fazekašová Iveta, č. 53, Veľké Ludince

Mesto Želiezovce

15.02.2016

113/2016

vodné a stočné Rákocziho 9

136,92 EUR

Západosl.vodárenská spol.a.s. Levice

Mesto Želiezovce, Mestský úrad Želiezovce, Ul. SNP č. 2, 93701 Želiezovce

23.02.2016

114-2016

stravovanie poslancov - MsZ

25,76 EUR

ŠJ pri ZŠ s VJM

Mesto Želiezovce

16.03.2015

114/2015

oprava motorového vozidla

139,00 EUR

Križovič Konrád, SNP 202, Želiezovce

Mesto Želiezovce

09.03.2015

115/2015

Toner

166,80 EUR

Mira Office s.r.o.

Mesto Želiezovce

23.02.2016

115/2016

stravovanie poslancov - MsZ

21,85 EUR

ŠJ pri ZŠ s VJM

Mesto Želiezovce

09.03.2015

116/2015

Kancelársky materiál

270,00 EUR

Mira Office s.r.o.

Mesto Želiezovce

09.03.2015

117/2015

Telefóny

58,42 EUR

Telefonika O2 Slovakia s.r.o.

Mesto Želiezovce

16.02.2016

117/2016

dodávka elektriny

228,13 EUR

ZSE Distribúcia, a,s.Čuleniva 6, 816 47 Bratislava

Mesto Želiezovce

16.03.2015

118/2015

maliarske potreby

77,85 EUR

Drogéria - Líšková, Želiezovce

Mesto Želiezovce

16.02.2016

118/2016

implementácia projektu modernizácie a rekonštrukcie verejného osvetlenia

300,00 EUR

Mgr. Janka Melišová

Mesto Želiezovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: